Beleggen

Kapitalisme is krachtiger dan politiek

Het Kempen Global Sustainable Equity Fund heeft de transitie naar een duurzame economie als uitgangspunt. Fondsbeheerders Martijn Kleinbussink en Mark Oud over hun beleggings-filosofie en de bedrijven waar ze enthousiast van worden: ‘We hebben intense discussies over langetermijntrends.’ 
Beleggen Cornelis Magazine 2020
Een duurzame economie, zijn we daar al dichtbij? Mark Oud: ‘We zitten in een heel vroeg stadium. Wij kijken vooral naar hoeveel investeringen bedrijven nog moeten doen om hun productie of activiteiten echt duurzaam te maken. Bij duurzame energie zie je bijvoorbeeld dat de technologie er is, zoals zonnepanelen, windmolens en waterstof, maar dat het nog wachten is op een brede toepassing. Wij proberen voor ons beleggingsfonds die bedrijven te selecteren die bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie. We gebruiken een eigen raamwerk om innovatie te analyseren en bedrijven te toetsen op ESG-factoren (milieu, mens en maatschappij en goed bestuur, red.) en te beoordelen hoe duurzaam het is’.

Martijn Kleinbussink vult aan: ‘Grote veranderingen komen meestal in golven, we zitten nu midden in de transitie naar een digitale economie. Daarna komt de overgang naar duurzaam. Het is niet meer de vraag of dat gaat gebeuren, maar wanneer. Je moet daarbij groot durven denken, omdat die transitie sneller gaat dan je denkt en veelomvattend is.’
 
Rendement Kempen Global Sustainable Equity Fund* 
Rendement Kempen Global Sustainable Equity Fund

Duurzaam is geen discussie

Het beheerteam van het Kempen Global Sustainable Equity Fonds ziet weinig onderscheid tussen een toekomstgerichte visie of een filosofie gebaseerd op duurzaamheid. Kleinbussink: ‘Ik denk dat dat één en hetzelfde is.’
 
Is er onderling veel discussie over de filosofie, met name omdat die nog jong is? ‘Het evolueert zeker, de gegevens waar we onze beslissingen op baseren veranderen sneller dan bij andere beleggingsstrategieën’, stelt Oud vast. ‘Twee, drie jaar geleden probeerden wij al tastbaar te maken hoe bedrijven duurzaam kunnen groeien. We konden toen alleen afgaan op mooie verhalen van de bedrijven zelf, maar nu komt er harde, vergelijkbare data beschikbaar. We kijken ook uit naar de Europese taxonomie (een classificatiesysteem van de Europese Unie dat duurzaamheid definieert, red.) Straks moeten bedrijven ook eenduidig rapporteren over duurzaamheid.’

‘Wij denken dat je juist in een periode van transitie, als er relatief weinig data is, als actieve belegger kunt bijdragen. Omdat je zelf een grondige analyse maakt van een bedrijf en die afzet tegen de concurrentie. Onze filosofie is actief aandeelhouderschap en inzicht creëren. Dat is heel anders dan een passief beleggingsfonds, zoals een ETF, kopen.’
 
Kleinbussink: ‘Dat duurzaamheid belangrijk is hoeven we niet meer uit te leggen. Over implementatie en de impact, daar hebben we discussies over, ook met onze klanten. Bijvoorbeeld over de energietransitie. De een gelooft in windmolens en de ander in waterstof. Of we van het aardgas af gaan of niet, dat heeft grote gevolgen. Zeker voor investeringen. We hebben intense discussies over langetermijntrends.’ 

Luchtkwaliteit wordt prioriteit

Het Kempen Global Sustainable Equity Fund is nu ruim drie jaar bezig. Dat betekent dat ze klaar zijn voor een grotere en bredere groep beleggers. De performance en het track record tonen aan dat duurzaamheid hand in hand gaat met rendement (zie kader Rendement). Kleinbussink: ‘Door de crisis heen hebben we het beter gedaan dan de benchmark MSCI World Total Return Index. Nu Joe Biden aan het roer komt in de Verenigde Staten zal het daar ook weer sneller gaan, hoewel er in de periode dat Trump president was veel gedaan werd aan duurzaamheid, ook al werd het niet aangemoedigd door zijn regering. Dat toont aan dat kapitalisme krachtiger is dan politiek. De wereld gaat een duurzame kant op, dus voor bedrijven is het beter om mee te gaan, ook al propageert de leider van het land iets anders.’  

‘We zijn enthousiast over Belimo, een Zwitsers bedrijf dat energiezuinige aandrijvingsoplossingen maakt voor verwarmingsinstallaties en airconditioningsystemen’, vertelt Kleinbussink over één van de bedrijven in de portefeuille van hun fonds. ‘De grootste energiekosten van gebouwen komen van verwarmen en koelen. Belimo is wereldmarktleider en loopt voorop in digitalisering. Het bedrijf heeft twee rugwinden: de bestrijding van het coronavirus vraagt om goede ventilatie en de luchtkwaliteit in gebouwen is in Europa een speerpunt van het klimaat- en milieubeleid'.

Te veel tech? 

Er zitten veel technologiebedrijven in de portefeuille Kempen Global Sustainable Equity Fund. In de top 10 vinden we reuzen als Microsoft en Alphabet (Google en YouTube) naast TSMC (semiconductors) en Lonza (life sciences) (zie kader Top 10 posities in portefeuille). Oud vindt het aandeel niet te zwaar: ‘Het is even zwaar als de benchmark, absoluut gezien is het veel, maar technologie is een grote aanjager voor de transitie naar een duurzame economie. We willen zelfs meer in deze sector beleggen als zich interessante kansen voordoen. Ook in andere sectoren is technologie belangrijk, daarom kijken we altijd of bedrijven een goede digitale strategie hebben.’

‘Technologiebedrijven maken ongelooflijk veel mogelijk, dat ondervinden we in coronatijd aan den lijve. We teamen en zoomen erop los’, vertelt Kleinbussink. ‘Veel innovatiegolven bouwen op elkaar voort. De transitie naar een duurzame economie wordt mogelijk gemaakt door de digitale innovatiegolf waar we nu middenin zitten.’

*Rendement per 31 oktober 2020
Benchmark is MSCI World Total Return Index
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 10 posities in portefeuille Kempen Global Sustainable Equity Fund

  1. Alphabet
  2. Mastercard
  3. Microsoft
  4. Nike
  5. Deere & Company
  6. Applied Materials
  7. Estee Lauder Companies
  8. Novo Nordisk
  9. Lonza Group 
  10. KION GROUP

Meer weten over het Kempen Global Sustainable Equity Fund NV?