Stel aan tafel in huiskamer

Rentevoordeel

Column
Nog maar een paar weken en dan stappen we 2020 binnen. Ik kan amper geloven dat we 20 (!) jaar geleden de millenniumwisseling vierden. Hoe anders zag de regeling voor de eigen woning er toen uit. Ik fris graag uw geheugen nog even op: in dat jaar schommelde de hypotheekrente voor 10 jaar vast rond de 6% en hadden veel huizenbezitters een aflossingsvrije hypotheek met volledige hypotheekrenteaftrek…

  Wat gaat er in 2020 gebeuren met de eigen woning en de financiering daarvan? Het tarief in de hoogste schijf waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken daalt van 49% naar 46%. Het eigenwoningforfait daalt ook iets, maar u moet het eigenwoningforfait wel in de hoogste schijf bijtellen tegen een tarief van 49,5%. En als u geen of weinig hypotheekrenteaftrek heeft, leidt de afschaffing van de wet Hillen ertoe dat u in 2020 weer 2/30 deel van het eigenwoningforfait moet opgeven.

  Dit staat allemaal al vast, maar komt er in 2020 nog nieuwe wetgeving op het gebied van de eigen woning? De staatssecretaris van Financiën heeft al aangekondigd dat hij in de zomer van 2020 met een wetsvoorstel komt voor aanpassingen in box 3. In dit wetsvoorstel komt te staan dat de financiering van de eigen woning met een lening in box 3 vanaf 2022 minder aantrekkelijk wordt. De verwachting is dat in het wetsvoorstel niet zal worden opgenomen dat de eigen woning naar box 3 gaat. Maar wat als het kabinet de eindstreep niet haalt? Dan krijgen we Tweede Kamerverkiezingen en wordt de eigen woning misschien naar box 3 verplaatst. Als Rutte III voorlopig aan het roer blijft, gaat dit pas spelen na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021.

  Op fiscaal gebied zijn er sinds de millenniumwisseling nogal wat veranderingen rond de eigen woning geweest. Maar er is in ieder geval één duidelijk voordeel ten opzichte van 2000 en dat is de historisch lage hypotheekrente. Eén van uw goede voornemens voor 2020 ligt daarmee voor de hand: bekijk of u kunt profiteren van deze lage rente.

  Ik wens u fijne feestdagen en bovenal een heel gezond 2020!

  Hanneke 
  hanneke column cornelis

  Hanneke Kroonenberg is hoofd Kenniscentrum bij Van Lanschot. Haar primaire aandachtsgebied is financiƫle planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier.