beleggen

4 belangrijke kenmerken van beleggen in biotech

Beleggen in biotechnologiebedrijven heeft veel weg van alles of niets. De kans op niets is te verkleinen met uitgebreide kennis van de sector. Dan blijven beleggingsmogelijkheden met potentieel mooie rendementen over. Kempen-analist Suzanne van Voorthuizen vertelt over de basisbeginselen. ‘De top kan hoog zijn, maar de weg er naartoe is nooit recht.’

Biotech Cornelis Magazine
Een van de meest fascinerende hoeken van de aandelenmarkt is die van de medische biotechnologie. Waar anders wordt er gewerkt aan producten die ons beter maken en levens redden, wordt op hoog niveau wetenschap toegepast, zijn miljoenen euro’s voor onderzoek en ontwikkeling nodig, zitten er jaren tussen het idee voor een nieuw geneesmiddel en het moment dat het verkrijgbaar is bij de apotheek, is de kans op slagen klein en op mislukken groot en kunnen beleggers bij succes dubbelcijferige rendementen noteren, maar hun investering evengoed zien verdampen in het laboratorium?


Biotechnologie is een breed begrip (zie kader Wat is biotechnologie?). Medische biotech richt zich op het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Het is een onderdeel van life sciences en dat is een verzamelnaam voor een innovatieve en technologie-intensieve sector gericht op de gezondheid van mens en dier met onderdelen biotechnologie, medische apparatuur, diagnostiek, farmacie en gezondheidszorg.

95% van de geneesmiddelen in de pijplijn haalt de eindstreep niet

Alles of niets

Biotechnologie (of kortweg biotech) heeft een hoge mate van alles of niets: een medicijn werkt of werkt niet. Van de geneesmiddelen in de ontwikkelingspijplijn haalt 95% de eindstreep niet. Het is dan ook niet vreemd dat biotech als een risicovolle beleggingscategorie te boek staat. Daarbij komt dat biotechbedrijven nogal afwijken van reguliere ondernemingen. Hun aandelen zijn erg volatiel en daar moet je als belegger tegen kunnen. Slaagt een nieuw medicijn voor een klinische test dan schiet de koers van het aandeel omhoog. Roept een test vraagtekens op dan gaat de koers hard onderuit. Bovendien is het voor buitenstaanders soms lastig om te begrijpen waarmee een biotechbedrijf bezig is.

Het volatiele karakter van biotechaandelen is geen reden om ze als belegger links te laten liggen. Het rendement kan hoog zijn. Biotechnologie is een jonge sector die nog volop kan groeien, de ontwikkeling van nieuwe medicijnen staat niet stil en biotechbedrijven zijn aantrekkelijke overnamekandidaten. Dat biedt volop beleggingsmogelijkheden. En ‘big biotech’ is een ontwikkeling die voor beleggers nog meer rendement kan genereren. In het kader Biotech in een beleggingsportefeuille leest u hoe beleggingsadviseur Jorg van Dooremalen naar biotechaandelen kijkt.

De meeste jonge biotechbedrijven zijn verlieslatend

Patentaanvraag

‘Met zijn ontstaansgeschiedenis wijkt een biotechbedrijf al af van een reguliere onderneming’, vertelt Suzanne van Voorthuizen. Zij is bioloog en analist life sciences-ondernemingen bij Kempen. ‘Het is zelden het geval dat een individu of een kleine groep mensen een idee heeft of een gat in de markt ziet en een onderneming start. Het begint vaak met een ontdekking door een wetenschapper bij een universiteit of onderzoeksinstelling en die vondst is zo uniek dat hij er patent op kan aanvragen. Op een gegeven moment wordt van dat onderzoek een onderneming gemaakt. De ultieme voorwaarde is dat er een patentaanvraag mogelijk is. De patentwaarde vertegenwoordigt de volledige waarde van een biotech-startup.’

De meeste jonge biotechbedrijven zijn structureel verlieslatend. Van Voorthuizen: ‘Ze bevinden zich in hun eerste levensjaren in de zogenoemde “vallei des doods”. Ze doen onderzoek naar een nieuw geneesmiddel en maken en verkopen nog geen producten. Daardoor hebben ze geen omzet en is de operationele kasstroom negatief. Er zijn veel uitgaven voor de ontwikkeling van het medicijn en voor klinische onderzoeken, maar er zijn nog geen inkomsten en mogelijke winstgevendheid is nog ver weg. Bij welslagen laten ze de vallei steeds verder achter zich op weg naar de toppen van succes.’

Toekomstexercitie

Een waardering op basis van kasstroom, omzet en winst is bij biotechbedrijven meer dan anders een toekomstexercitie. ‘Je kijkt wat het geneesmiddel over tien jaar kan opbrengen, want zo lang duurt de ontwikkelings- en testperiode. De waarde van een biotechbedrijf is gebaseerd op de ontwikkelingspijplijn en de marktpotentie van het nieuwe medicijn. Vragen die aan een biotechbedrijf in casu het medicijn in ontwikkeling kunnen worden gesteld zijn: wat doet het nieuwe middel, wat is de medische noodzaak, hoe groot is de eindmarkt, levert het middel een substantiële verbetering op en zo ja, zit dat dan in de werkzaamheid, veiligheid, gebruiksvriendelijkheid of de prijs en wat is de concurrentiepositie?’, licht Van Voorthuizen toe.

De weg naar de top is nooit recht

Sommige kwalen en geneesmiddelen hebben meer potentie dan andere. Miljoenen mensen hebben kanker of artritis en vormen een grote markt, maar er zijn daarvoor ook al veel medicijnen beschikbaar en in ontwikkeling. Een nieuw medicijn moet echt iets nieuws bieden zoals een betere werking of minder bijwerkingen. Een medicijn tegen een zeldzame ziekte kan ondanks de kleine patiëntaantallen toch marktpotentie hebben. Zogenoemde orphan drugs of weesgeneesmiddelen richten zich op de behandeling van ziektes met minder dan 200 duizend patiënten. De hoge prijs van deze medicijnen is wel een discussiepunt.’

De kaspositie is heel belangrijk. Een biotechbedrijf moet ervoor zorgen dat het voldoende geld in kas heeft om minstens een jaar vooruit te kunnen met het onderzoek. Biotechbedrijven komen relatief vroeg naar de beurs, omdat ze veel geld nodig hebben voor de klinische testfases. Een klinische studie kost al gauw enkele tientallen miljoenen euro’s. Eenmaal beursgenoteerd worden er nog regelmatig nieuwe aandelen uitgegeven om geld op te halen. Voor zittende aandeelhouders betekent dat een verwatering van hun belang, maar dat wordt gecompenseerd door de koersstijging van het aandeel als het medicijn een volgende fase bereikt.’

Studieresultaten zijn alles bij een biotechonderneming. Die moet regelmatig met positief nieuws komen over dat bijvoorbeeld een testfase succesvol is afgerond. Dat zijn momenten waarop het risico afneemt, de kans op succes toeneemt en het bedrijf meer waard wordt. De waardebepaling van biotechbedrijven is meer dan bij reguliere bedrijven gebaseerd op aannames. Soms is het meer kunst dan wetenschap’, lacht Van Voorthuizen. Het kader De weg naar de top van argenx laat goed zien hoe grillig en explosief de weg naar volwassenheid is voor een biotechbedrijf.

Risicobereidheid

Bij beleggen in biotech is kennis van het ontwikkelingsproces van een medicijn essentieel. Van Voorthuizen: ‘Bij elke volgende stap neemt de kans op slagen van het medicijn toe, net als de waarde van de onderneming. Voor een belegger neemt het risico af. Echter, ook het potentieel rendement wordt dan kleiner. Risico en rendement zijn heel duidelijk met elkaar verbonden. Wanneer een belegger instapt hangt erg af van zijn risicobereidheid. Een gemiddelde biotechbelegger stapt bijvoorbeeld in bij fase II, een meer gespecialiseerde belegger bij fase I (zie kader Een nieuw medicijn en het risico, rendement en waarde van een biotechaandeel).’

De trend van big biotech waait over naar Europa

Big biotech

Gewoonlijk doen biotechbedrijven alleen het onderzoek naar en de ontwikkeling van een medicijn. De marketing en verkoop laten ze over aan een grote farmaceutische onderneming: big pharma. Die kopen de biotechonderneming of het medicijn, gaan een samenwerking aan of verkrijgen een licentie. Bekende big pharmabedrijven zijn Roche, Sanofi, Novartis, Pfizer, GlaxoSmithKline (GSK) Johnson & Johnson en Merck & Co. Beleggers delen eenmalig mee in de opbrengst bij een verkoop of hebben voor langere tijd inkomsten bij een licentiedeal.

Maar Van Voorthuizen ziet een interessante ontwikkeling in Europa: het ontstaan van big biotech. ‘In de Verenigde Staten zie je dat biotechbedrijven hun eigen verkoopafdeling opzetten en niet langer afhankelijk willen zijn van big pharma om hun medicijn op de markt te brengen. Amgen, Gilead en Biogen zijn daar voorbeelden van. Deze trend komt nu ook naar Europa. Galapagos, argenx, Genmab en Morphosys staan aan de top in de Europese biotechsector. Ze zijn ver in de registratieprocedure van hun nieuwe medicijnen en zijn bezig een eigen sales- en marketingafdeling op te zetten. Zo ontstaat big biotech. Dat geeft een hele andere dynamiek in de Europese biotechsector omdat de ondernemingen niet langer afhankelijk zijn van die paar big pharmabedrijven. Ook voor beleggers is deze ontwikkeling interessant. Als het biotechbedrijf de ontwikkeling en verkoop in eigen hand heeft dan kan het voor beleggers nog meer waarde creëren.’

4 belangrijke eigenschappen

Zijn dynamiek maakt biotech tot een boeiende sector. Beleggers moeten de specifieke eigenschappen wel goed begrijpen. Zij doen er volgens Van Voorthuizen goed aan om vier belangrijke eigenschappen van beleggen in biotech te onthouden: ‘Allereerst, het gaat allemaal om de wetenschap, en verder: bij afwezigheid van een kasstroom is er behoefte aan een nieuwsstroom, koersbeweeglijkheid is onderdeel van het spel en de weg naar de top is nooit recht.’

Lees meer over biotech


Cornelis Magazine Suzanne van Voorthuizen
Suzanne van Voorthuizen is analist life sciences-ondernemingen bij Kempen. Ze studeerde biologie, maar de passie voor het bedrijfsleven rondom medische toepassingen bracht haar naar Kempen.

Ontmoet de biotechsector

Life Sciences & Healthcare is één van de specialisaties van Kempen. Het Life Sciences & Healthcare-team van Kempen combineert diepgaande wetenschappelijke kennis met uitgebreide ervaring in de financiële sector. Het begeleidt Europese life sciences & healthcare-bedrijven bij beursintroducties en fusies en overnames. Daarnaast heeft Kempen een gespecialiseerd team dat zich bezighoudt met onder andere aandelenonderzoek.

Kempen organiseert op 21 en 22 april 2020 in Amsterdam voor de 13de keer zijn jaarlijkse Life Sciences Conference. Klanten van Van Lanschot hebben er de kans om te luisteren naar en te praten met investeerders en CEO’s van ongeveer vijftig Europese life sciences-ondernemingen. Interesse? Neem dan contact op met uw private banker.