Analyse

Miljonair worden, miljonair blijven

Het aantal miljonairshuishoudens stijgt licht door de jaren heen, maar de samenstelling van de groep wijzigt. Er komen dus elk jaar miljonairs bij, maar er vallen ook elk jaar miljonairs af. Twee derde van de miljonairshuishoudens is over vijf jaar ook nog miljonair, maar vanzelfsprekend is dit allerminst. Hoe kan dat?

 

Dit is een bewerking van een Cornelis-artikel uit september 2018

terras stel proost Cornelis Magazine 2019 editie 2
Een miljoen blijft niet lang een miljoen. Inflatie, de bescheiden rendementen van obligaties en de lage rente op spaargeld doen het vermogen geen goed. Tel daarbij de box 3-heffing op en het is duidelijk: een miljoen kan in tien jaar krimpen tot circa € 800.000. Maar dat is niet de enige reden dat sommige huishoudens het ene jaar nog wel, en het volgende jaar geen miljonair meer zijn.

Miljarden afgelost

Een andere reden dat huishoudens hun miljonairs-status* kwijtraken, is dat ze flink aflossen op hun hypotheek. Sinds een aantal jaren is er een toename in de aflossing van hypothecaire leningen. Uit cijfers van De Nederlandsche Bank blijkt dat Nederlandse huishoudens miljarden aflosten op hypotheken. Stel dat een miljonair € 1,5 miljoen belegd vermogen heeft en besluit om € 700.000 af te lossen op de hypotheek, dan is zij of hij volgens de meting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geen miljonair meer. Anders gezegd: de miljonair vermindert het liquide vermogen, investeert in de eigen woning, bespaart zo op de financieringskosten en brengt daardoor de woonlasten omlaag.

Een miljoen blijft niet lang een miljoen

Aflossen: fiscaal motief

Veel miljonairs hebben een fiscaal motief om af te lossen op de hypotheek, namelijk de Wet Hillen. Die wet houdt in dat het eigenwoningforfait vervalt voor zover dat hoger is dan de hypotheekrenteaftrek. Een lage hypotheek, dus een lage hypotheekrenteaftrek, betekent hierdoor bijna automatisch belastingvoordeel. De Wet Hillen is geen lang leven meer beschoren. De komende jaren, tussen 2019 en 2048, wordt deze stapsgewijs afgeschaft. De pijn wordt wat verzacht door een lager percentage eigenwoningforfait, dat geleidelijk daalt van 0,75% in 2017 naar 0,55% in 2023. De bijtelling voor het deel van de WOZ-waarde boven de € 1,06 miljoen, de zogenaamde villa-taks, blijft trouwens gewoon 2,35%.

Nog een motief om af te lossen: het percentage waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, gaat de komende jaren omlaag. Rond 2023 zal dat naar verwachting uitkomen op maximaal 36,93%. Vergeleken met de zuinige rente op spaargeld en de beperktere rendementsverwachting op obligaties, wordt duidelijk dat een aflossing op de hypotheek in veel gevallen gunstig kan uitpakken.

Halve miljonair

Elk jaar komen er ook nieuwe miljonairs bij. In de periode 2006 - 2016 was van de huishoudens met een vermogen van € 0,5 miljoen tot € 1 miljoen tussen de 6% en 10% een jaar later miljonair. De verwachting is dat dat de komende jaren ook zo blijft. Bijna allemaal zullen dit huishoudens zijn die nu al over € 0,5 miljoen of meer beschikken. De reden voor deze groei is niet onderzocht door het CBS, maar een mogelijke verklaring kan zijn dat een directeur-grootaandeelhouder zijn bedrijf verkoopt, waardoor hij een flink bedrag krijgt bijgeschreven en hij de miljonairsstatus bereikt. 

Miljonair blijven? Vier tips

1. Verstop uw miljoen niet onder een matras en laat het niet op de spaarrekening staan. Inflatie, lage rente en de belastingdienst snoepen elk jaar wat van uw vermogen af.
2. Ondernemen loont. Ook bedrijfsovernames, slimme beleggingen en eventueel bedrijfsparticipaties kunnen manieren zijn om uw vermogen te zien groeien.
3. Wel of niet uw hypotheek aflossen? Maak samen met uw adviseur de rekensom. Vergelijk eigenwoningforfait en hypotheekrenteaftrek met het verwachte rendement en de belastingdruk op uw beleggingen.
4. Blijf gespreid beleggen, met een lange horizon.

* Het CBS hanteert in het onderzoek voor Van Lanschot al jaren dezelfde definitie voor een miljonair: een particulier huishouden met een vermogen van minstens € 1 miljoen. De waarde van het eigen huis en de hypotheekschuld tellen niet mee.