terras zwembad column Hanneke Kroonenberg

Spaargeldknabbelaars 

Column
Het is een grote frustratie voor veel klanten: belasting betalen over je spaargeld, terwijl de rente zo goed als nihil is. In box 3 loopt de belasting over uw spaargeld op van 0,58% (voor vermogens tot circa € 100.000) tot 1,68% (vanaf circa € 1 miljoen). De Belastingdienst knabbelt dus aan uw spaargeld: dat wordt daadwerkelijk minder door het betalen van belasting.

Sommigen hebben hun spaargeld daarom ondergebracht in een zogenaamde spaar-BV. Daar wordt namelijk belasting geheven over het werkelijk gerealiseerde rendement. Als u daar 0% rente op uw spaargeld krijgt, hoeft u ook geen belasting te betalen.

Maar u heeft ook nog met een andere knabbelaar te maken: de inflatie. En dat is pas echt een sluipmoordenaar. U ziet uw spaartegoed niet naar beneden gaan, maar uw geld wordt wel minder waard. De prijzen van producten stijgen namelijk door inflatie. Als u nu € 1 miljoen heeft en de inflatie is 1,5%, dan heeft u volgend jaar nog maar circa € 985.000 beschikbaar om dezelfde producten te kunnen kopen. Na tien jaar is dat bedrag gedaald tot circa € 860.000. Qua koopkracht is uw vermogen in die periode dus met bijna 15% gedaald.

Dat wilt u natuurlijk voorkomen. Maar hoe realiseert u een rendement op uw vermogen dat minimaal gelijk is aan de optelsom van belasting en inflatie? In de huidige markt is dat lastig. Dat redt u niet met een spaarrekening, ook niet als u bereid bent uw spaargeld voor een langere periode vast te zetten. En zelfs als u uw spaargeld omzet in staatsobligaties lukt dat op dit moment niet. U kunt een deel van uw spaargeld beleggen in aandelen en/of vastgoed. Met deze beleggingen maakt u meer kans om belastingheffing en inflatie op lange termijn goed te maken. Maar zoals u weet: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Wat te doen? Een standaardoplossing is er niet, maar één ding is zeker: u kunt de spaargeldknabbelaars niet negeren of als onschuldige “huisdieren” beschouwen, want ze eten ongemerkt de oren van uw hoofd…

Hanneke 
hanneke column cornelis

Hanneke Kroonenberg is hoofd Kenniscentrum bij Van Lanschot. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier.