terras zwembad column Hanneke Kroonenberg

Spaargeldknabbelaars

Column
Het is een grote frustratie voor veel klanten: belasting betalen over je spaargeld, terwijl de rente zo goed als nihil is. In box 3 loopt de belasting over uw spaargeld* op van 0,58% (voor vermogens tot circa € 100.000) tot 1,68% (vanaf circa € 1 miljoen). 

De Belastingdienst knabbelt dus aan uw spaargeld: dat wordt daadwerkelijk minder door het betalen van belasting. Sommigen hebben hun spaargeld daarom ondergebracht in een zogenaamde spaar-BV. Daar wordt namelijk belasting geheven over het werkelijk gerealiseerde rendement. Als u daar 0% rente op uw spaargeld krijgt, hoeft u ook geen belasting te betalen.

Maar u heeft ook nog met een andere knabbelaar te maken: de inflatie. En dat is pas echt een sluipmoordenaar. U ziet uw spaartegoed niet naar beneden gaan, maar uw geld wordt wel minder waard. De prijzen van producten stijgen namelijk door inflatie. Als u nu € 1 miljoen heeft en de inflatie is 1,5%, dan heeft u volgend jaar nog maar circa € 985.000 beschikbaar om dezelfde producten te kunnen kopen. Na tien jaar is dat bedrag gedaald tot circa € 860.000. Qua koopkracht is uw vermogen in die periode dus met bijna 15% gedaald.

Dat wilt u natuurlijk voorkomen. Maar hoe realiseert u een rendement op uw vermogen dat minimaal gelijk is aan de optelsom van belasting en inflatie? In de huidige markt is dat lastig. Dat redt u niet met een spaarrekening, ook niet als u bereid bent uw spaargeld voor een langere periode vast te zetten. En zelfs als u uw spaargeld omzet in staatsobligaties lukt dat op dit moment niet. U kunt een deel van uw spaargeld beleggen in aandelen en/of vastgoed. Met deze beleggingen maakt u meer kans om belastingheffing en inflatie op lange termijn goed te maken. Maar zoals u weet: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Wat te doen? Een standaardoplossing is er niet, maar één ding is zeker: u kunt de spaargeldknabbelaars niet negeren of als onschuldige “huisdieren” beschouwen, want ze eten ongemerkt de oren van uw hoofd…

 *Er zijn plannen om in 2022 de belasting op spaargeld te verlagen. Als uw box 3-vermogen alleen uit spaargeld bestaat, dan betaalt u met de huidige rente tot circa € 440.000 (partners € 880.000) geen belasting over uw vermogen.

Hanneke 
hanneke column cornelis

Hanneke Kroonenberg is hoofd Kenniscentrum bij Van Lanschot. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier.