Optimaal rendement voor uw stichting en de wereld

  1. Inspiratie
  2. Cornelis Magazine
  3. Optimaal rendement voor uw stichting en de wereld
vermogen opbouwen en behouden Van Lanschot

Optimaal rendement voor uw stichting en de wereld

Cornelis 3 2017
04 juli 2017
Als bestuurder van een vereniging of stichting hebt u een voortrekkersrol op het gebied van duurzaam beleggen. U beoordeelt bedrijven vaak niet alleen op hun financiële resultaten, maar ook op de manier waarop zij omgaan met mens, dier en natuur. Hoe duurzaam wilt u beleggen voor uw instelling?

Geld op de goede plekken

Nederland kent verenigingen en stichtingen in alle soorten en maten. Hoewel de onderlinge verschillen groot zijn, hechten zij in de regel veel waarde aan een duurzaam, verantwoord beleggingsbeleid. Vaak vanuit hun charitatieve achtergrond, maar zeker ook omdat hun donateurs en aandeelhouders het belangrijk vinden dat hun geld op de goede plekken terechtkomt. Ook zit het in de genen van de instelling om verantwoord met haar middelen om te gaan. Daar komt bij dat de activiteiten van verenigingen en stichtingen vaak onder het vergrootglas van de media liggen.

Van Lanschot heeft al sinds jaar en dag een aparte afdeling met een toegewijd team van private bankers, beleggingsspecialisten en relatiemanagers dat zich fulltime richt op deze doelgroep – uniek voor de bankensector.

Verduurzamen via de dialoog

Robbert Ruijgrok is al twintig jaar werkzaam bij Van Lanschot, waarvan de afgelopen zes jaar als private banker Verenigingen & Stichtingen. Hij weet als geen ander voor welke vraagstukken en uitdagingen zijn klanten staan. ‘Wij richten ons met name op fondsenwervende instellingen, vermogensfondsen en kerkelijke organisaties. Dankzij onze specialistische kennis kunnen wij oplossingen op maat bieden.'

'Natuurlijk ga ik altijd eerst het gesprek aan, om te begrijpen wat de doelstellingen zijn. Wat vinden de bestuurders belangrijk, op de korte en lange termijn? Ligt de focus bijvoorbeeld op governance, vermogensbehoud, vermogenstoename, handhaving van het uitgavenpatroon, of willen ze vooral dat het bestuur goed geregeld is conform de actuele regelgeving? Daar stem ik mijn advies op af.'

Van lichtgroen tot donkergroen

'Vaak hebben deze instellingen bovendien duidelijke ideeën over hun beleggingsbeleid. Thema’s als natuurbehoud, CO2-uitstoot, wapens, tabak, kinderarbeid en positieve selectie – van vrouwen aan de top bijvoorbeeld – spelen daarin een rol. Daar kunnen zij op verschillende manieren invulling aan geven. Sommige instellingen sluiten bedrijven die gebruikmaken van kinderarbeid bijvoorbeeld per definitie uit, andere verbinden hun belegging aan voorwaarden: zij willen juist de dialoog aangaan om kinderarbeid terug te dringen. Voor al deze wensen biedt Van Lanschot diverse beleggingsoplossingen. Je zou ze kunnen onderverdelen in lichtgroen, groen en donkergroen, waarbij de laatste streng duurzaam is.’

Uitstekende risicospreiding

‘We hebben in januari van dit jaar Vermogensbeheer Duurzaam+ gelanceerd en het is een enorm succes onder onze klanten. Het is een beleggingsoplossing met een strikt duurzaamheidsfilter. Deze variant houdt rekening met genoemde kwesties. Vier keer per jaar vindt er een duurzaamheidsscreening plaats: Van Lanschot screent de beleggingsfondsen, en die fondsen selecteren op hun beurt de bedrijven op duurzaamheid. Het grote voordeel is dat het een uitstekende spreiding over diverse sectoren en bedrijven oplevert, wat ten goede komt aan de risicobeperking van het vermogen van de klant. En vanuit het oogpunt van financieel rendement zijn de verschillen met reguliere beleggingsportefeuilles miniem.'

'Persoonlijk geeft het mij veel voldoening dat ik een ruim assortiment aan duurzaamheidscriteria kan adviseren, passend bij het karakter en de ideologie van de instelling.’

Hebt u interesse in een duurzame beleggingsoplossing op maat? Lees van verder op Beleggen voor Verenigingen & Stichtingen of maak een afspraak met een van onze adviseurs.

Lees verder in Cornelis

Cornelis 3 2017
Hoe staat het met de beurskoersen? En wat deed Erik de Zwart 63 uur in een vliegtuig? In deze editie van Cornelis krijgt u het antwoord. Daarnaast hebben we 10 culturele hoogtepunten voor een mooie, lange zomer voor u geselecteerd.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel