Nieuw: Vermogensbeheer met uw persoonlijke signatuur

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Vermogensbeheer met uw persoonlijke signatuur
Blog
10 mei 2023

Nieuw: Vermogensbeheer met uw persoonlijke signatuur

Aan de hand van vijf vragen en antwoorden nemen we u mee in de belangrijkste kenmerken van Vermogensbeheer met uw persoonlijke signatuur.

In mei 2023 introduceerden wij Vermogensbeheer met uw persoonlijke signatuur. Hiermee bieden wij u de mogelijkheid om te beleggen volgens uw persoonlijke overtuiging en interesse. Aan de hand van vijf vragen en antwoorden nemen we u mee in de belangrijkste kenmerken.

1. Wat en voor wie is Vermogensbeheer met uw persoonlijke signatuur?

Vermogensbeheer met uw persoonlijke signatuur is vermogensbeheer met de service, expertise en het vertrouwen dat u van ons gewend bent met daaraan toegevoegd de mogelijkheid om een beleggingsportefeuille geheel in te richten naar uw persoonlijke overtuiging en interesses. 

Samen met uw private banker en onze beleggingsspecialisten richt u een beleggingsportefeuille op maat in, waarbij uw beleggingen volledig aansluiten bij uw wensen en financiële doelstellingen. Uw portefeuille weerspiegelt dan als het ware uw persoonlijkheid.

Vermogensbeheer kan de juiste keuze zijn voor u als u wilt beleggen, zonder dat u zelf de continu bewegende financiële markten in de gaten moet houden en als u het een prettig idee vindt dat onze vakkundige beleggingsexperts u het beleggen uit handen nemen.  

2. Hoe werkt Vermogensbeheer met uw persoonlijke signatuur?

Iedere persoon is anders en elke situatie verschilt. Dit vraagt om een persoonlijke benadering en passend maatwerk. Daarom start u samen met uw private banker met het creëren van inzicht. 

Uw banker wilt u (nog beter) leren kennen. Wie bent u en wat drijft u? Maar ook wat is uw risico-bereidheid en hoe kijkt u aan tegen zaken als duurzaamheid? Vervolgens brengt u samen uw financiële doelstellingen in kaart. Wilt u bijvoorbeeld eerder stoppen met werken, een tweede woning kopen of de kinderen financieel ondersteunen tijdens de studie? Wat uw doelstellingen ook zijn, samen met uw banker bepaalt u de haalbaarheid en de manier waarop u deze kunt bereiken. 

Blijkt vermogensbeheer de juiste keuze? Dan richt u samen met uw private banker een breed gespreide kernportefeuille in, gericht op het behalen van uw financiële doelstellingen. U kiest hierbij vanuit uw overtuiging voor één of meerdere van de vier beschikbare vermogensbeheer smaken; Smart, Duurzaam, Actief en Index

Zijn uw financiële doelstellingen gedekt en blijft er minstens € 125.000,- vrij belegbaar vermogen over, dan kunt u het resterende kapitaal aan het werk zetten met specifieke beleggingen afgestemd op uw interesses en situatie. Hieronder leest u uit welke specifieke beleggingen u kunt kiezen en de belangrijkste kenmerken.

3. Wat zijn de kenmerken van de specifieke beleggingen?

Met de specifieke beleggingen breidt u uw kernportefeuille uit met beleggingen die aansluiten op uw persoonlijke interesses. U heeft hiervoor zelf de touwtjes in handen, zonder zich zorgen te hoeven maken over het behalen van uw cruciale doelstellingen. Een ervaren beleggingsspecialist staat u bij met proactief advies.

De specifieke beleggingen zijn normaal gesproken niet beschikbaar voor particuliere beleggers, maar voorbehouden aan professionele, institutionele beleggers. U krijgt dus unieke toegang tot extra rendementsbronnen en een ander type beleggingen voor meer risicospreiding. Dit geeft u de mogelijkheid om op een alternatieve manier in te spelen op de financiële markten. 

4. Welke specifieke beleggingen bieden we aan?

U kunt vooralsnog kiezen uit drie specifieke beleggingen of een combinatie hiervan: Privaat, Impact en Alternatief Vastrentend. 

Privaat

Privaat is grotendeels gericht op niet-beursgenoteerde beleggingen. Deze private investeringen zijn daardoor minder gevoelig voor de bewegingen op de financiële markten. De beleggingen strekken zich uit tot fysieke objecten als infrastructuur, landbouwgrond en vastgoed maar ook investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen (private equity). De wereldwijde portefeuille biedt op termijn een mix van stabiele inkomsten en waardevermeerdering van bezittingen.

Impact

Gaat de wereld van morgen u aan het hart en vindt u dat serieuze stappen op het gebied van duurzaamheid noodzakelijk zijn? Dan is de specifieke beleggingsstrategie Impact mogelijk interessant voor u. In deze portefeuille is vooral sprake van niet-beursgenoteerde beleggingen op het gebied van impact, het verstrekken van aandelenkapitaal aan startende, duurzame bedrijven. Maar ook beleggingen in leningen van kleine- en middelgrote ondernemingen in opkomende landen naast investeringen in groene infrastructuur voor de energietransitie. Het gaat daarbij vooral om een positieve bijdrage te leveren aan de oplossing van wereldwijde problemen rondom voeding, levensonderhoud en klimaatverandering.

Alternatief Vastrentend

Alternatief Vastrentend is hoofdzakelijk gericht op type leningen die een beperkte samenhang vertonen met de traditionele obligatiemarkten. Het gaat om alternatieve leningen die naast het genereren van rente-inkomsten op termijn ook kapitaalgroei laten zien. Het kan gaan om verzekeringsobligaties, directe leningen aan ondernemers die niet bij de bank willen aankloppen of beleggingen in afgewaardeerde obligaties van bedrijven die in moeilijkheden zitten en waar een reddingsoperatie noodzakelijk is. 

De specifieke belegging Megatrends verwachten wij op korte termijn toe te voegen als keuzemogelijkheid. 

5. Hoe zijn de specifieke beleggingen opgebouwd?

Privaat

De portefeuille is opgebouwd uit meer dan twintig fondsen. Binnen de private strategieën heeft het fonds tot doel wereldwijd te investeren in infrastructuur, landbouwland, private equity gericht op Europese bedrijven en vastgoed. De scherp geselecteerde fondsen zijn niet-beursgenoteerd, hebben een focus op de langere termijn en zijn daardoor minder goed verhandelbaar.

Impact

De portefeuille is opgebouwd uit tien tot ongeveer twintig grondig geselecteerde impact-investeringen van zorgvuldig gekozen vermogensbeheerders. De investeringen zijn hoofdzakelijk in private markten via private equity, durfkapitaal, niet-beursgenoteerde duurzame infrastructuur en impactfondsen. Voor een beperkt deel wordt er in beursgenoteerde groene obligaties belegd.

Alternatief Vastrentend

De portefeuille is opgebouwd uit circa 20 à 25 hedgefondsen. De kwalitatieve selectie hiervan is gericht op het rendement dat deze fondsen behalen, niet op de toename van het beheerd vermogen. Bij de samenstelling van de portefeuille wordt rekening gehouden met de beweeglijkheid en de mogelijke overlap tussen de hedgefondsen.

disclaimer

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u begint met beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken van elk product. Meer informatie over de risico’s van beleggen vindt u in de voorwaarden die horen bij de dienstverlening die u kiest.

Om een indicatie te geven van het risico dat u met uw beleggingen loopt, gebruiken we risicoprofielen. De ‘Risicometer Beleggen’ helpt u om de risicoprofielen van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken op risico. Lees meer over de Risicometer Beleggen.

Bekijk ook de informatie over het Depositogarantiestelsel, het Beleggerscompensatiestelsel en bescherming van uw beleggingen door de Wet Giraal Effectenverkeer.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel