Pensioenvermogen opbouwen met behulp van CompliantBeheer

Auteur Mark Koot
Mark Koot
Private Banker Business Professionals
Blog
23 maart 2023

Pensioenvermogen opbouwen met behulp van CompliantBeheer

Bent u partner bij een advieskantoor en heeft u te maken met beleggingsrestricties? Overweeg dan CompliantBeheer voor het opbouwen van uw pensioenvermogen. Mark Koot, private banker bij Van Lanschot Business Professionals, vertelt hoe dit in z’n werk gaat.
Beleggers

Mark Koot is private banker bij Van Lanschot Business Professionals en begeleidt equity partners van advieskantoren. Een veelvoorkomend vraagstuk in zijn praktijk is hoe vermogen voor de oude dag zo optimaal mogelijk kan worden opgebouwd, waarbij rekening wordt gehouden met de compliance restricties die voor veel partners gelden. Mark vertelt hoe dit in zijn werk gaat.

Waarom is het zelf opbouwen van pensioen voor equity partners zo belangrijk?

‘Equity partners zijn vrijwel altijd directeur-grootaandeelhouder (DGA). Dit komt door de juridische constructie, waarbij de partner met zijn of haar BV deelneemt in de firma waarvoor hij of zij werkt. DGA’s bouwen zelf geen pensioen op via de werkgever, ze zijn tenslotte niet in loondienst. Daarom moet de DGA zelf een pensioenvermogen opbouwen.’

DGA’s bouwen zelf geen pensioen op via de werkgever, ze zijn tenslotte niet in loondienst. Daarom moet de DGA zelf een pensioenvermogen opbouwen.

‘Het is voor een partner belangrijk dat een groot gedeelte van de spaarcapaciteit opzij wordt gezet om na pensionering van te kunnen leven. Die ruimte is er vaak ook, door de hoogte van de winstdelen. In de praktijk zie ik dat partners vaak een hoger dan gemiddeld uitgavepatroon hebben en (ruim) voor hun 67e stoppen met werken. Hier moet rekening mee worden gehouden als wij bepalen wat nodig is als pensioenkapitaal.’

‘Het verschilt per persoon hoeveel vermogen er opgebouwd moet worden. Veel partners weten niet precies hoeveel ze op latere leeftijd nodig hebben. Daarom word ik vaak gevraagd om een financieel plan te maken, waarna wij jaarlijks kijken of het nog steeds de juiste koers is.’

Hoe wordt de hoogte van het op te bouwen vermogen bepaald?

‘Bij Van Lanschot Kempen gebruiken wij het financieel planningsprogramma ‘Vermogenshorizon’. Hierin plotten wij alle toekomstige inkomsten en uitgaven, en houden we rekening met de financiële wensen en doelstellingen van de partner. Wat is het winstdeel? Wanneer wil hij of zij stoppen met werken? Hoe hoog zijn de financieringslasten? Staat de aankoop van een recreatiewoning op de planning op termijn? Wil de partner de kinderen financieel steunen tijdens hun studie? Dit zijn allemaal belangrijke vragen, waarvan de antwoorden grote impact hebben op het op te bouwen vermogen.’

‘Daarnaast speelt het rendement van dit vermogen een cruciale rol bij het halen van de wensen en doelen. De inflatie is hardnekkig en de spaarrente is al voor een lange periode laag. Dit heeft tot gevolg dat de koopkracht van iemand op de lange termijn aanzienlijk daalt als er uitsluitend geld op een spaarrekening wordt aangehouden.’

‘Het verwachte rendement op vermogen gaat hand in hand met het risico dat iemand neemt, dus het is belangrijk om hierin een goede afweging te maken. Gaat iemand voor een hoger rendement en accepteert hij of zij tussentijdse schommelingen? Of wordt toch gekozen voor meer zekerheid en een waarschijnlijk lager pensioen?’

Het verwachte rendement op vermogen gaat hand in hand met het risico dat iemand neemt, dus het is belangrijk om hierin een goede afweging te maken. 

Op welke manieren laat Van Lanschot Kempen vermogen groeien?

‘Van Lanschot Kempen biedt talloze oplossingen om vermogen te laten groeien, ook voor equity partners van advieskantoren die te maken hebben met belemmerende beleggingsrestricties. Hier zijn wij echt onderscheidend in. Mijn klanten hebben dikwijls te maken met beleggingsrestricties omdat wetgeving rondom de publieke taak van accountants voorschrijft dat ze hun werk volstrekt onafhankelijk moeten doen. Kantoren hebben interne regels en procedures opgesteld die dit moeten waarborgen.’

‘In de praktijk betekent dit dat zij niet mogen beleggen in de bedrijven waarvan zij ook de boeken controleren. Om dit te kunnen monitoren, moet men binnen het hele kantoor alle beleggingstransacties tijdig registreren in een database. Dat is natuurlijk een tijdrovende klus, wat bovendien te allen tijde foutloos moet gebeuren.’

‘Men wil hierin geen enkel risico lopen. Om deze zorgen uit handen te nemen, heeft Van Lanschot Kempen het beleggingsproduct CompliantBeheer ontwikkeld.’

Onze vermogensbeheerders stemmen rechtstreeks met de compliance officers van de betreffende firma’s af in welke indextrackers en beleggingsfondsen er belegd mag worden.

Hoe werkt CompliantBeheer?

‘CompliantBeheer is maatwerk Vermogensbeheer. Op basis van het financiële plan dat ik als private banker voor partners opstel, maak ik een concreet beleggingsvoorstel. Er wordt vervolgens belegd volgens een afgesproken beleggingsprofiel. Het daadwerkelijke beleggingsbeleid wordt bepaald door de beleggingsexperts van Van Lanschot Kempen. Vervolgens hebben de klant en ik periodiek contact om de voortgang te bewaken.’

‘Onze vermogensbeheerders stemmen rechtstreeks met de compliance officers van de betreffende firma’s af in welke indextrackers en beleggingsfondsen er belegd mag worden. Wij hebben dus per firma een op maat gemaakte vermogensbeheerportefeuille. De partner hoeft maar één keer in de compliance database van de firma te registeren dat er gebruik wordt gemaakt van Van Lanschot CompliantBeheer, de onderliggende beleggingen en transacties hoeven ze vervolgens niet meer te registreren.’

‘Dat wij dit kunnen bieden is een unieke propositie, mijn klanten hebben dus geen omkijken naar de beleggingsrestricties die voor ze gelden.’

Private banker Mark Koot
Mark Koot

Hoe kan iemand starten met CompliantBeheer?

‘Neem gerust contact met mij op voor een vrijblijvende kennismaking. We kijken dan of beleggen iets voor u is. Als dat het geval is, brengen we uw hele financiële situatie in kaart en maken we een uitgebreide financiële planning en beleggingsvoorstel. U kunt me bereiken via 06 1096 4505 en m.koot@vanlanschot.com. Daarnaast kunt u meer lezen over CompliantBeheer op onze website.’

Let op: beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel