Impactbeleggen: Aviom India Housing financiert betaalbare huisvesting

Bas Kooman
Vice President Manager Selection & Research
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Impactbeleggen: Aviom India Housing financiert betaalbare huisvesting
Blog
06 september 2022

Impactbeleggen: Aviom India Housing financiert betaalbare huisvesting

Kempen Global Impact Pool brengt een eigen huis binnen het bereik van lagere inkomensgroep in India. Op 11 mei 2000 telde India officieel één miljard inwoners. In 2017 waren dat er al een dikke 280 miljoen meer. Van die 1.280.000.000 mensen wonen er steeds meer (33,5%) in steden, waarvan de agglomeratie New Delhi met 25,7 miljoen inwoners de grootste is, gevolgd door Mumbai (21 miljoen), Calcutta (11,8 miljoen), Chennai (9,6 miljoen) en Bangalore (10 miljoen).
Huis met zonnepanelen

De Indiase miljoenensteden, waarvan er in totaal meer dan vijftig zijn, kennen door de snelle migratie van het platteland enorme huisvestingsproblemen, evenals de aangrenzende ruimtes, het zogeheten semi-stedelijk gebied. Volgens de Wereldbank leefde in 2018 ruim 35% van de stedelijke bevolking in India in sloppenwijken. De Indiase regering probeert daarom meer betaalbare huizen te bouwen voor mensen met lagere en middeninkomens.

Financiële instellingen terughoudend

Om een eigen huis te kopen of te verbeteren moeten mensen echter wel kunnen beschikken over financiële middelen. En daar zit ’m de kneep: financiële instellingen zijn terughoudend met het verstrekken van een lening als onderpand voor een woning, vooral als het gaat om leningen aan armere kredietnemers met een wisselend inkomen. Vaak hebben deze mensen ook een gebrek aan documentatie. Zo zijn velen slechts deels geregistreerd en beschikken ondernemers uit het lagere inkomenssegment meestal niet over de kredietbeoordeling, waar grotere financiële instellingen om vragen.

India Housing Finance Pvt Ltd. (Aviom) is een door vrouwen geleide financieringsmaatschappij voor betaalbare huisvesting. Het bedrijf heeft een model ontwikkeld waarmee het betaalbare en toegankelijke leningen voor huisvesting kan verstrekken aan gezinnen met een laag inkomen. De leningen worden gebruikt voor de aankoop, bouw of verbouwing van een woning, waarbij het vastgoed als onderpand dient voor de lening.

 

Aviom heeft ook ‘Aviom Shakti’ opgezet, een initiatief dat zich richt op de empowerment en financiële onafhankelijkheid van vrouwen. Aviom Shakti helpt vrouwen zelf in hun levensonderhoud te voorzien en een waardig leven te leiden. Bron: Aviom

Een van de investeringspartners van de Kempen Global Impact Pool, Northern Arc, heeft in oktober 2021 een investering voltooid in Aviom. De investering van Northern Arc zal onder meer gebruikt worden om nieuwe vestigingen te openen en de uitbreiding van de leningenportefeuille te financieren.

Impactrisico

Het risico bestaat dat de impact van betaalbare woningen voor lagere inkomensgroepen niet bereikt wordt, als Aviom verkeerde lening-aanvragers selecteert. Hierdoor kunnen de bedrijfskosten hoog zijn en zal de groei vertraagd worden. Northern Arc ziet dit echter als een klein en beheersbaar risico. Via de partijen die verantwoordelijk zijn voor de selectie van lening-aanvragers, worden er mitigerende maatregelen getroffen. Deze partijen hebben vaak al veel kennis van lening-acceptatie en ontvangen daarnaast financiële middelen om de groeidoelstellingen te blijven behalen.

Over de Kempen Global Impact Pool

De Kempen Global Impact Pool wil een positieve bijdrage leveren aan de oplossing van wereldwijde problemen rondom voeding, water en klimaatverandering en aan de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. Het impactbeleggingsfonds wil specifiek een positieve bijdrage leveren aan:

  1. basisbehoeften en welzijn: de levering van basisgoederen en -diensten (zoals water, zorg en welzijn) aan mensen in kansarme posities
  2. fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om armoede uit te bannen
  3. duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen
  4. klimaatverandering en energietransitie: een overvloedige beschikbaarheid van schone energie en beperking van de CO2-uitstoot.

Met deze missie heeft Kempen Global Impact Pool ook als expliciete doelstelling om een marktconform financieel rendement te bieden.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel