Visie op de geld- en kapitaalmarkt

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
 1. Inspiratie
 2. Beleggen
 3. Visie op de geld- en kapitaalmarkt
Beleggen bij Van Lanschot

Visie op de geld- en kapitaalmarkt

Rentevisie
08 juli 2022
De verwachtingen van Van Lanschot voor de renteontwikkeling.

Ontwikkelingen geldmarkt

Europese Centrale Bank (ECB)

 • De ECB vergaderde op 9 juni en maakte al bekend de intentie te hebben om in juli de beleidsrente voor het eerst in jaren te verhogen met 25 basispunten. In september wil de ECB in principe dan een verhoging van 50 basispunten doorvoeren. Momenteel ligt de depositorente, dit is het tarief voor banken die geld stallen bij de ECB, nog op -0,5%. 
 • Door de uitspraken van de ECB steeg het driemaands euribortarief, dat sterk meebeweegt met de officiële beleidstarieven van de ECB, in juni van -0,3% naar -0,1%.
 • De ECB stopte op 30 juni ook met de netto aankopen van obligaties. Dit betekent dat alleen nog maar vrijvallende gelden uit leningen die aflopen, worden herbelegd. Hoewel het opkoopprogramma al geleidelijk is teruggeschroefd, betekent dit een verdere verstrakking van de monetaire condities.

Federal Reserve Bank (Fed)

 • De Fed heeft in maart en mei de officiële beleidsrente met respectievelijk 0,25%- en 0,5%-punt verhoogd. In juni kwam daar een derde stap van 0,75%-punt bij. 
 • Gezien de aanhoudend hoge inflatie en de indicaties uit de Fed-notulen lijkt de kans reëel dat in juli het tarief opnieuw met 75 basispunten wordt opgetrokken. 
 • Korte obligatierentes, die sterk meebewegen met het (verwachte) Fed beleid, liepen de afgelopen maand verder op. 
 • Naast het verhogen van de beleidsrente verkrapt de Fed het monetaire beleid ook door de omvang van de obligaties op haar balans geleidelijk te verminderen. Dit gebeurt door obligatiegelden die vrijvallen niet meer (volledig) te herinvesteren. In eerste instantie slinkt de balans met $ 47,5 miljard per maand en dit loopt op tot $ 95 miljard.
10-jaarsrente Duitsland, Verenigde Staten, Japan en Verenigd Koninkrijk
10-jaarsrente duitsland, verenigde staten, japan en groot-brittannië
Bron: Refinitiv Datastream, 7 juli 2022

Ontwikkelingen kapitaalmarkt

 • In juni was de turbulentie op de kapitaalmarkt groot. Dit kwam vooral door diverse rente-acties en uitspraken van centrale banken. 
 • De Duitse tienjaarsrente steeg tot medio juni scherp door de hoge inflatie en uitspraken van de ECB. Aan het eind van de maand leidden toenemende zorgen over de economische groei echter tot een kleine terugval in de tienjaarsrente. 
 • De Japanse centrale bank blijft als een van de weinige een zeer ruim monetair beleid voeren. Hier was dan ook geen sprake van een oplopende kapitaalmarktrente. 
 • In veel Westerse regio’s liggen de nominale obligatierentes op de hoogste niveaus sinds 2014. 
 • Gecorrigeerd voor inflatie zijn deze zogenoemde reële rentes echter nog altijd erg laag.

Meer weten over beleggen?

Persoonlijk beleggingsadvies
Beleggingsadvies, vermogensbeheer of een combinatie? Wij gaan graag voor u aan de slag.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel