Laveren tussen inflatie- en groeivrees

blog
02 juni 2022

Laveren tussen inflatie- en groeivrees

Beleggers

Financiële markten maken een dolle achtbaanrit door als je de dagelijkse berichtgeving zo leest. Procenten erbij en eraf op aandelenbeurzen door allerlei onrust. Vreemd genoeg laat de Amerikaanse aandelenindex (MSCI US), uitgedrukt in euro, een +3,7% rendement zien (slotstand 27 mei) vanaf het uitbreken van de Oekraïne-oorlog op 24 februari. De MSCI Europa-index toont een minimaal verlies (-0,2%). Zoals we vaak zien, heeft een oorlog weinig structureel vat op aandelenmarkten. Renteniveaus en economische groei des te meer. 

Vooral Amerikaanse beleggers worstelen met twee lastig te verenigen zaken: een te hoge inflatie en een oververhit geraakte economie. Gelukkig bekoelt de vrees voor een blijvend hoge inflatie, de ‘markt’ schat de jaarlijkse Amerikaanse inflatie voor de komende twee jaar momenteel in op 3,85%, eind maart lag het cijfer tegen de 5%. Belangrijke welkome resultante van deze ‘inflatie-ontspanning’ is de daling van de kortere tweejaarsrente op Amerikaanse staatsleningen: van 2,78% begin mei naar 2,47%. Overigens voorziet de Amerikaanse centrale bank de consumenteninflatie in 2023 terugzakken tot een acceptabelere 2,6% op jaarbasis. De marktverwachting voor de Fed-beleidsrente van 2,85% begin 2023 is al hoog genoeg gespannen. Na de twee ingecalculeerde verhogingen van 0,5% in juni en juli (tot de range van 1,75% tot 2,0%) kan het verhogingstempo mogelijk omlaag. De tienjaarsrente op Amerikaanse staatsleningen lijkt ook te hebben gepiekt op iets boven de 3,1%.   

Die andere kwestie van economische oververhitting is sterk gecorreleerd aan inflatie. Minder groei - afgedwongen door een hogere rente-  geeft simpelweg minder prijsdruk. Dat hogere renterecept hanteert de Fed momenteel. Maar die groei mag niet te ver inzakken anders ontstaat recessiegevaar met een oplopende werkloosheid. Gelukkig beschikt de Amerikaanse burger over voldoende financiële buffers, de arbeidsmarkt blijft sterk en de gemiddelde burger blijft bovenal besteden. Die recessievrees lijkt nu te zijn overtrokken. Dat beleggers meer de stoute schoenen aantrokken de laatste weken, komt voort uit meer geloof in een zachte landing van de Amerikaanse economie.   
Een voorbeeld van een welkome afkoeling zien we in de Amerikaanse huizenmarkt. De belangrijke 30-jaars vaste hypotheekrente steeg tot boven de 5,00%, een stijging van 2,15%-punt jaar-op-jaar. Gestegen rentekosten en bouwkosten maken de betaalbaarheid van een gemiddelde woning moeilijker wat minder vraag oplevert. Overigens denken wij dat de huizenprijsstijging/verkopen iets aan stoom verliezen in de VS maar dat de huizenmarkt solide is en anders dan in 2008, mede zolang de banenmarkt robuust blijft.     

Europa voelt dure dollar

De economische groei in de eurozone lijkt te stabiliseren in mei, maar houdt vele uitdagingen. De industrie heeft last van aanvoerproblemen en hoge energieprijzen. De dienstensector daarentegen profiteert van heropening van de economie met meer activiteit in toerisme en de vrijetijdssector. Het consumentenprijsinflatie (mei) blijft zeer hoog met 8,1% op jaarbasis. Mede gevoed door de hogere dollar, die energie en grondstoffen in eurotermen duurder maakten.   

Wij verwachten een scherpere toon van de Europese Centrale Bank (ECB) op de vergadering van 9 juni. Met de kans op een stevigere renteverhoging van 0,5% in juli, een verdubbeling van de 0,25% waar economen nu op rekenen. De marktverwachting is dat eind 2022 de ECB de beleidsrente heeft opgetrokken van -0,5% nu naar 0,7%. Dat zuigt de kortere rentestanden opwaarts. De tienjaarsrente in de eurozone daarentegen piekt rond het huidige niveau en de Amerikaanse dollar zakt in tot richting $ 1,15 eind 2022. Dat geeft minder inflatiedruk.   

De economische uitdagingen voor Europa zijn groot; o.a. exporten naar opkomende landen (o.a. China) staan onder druk door minder groeimomentum en aanvoerketens houden problemen. Maar ook in de eurozone is de financiële veerkracht bij consumenten en bedrijven nog steeds groot.   

Alles afwegende houden wij aandelen op een neutrale weging. Om positiever te worden is inflatie-ontspanning gewenst, lees lagere rentestanden. Dit kan bijvoorbeeld de groei-aandelen (technologiesector) nieuwe impulsen geven. We willen ook niet al te negatief zijn. De economische groei blijft op een voldoende hoog niveau, rentestanden lopen niet scherp op en er zit nog veel kapitaal in het financiële systeem. Geografisch gezien zijn we overal neutraal gewogen. Europa kent meer uitdagingen maar de waardering is aantrekkelijk met 12,9 maal de winst voor 2022 (MSCI Europe). Noord-Amerika is geopolitiek minder kwetsbaar maar de waardering is pittig en bij de opkomende landen willen we eerst meer groeihervatting zien alvorens echt positiever te worden. Tot slot, de volatiliteit op aandelenmarkten op korte termijn blijft bovengemiddeld, maar de veerkracht bij beleggers is groot. De achtbaanrit gaat dus nog even door.    

Wist u dat er bij Van Lanschot Kempen gestructureerde producten zijn met een geheel verschillend risico-rendementsprofiel? Daarbij is het koersrisico van beleggen in aandelen verkleind, terwijl er bij marktherstel uitzicht is op potentieel aandelenrendement. Voor meer informatie omtrent deze beleggingsvormen verwijzen wij naar uw contactpersoon bij Van Lanschot Kempen. 
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel