Bedrijf van de toekomst: Adani wekt duurzame energie op in India

Ton Cremers
Ton Cremers
Vice President Fiduciary Management
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Bedrijf van de toekomst: Adani wekt duurzame energie op in India
Blog
11 mei 2022

Bedrijf van de toekomst: Adani wekt duurzame energie op in India

De meeste energie wordt wereldwijd opgewekt met olie, gas en kolen. Deze fossiele brandstoffen zorgen grotendeels voor de mondiale CO2-uitstoot. Door deze uitstoot warmt de aarde op en verandert het klimaat, met onder meer een stijgende zeespiegel en extreem weer als gevolg. Om klimaatverandering te voorkomen is een energietransitie nodig van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen en zullen nutsbedrijven moeten omschakelen van kolen-, olie- en (op termijn) gascentrales naar zonne- en windenergie.
Huis met zonnepanelen

In het kort:

  • Transitie naar duurzame energiebronnen nodig om klimaatverandering te stoppen

  • Het Indiase Adani Green Energy richt zich volledig op duurzame energieopwekking

  • Aandeel Adani is opgenomen in het NT Emerging Markets Sustainable Select SDG Index Fund 


Mondiale energievraag verdubbelt in 2050

Bovenop de energietransitie komt nog een extra opgave, omdat de vraag naar energie in opkomende landen naar verwachting zal toenemen naar westerse gebruiksnormen. Het International Energie Agentschap (IEA) voorziet mede hierdoor een verdubbeling van de mondiale energievraag in 2050. De grafiek hieronder toont ook grote veranderingen in de wereldwijde energiemix tot 2050: hernieuwbare energie (de blauwe lijn) maakt de meeste spectaculaire groei door.

Verduurzaming wereldwijde energieconsumptie

 
Bron: VaclavSmil (2017). Energy Transitions: Global and National Perspectives, BP Statistical Review of World Energy
 
De vraag naar energie in opkomende landen neemt toe door de stijgende welvaart. In een land als India biedt de energietransitie nu dan ook enorme kansen voor het opwekken van duurzame energie. Volgens de meest recente cijfers van de Wereldbank is de CO2-uitstoot in India per hoofd van de bevolking nu ongeveer 4 maal zo laag als in Nederland, zie ook onderstaande tabel.
 
 
Bron: Universiteit Utrecht, PBL. 
 
Volgens de Central Electricity Authority (CEA), de landelijke netbeheerder in India, waren steenkool, bruinkool, gas en diesel in 2019 nog verantwoordelijk voor 64% van de energievoorziening. Wind- en zonne-energie waren goed voor 21%. In 2030 zijn de rollen volgens de CEA omgedraaid en maken duurzame energiebronnen in India bijna 53% uit van de totale capaciteit.
 

Indiaas nutsbedrijf

In de portefeuille van het NT Emerging Markets Sustainable Select SDG Index Fund is het Indiase nutsbedrijf Adani Green Energy opgenomen. Adani Green Energy richt zich volledig op de duurzame energieopwekking met zonne- en windparken in India op 93 locaties. Hiermee wekt Adani een totale hoeveelheid energie op, die vergelijkbaar is met de helft van de gebruikte elektriciteit in Nederland. Met de parken die nog in ontwikkeling zijn, verdrievoudigt het bedrijf bijna de hoeveelheid groene energie, zoals onderstaande tabel laat zien.
 

Groene energiecapaciteit Adani Green Energy

 
Bron: Adani Green Energy.
 

Bijdrage aan Duurzame ontwikkelingsdoelen

Met het gebruik van hernieuwbare energiebronnen draagt Adani Green Energy positief bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals of SDGs): zeventien doelen om van de wereld in 2030 een betere plek te maken. Adani Green Energy draagt in bijzonder bij aan SDG 7 en 13: Betaalbare en duurzame energie en Klimaatactie. De door Adani Green Energy opgewekte groene energie is vergelijkbaar met het verbruik van ruim 5,5 miljoen huishoudens, waarmee 5,2 miljoen ton CO2 is bespaard.
 
 
 

Duurzaam beleggen in opkomende landen

Adani Green Energy is opgenomen in het NT Emerging Markets Sustainable Select SDG Index Fund. Dit specifiek voor Van Lanschot Kempen opgezette duurzame indexfonds onderscheidt zich door de focus op duurzame ontwikkelingsdoelen: gezondheid, duurzame energie en klimaat. Het door Northern Trust beheerde fonds belegt in de meest duurzame aandelen per sector, met behulp van het best-in-class-principe. Het fonds belegt niet in bedrijven, die betrokken zijn bij kernenergie, tabak, alcohol, gokspelen, militaire wapens, vuurwapens, genetisch gemodificeerde organismen en pornografie. Daarnaast verwijdert het fonds de 20% meest CO2-uitstotende bedrijven uit het beleggingsuniversum.
 
Ton Cremers
Ton Cremers
Vice President Fiduciary Management
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel