Vrees voor verdere escalatie Oekraïne-oorlog overheerst

 1. Inspiratie
 2. Beleggen
 3. Vrees voor verdere escalatie Oekrane-oorlog overheerst

Vrees voor verdere escalatie Oekraïne-oorlog overheerst

08 maart 2022
Inflatie stijgt, vooralsnog blijft de groei van de wereldeconomie robuust.

Inflatie stijgt, vooralsnog blijft de groei van de wereldeconomie robuust.

 

Beleggen in beeld

 


 

Vermogensverdeling

Aandelen zijn neutraal gewogen, obligaties blijven onderwogen.

Recent twee aanpassingen van de portefeuille:

 

Positionering: neutraal beleggingsprofiel (zonder alternatieve beleggingen)

 


 

Toelichting op beleggingsbeleid

In het kort:

 • Van Lanschot heeft aandelen in zijn beleggingsbeleid neutraal gewogen vanwege de negatieve markt in de afgelopen weken.
 • Fundamenteel zijn we positief over aandelen, mede gebaseerd op de huidige bedrijfsresultaten en economische groei.
 • Vanwege de bovengemiddelde onrust op de aandelenbeurzen kiezen we er nu voor om het neutrale gewicht in aandelen zo te laten (was licht positief).
 • Noord-Amerikaanse aandelen zijn neutraal gewogen vanwege de pittige waardering. Zij lopen momenteel minder geopolitieke risico’s dan Europese aandelen, die laag gewaardeerd zijn.
 • Aandelen in opkomende landen zijn neutraal gewogen. Hogere inflatie is een risico, rugwind komt van de wegebbende coronapandemie.
 • We hebben het belang in highyieldbedrijfsobligaties afgebouwd ten faveure van meer hoogwaardige Europese bedrijfsobligaties (investment grade).
 • We hebben goud verruild voor een kleine, gespreide positie in grondstoffen.

 

Aandelen

 • Impact van de coronapandemie vermindert, maar verdere escalatie van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is een nieuwe bedreiging. Oorlog en de sancties tussen Rusland en het Westen leiden tot hogere energie- en grondstofprijzen, tegelijkertijd gissen beleggers naar de impact van het conflict op bedrijven in diverse sectoren. Dat geeft onzekerheid.
 • Vooral Europa is kwetsbaar. De financiële sector en automobielindustrie zijn verliezers, grondstoffen- en energiesector zijn winnaars.
 • Amerikaanse aandelen zijn mede door de grote technologiesector en grote binnenlandse economie minder gevoelig voor de geopolitieke onrust.
 • De koers van centrale banken is minder voorspelbaar. De Amerikaanse Fed blijft agressiever, de Europese ECB kampt met economisch groeirisico en oplopende prijzen door dure energie.
 • Wij rekenen bij de selectie van aandelen op een langere periode van verhoogde inflatie, mogelijk tot diep in 2022.
 • Belang van ‘stock en sector picking’ blijft groot, veel verschillende factoren zijn van invloed op individuele aandelen.
 • Een langere hogere inflatie holt de koopkracht van de burger uit als de loongroei achterblijft. Dat is een gevaar.

 

Obligaties en geldmarkt

 • Wij houden een bescheiden positie in EMU-staatsobligaties aan, omdat we ze erg duur vinden. De reële Duitse tienjaarsrente (nominale rente minus verwachte inflatie) schommelt (nog steeds) rond een historisch laag niveau van -2,5%.
 • De kapitaalmarktrentes zijn in absolute zin nog altijd laag. Gezien de afbouw van het ruime monetaire beleid kunnen deze rentes wat oplopen. Over het beleid van de Europese Centrale Bank is meer onzekerheid ontstaan vanwege de Russische inval.
 • Bedrijfsobligaties van goede debiteuren (investment grade) in zowel de Verenigde Staten als Europa geven een redelijk extra rendement ten opzichte van staatsobligaties. We vinden deze dan ook aantrekkelijker dan staatsobligaties.
 • De positie in Europese highyieldbedrijfsobligaties is verruild voor solide bedrijfsobligaties.

 

Vastgoed

 • Wij kijken neutraal tegen vastgoed aan, momenteel hebben we in ons beleggingsbeleid geen directe positie.
 • Verder opengaan van de samenleving post-corona kan leiden tot herwaardering van winkels en kantoren. Maar we zien dat koersen van winkelfondsen behoorlijk corrigeren, angst voor minder koopbereidheid bij consumenten door de Oekraïne-oorlog speelt een flinke rol. Ook kantoren voelen de negatieve impact, mogelijk dat bedrijven minder uitbreiden.
 • Woningfondsen worden aantrekkelijker door de relatief zwakke koersprestatie afgelopen tijd en hun defensieve rol.
 • Hoogwaardige vastgoedfondsen zullen profiteren het meest van een weer positiever sentiment. Daar houden we nog een voorkeur voor.

 

Grondstoffen

 • In het beleggingsbeleid is het belang in goud omgeruild naar een positie in een gespreid mandje grondstoffen (energie, metalen en agrarische grondstoffen).
 • Gunstige vraag- en aanbodverhoudingen voor grondstoffen blijven langer van kracht. Sancties tegen Rusland verhinderen het aanbod van diverse grondstoffen uit dat land, wat de prijzen opstuwt.
 • Mogelijk extra aanjagers van de vraag zijn meer economische tractie in China en het mondiaal afvlakken van de coronacrisis.
 • Aan de aanbodkant zien we bij veel grondstoffen weinig ruimte om de productie op te hogen. Dat ondersteunt de prijzen.

 

 

 

Aandachtspunten beleggingsbeleid

Centrale banken

 • Scherpere toon van de Amerikaanse centrale bank Fed met meer renteverhogingen, mogelijk 6 stapjes van 0,25% in de komende 12 maanden en afbouw van de balans.
 • Europese Centrale Bank in spagaat door stijgende inflatie en risico's voor economische groei door de Russische invasie van Oekraïne en sancties.
 • China verruimt het geldbeleid met meer renteverlagingen en ruimte voor kredietverlening.

 

Overheden

 • Loonkostenstijging in de VS was in februari 5,1% (op jaarbasis). Inflatie voor Amerikaanse burger loopt mogelijk tegen de 8,0%.
 • Werkloosheid in de VS bevindt zich op een zeer lage 3,8%. De spanning op de Amerikaanse arbeidsmarkt blijft groeien. Aanhoudende opwaartse druk op loonkosten voorzien.
 • Europese arbeidsmarkt is krap maar minder gespannen, energieprijzen drukken inflatie in Europa stevig hoger.

 

Bedrijfsresultaten

 • Positieve winstverrassingen in VS historisch hoog, kwartaalcijfers geven comfort.
 • Afhankelijk van de blootstelling aan Rusland heeft de escalatie van de Oekraïne-oorlog en de sancties een verschillende impact op bedrijven.
 • Een sterke(re) focus op kapitaalteruggave met aandeleninkoop en dividenduitbetaling is dé grote koersdrijver voor 2022.

 

Economische cyclus

 • Economische cyclus is nog robuust. Meer risico’s door hoge energieprijzen en dreiging van totale stop op olie- en gasleveringen uit Rusland. Groei in de VS minder kwetsbaar dan in Europa.
 • Chinese economie krijgt meer impulsen om de groei op peil te houden (>5%).
 • Opkomende landen in Azië tonen een voorzichtig beter economisch plaatje.

 

Covid-19-crisis / politiek

 • Wereldeconomie in ban van tekorten aan grondstoffen en energie op korte termijn.
 • OPEC (zonder Rusland) heeft beperkte productiecapaciteit.
 • Meer wederzijdse sancties tussen het Westen en Rusland geven voor beiden extra economische pijn. De-escalatie is nog niet in zicht.

 

Sentiment

 • De Oekraïne-oorlog heeft het sentiment op de financiële markten fors aangetast, indicatoren wijzen op paniek.
 • Paniek was voorheen een contra-indicator (overdreven marktreactie). Door de aard van de onrust maken we nu een pas op de plaats.
 • Langer stijgende prijzen en lonen vormen op termijn een mogelijke bedreiging voor bedrijfswinsten.

 


 

Economische ontwikkelingen in 2022

Impact van conflict Oekraïne-Rusland is vooral politiek en humanitair, economisch - nog - van een beperkt belang.

 

Jack Horvest is investment specialist.

Voor een uitgebreide diepgaande analyse van ons beleggingsbeleid en visie op specifieke categorieën kunt u klikken op onderstaand pdf (uitgesplitst per beleggingsprofiel)

 

 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel