ECB-voorzitter Lagarde toont plots haviksklauwen

ECB-voorzitter Lagarde toont plots haviksklauwen

04 februari 2022
Europese Centrale Bank sluit verhoging beleidsrente in 2022 niet langer uit.

Europese Centrale Bank sluit verhoging beleidsrente in 2022 niet langer uit.

 

In het kort:

  • ECB zet deur open om eind 2022 de rente op te trekken
  • Financiële markten reageren logisch maar pittig
  • Wij handhaven licht overwogen aandelenpositie, bedrijfscijfers geven comfort 

Bij de laatste beleidsvergadering in december stuurde de Europese Centrale Bank (ECB) al aan op een iets strakker monetair beleid. Zij deed dit door vanaf maart 2022 geleidelijk de obligatie-opkoopprogramma’s op een lager pitje te draaien (tapering), om ze uiteindelijk volledig af bouwen.

De ECB-vergadering van gisteren leverde geen nieuwe beleidskeuzes op. De beleidsrente (-0,5%) en het tempo waarin de opkoopprogramma’s worden afgebouwd, blijven ongewijzigd. Althans, voorlopig. De toon van ECB-voorzitter Christine Lagarde was tijdens de persconferentie beduidend strenger, veel meer als die van een ‘havik’ dan tijdens de persconferentie in december.

 

Financiële markten prijzen nu al twee rentestapjes van 0,25% in

 

Toen gaf ze nog aan dat een renteverhoging in 2022 ‘heel onwaarschijnlijk’ zou zijn. Die belofte ontbrak nu, ze lijkt de deur te hebben open gezet om alsnog eind 2022 de rente op te trekken. Overigens vertalen financiële markten dat nu al: ze prijzen twee rentestapjes van 0,25% in. Dat zou de beleidsrente op nul brengen eind december 2022.

 

Langere of forsere inflatie

Lagarde verwees naar de hoge inflatie en het risico dat die inflatie langer of forser boven de ECB-doelstelling van 2 procent blijft hangen. In januari schoot de consumentenprijsinflatie (de kerninflatie, exclusief voeding en energie) in de eurozone door tot 2,3% op jaarbasis. Een stuk hoger dan de geraamde 1,9%.

 

Tegelijkertijd nuanceerde Lagarde het inflatierisico ook

 

Tegelijkertijd nuanceerde Lagarde het inflatierisico ook. Zo is er vooralsnog geen noemenswaardige loondruk merkbaar in de eurozone. Daarnaast was de opwaartse dynamiek in de Europese economie in 2021 minder sterk dan in de VS bijvoorbeeld. Daar leidde directe overheidssteun aan gezinnen tot een ware ‘consumptie-bonanza’. De vraag nam toe en dat werkt vanzelfsprekend opwaarts in op het algemene prijspeil. In de eurozone wás en ís dat in mindere mate het geval.

 

Beslissing in maart

Hoe dan ook, in maart komt de ECB met nieuwe inschattingen voor de toekomstige groei en inflatie. Die cijfers zullen een belangrijke rol spelen bij een eventuele bijstelling van het monetaire beleid. Als de inflatie voor 2023 en 2024 hoger dan 2 procent wordt ingeschat, is de kans reëel dat de monetaire teugels dit jaar nog strakker worden aangetrokken. Door het tempo van de tapering op te schroeven en/of de beleidsrente hoger te zetten.

Met de beleidsbijeenkomst van gisteren begint de ECB zich steeds meer aan te sluiten bij de marsrichting van de Amerikaanse centrale bank, Federal Reserve (Fed), en de Bank of England (BoE). Die laatste verhoogde opnieuw de beleidsrente, nadat ze dat in december ook al deed.

 

Beleggers reageren pittig

Financiële markten reageerden ‘logisch’ maar pittig op de ECB-communicatie. De tienjaars Duitse obligatierente steeg fors van 0,03% naar 0,18%. Medio augustus 2021 lag deze rente nog op -0,5%. De euro trok aan ten opzichte van de dollar, het uitzicht op een ‘kleiner’ renteverschil met deze munt maakt de euro aantrekkelijker. Aandelen liepen initieel een flinke bloedneus op. De Eurostoxx 50 -index duikelde gisteren 1,9%, waarbij de groeiaandelen in de verkoop gingen.

 

Rendabiliteit ondernemingen belangrijkste parameter aandelenkoersen

 

De bedrijfscijfers kunnen wellicht als tegenhanger fungeren en zorgen bij beleggers wegnemen, want de gemelde winsten en vooruitzichten in de VS en Europa geven voldoende comfort. Belangrijk, want uiteindelijk blijft de rendabiliteit van ondernemingen de belangrijkste parameter voor aandelenkoersen.

 

Economie blijft herstellen, net als bedrijfswinsten

De komende maanden blijven de economische omstandigheden naar verwachting ondersteunend voor bedrijven. Want ook dát benadrukte ECB-voorzitter Lagarde: de economische toekomst oogt degelijk. Het zoetjesaan wegebben van omikron kan daarbij een steun in de rug zijn.

En ja, daar hoort dan een wat hogere rente bij. Maar volgens ons niet tot een niveau dat het de economie en bedrijfsdynamiek bedreigt. En dus per saldo ook de aandelenkoersen niet, al zullen we eerst even door een mogelijk iets turbulentere periode heen moeten.

 

Er zijn zelfs sectoren die van een hogere rente profiteren

 

Er zijn zelfs sectoren die van een hogere rente profiteren. Vooral banken zien hun rente-inkomsten stijgen als het verschil tussen de korte en de lange rente groter wordt. Die eerste is richtinggevend voor de rentevergoeding die spaarders ontvangen, de tweede is bepalend voor de rente die kredietnemers moeten betalen. Na Lagarde’s toelichting gisteren, ging de lange rente (obligatierente) alvast hoger, met in het spoor de bankaandelen.

Daarnaast herinneren we eraan dat hoge energieprijzen een belangrijke rol spelen bij de Europese inflatie. Tegen de teneur van het algemene beursklimaat in, stegen koersen van energiebedrijven fors de afgelopen weken.

In ons beleggingsbeleid handhaven we de licht overwogen positie in aandelen, die is ingevuld in Europa. Europese markten herbergen relatief veel sectoren die kunnen profiteren van de huidige economische en monetaire omgeving. Wij hebben een positieve opinie op zowel de energiesector als de financiële sector.

 

Meer over de invloed van de hogere inflatie en de stijgende rente op aandelen leest u in het artikel Waarom verschillende aandelen anders reageren op rentestijging.

 


Luc Aben is hoofdeconoom bij Van Lanschot.

 

Jack Horvest is investment specialist.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel