Economische impact omikron vooralsnog beperkt

 1. Inspiratie
 2. Beleggen
 3. Economische impact omikron vooralsnog beperkt

Economische impact omikron vooralsnog beperkt

07 januari 2022
Lage verwachtingen voor kwartaalresultaten bedrijven bieden ruimte voor positieve verrassingen.

Lage verwachtingen voor kwartaalresultaten bedrijven bieden ruimte voor positieve verrassingen.

 

Beleggen in beeld
 

 


 

Vermogensverdeling

Aandelen blijven favoriet begin 2022.

 


Positionering: neutraal beleggingsprofiel (zonder alternatieve beleggingen) 

 


 

Toelichting op beleggingsbeleid

In het kort:

 • Aandelen zijn in het beleggingsbeleid van Van Lanschot Kempen licht overwogen, voornamelijk in Europa. We rekenen op voldoende economische groei en een licht hoger renteniveau.
 • Noord-Amerikaanse aandelen zijn neutraal gewogen vanwege de pittige waardering. Het momentum voor bedrijfswinsten blijft hier het grootst.
 • Aandelen uit opkomende landen zijn neutraal gewogen. Economische risico’s zijn een hogere inflatie, zwakkere munt en een lagere vaccinatiegraad.
 • We hebben een sterk onderwogen positie in EMU-staatsobligaties. Liquiditeiten zijn fors overwogen.
 • Vanwege het relatief hoge rendement hebben we een belang in Europese high yield-bedrijfsobligaties.
 • Bij hoogwaardige bedrijfsobligaties (investment grade) hebben we een voorkeur voor Europese leningen.
 • Bij de positie in Amerikaanse bedrijfsobligaties is het valutarisico afgedekt.
 • Vanuit spreidingsoverweging houden we een kleine positie in goud aan.

 

 

Aandachtspunten beleggingsbeleid

Aandelen

 • De economische impact van omikron lijkt mee te vallen. Vooralsnog zijn er geen brede lockdowns en disrupties in aanvoerketens. De lage vaccinatiegraad in opkomende landen blijft een risico voor de aanvoer.
 • Aandelenmarkten reageren eerder gelaten dan paniekerig op omikron .
 • We rekenen bij de selectie van aandelen met een langere periode van verhoogde inflatie, mogelijk tot medio 2022.
 • Het belang van ‘stock en sector picking’ blijft groot. Prijsstellingsvermogen van bedrijven — het kunnen doorberekenen van hogere prijzen aan afnemers — is cruciaal.
 • Looninflatie is een groter gevaar voor bedrijven met relatief veel personeel. 
 • Het verloop van de winst bij bedrijven in de Verenigde Staten en Europa is bemoedigend, dat blijft op een historisch hoog niveau. Het is een signaal dat hogere inputprijzen worden geabsorbeerd.
 • De lat voor winstgroei bij bedrijven ligt in het vierde kwartaal niet hoog. Dit creëert ruimte voor positieve verrassingen begin 2022.

 

Obligaties en geldmarkt

 • Wij houden een bescheiden positie in EMU-staatsobligaties aan, omdat we ze erg duur vinden. De reële Duitse tienjaarsrente (nominale rente minus verwachte inflatie) schommelt nog steeds rond historisch lage niveaus van -2,0%.
 • De kapitaalmarktrentes blijven in absolute zin voorlopig laag door het ruime beleid van centrale banken, dat slechts geleidelijk wordt afgebouwd. Een lichte versnelling in die afbouw is daarbij wel mogelijk, vooral in de VS. 
 • Bedrijfsobligaties van goede debiteuren (investment grade) in de Verenigde Staten en Europa geven een redelijk extra rendement ten opzichte van staatsobligaties. We vinden deze bedrijfsobligaties dan ook aantrekkelijker dan staatsobligaties.
 • Wij hebben ook een positie in obligaties van opkomende landen (in harde valuta) en in Europese high yield-bedrijfsobligaties. We vinden deze obligaties relatief aantrekkelijk ten opzichte van solide staats- en bedrijfsobligaties.

 

Vastgoed

 • Wij kijken neutraal naar vastgoed, momenteel heeft dit geen directe positie in ons beleggingsbeleid.
 • Een toe- of afname van Covid-19 leidt direct tot forse koersbewegingen bij winkel- en kantorenfondsen.
 • Bevredigende resultaten van hoogwaardige vastgoedfondsen in het derde kwartaal voeden voorzichtig een positiever sentiment.
 • Diverse vastgoedniches, zoals logistiek vastgoed en zorgvastgoed, zijn gevraagd vanwege hun groeiperspectieven, maar ze zijn wel pittig gewaardeerd.
 • We houden een sterke voorkeur voor hoogwaardige vastgoedfondsen. Bij het wegebben van Covid-19 worden kwaliteitsfondsen als eerste opgepakt door beleggers.
 • Woningfondsen vinden wij aantrekkelijker door de relatief zwakke koersprestatie afgelopen tijd.

 

Grondstoffen

 • Wij hebben een klein belang in goud en geen positie in andere grondstoffen.
 • Energieprijzen zijn weliswaar speelbal van de Covid-19-pandemie en de politiek, maar blijven op een relatief hoog niveau.
 • De vraag naar grondstoffen blijft sterk en deze wordt mogelijk aangewakkerd door meer economische tractie in China en het afvlakken van de Covid-19-besmettingen. 
 • Bij beleggen in grondstoffen hebben wij een voorkeur voor energie-, kunstmest- en mijnbouwaandelen. 

 

Centrale banken

 • Een toenemend aantal centrale banken verhoogt de beleidsrente vanwege oplopende inflatie.
 • Er is minder monetaire steun in 2022, de liquiditeit is ruim genoeg.
 • In de Verenigde Staten zijn twee renteverhogingen van de centrale bank Federal Reserve voorzien. De langere rente is tijdelijk gedaald door Covid-19.
 • De Europese Centrale Bank verhoogt de rente pas in 2024.

 

Overheden

 • De fiscale stimulering wordt afgebouwd, maar blijft significant. De overheid blijft paraat om bedrijven te ondersteunen ingeval van Covid-19-maatregelen.
 • De impact van het Europees herstelfonds (groot 2,7% van het BNP) wordt voelbaar. De focus van de investeringen is op digitalisering en klimaat.
 • Klimaatverandering krijgt meer aandacht in de mondiale politiek bij overheidsbegrotingen en beleidsvorming.
 • China stuurt sterker aan op economische stabiliteit en zal economie proactief stimuleren.

 

Bedrijfsresultaten

 • Analisten zijn behoudend over de bedrijfsresultaten in het vierde kwartaal, een winstdaling van 5% is ingeprijsd voor de Amerikaanse S&P500-index  (kwartaal op kwartaal).
 • Winstmarges blijven op peil door een mix van hogere eindprijzen, grote operationele leverage en strikte kostenbeheersing.
 • Meer kapitaalteruggave in de vorm van dividenduitkeringen en inkoop van eigen aandelen wordt de positieve aanjager in 2022.

 

Economische cyclus

 • De grote economieën klimmen uit het dal, maar de nieuwe coronavariant omikron vormt een potentieel risico.
 • Een nieuwe Covid-19-golf (omikron) kan leiden tot verdere aanvoerproblemen of tot een uitgestelde vraag door lockdowns. Beide geven mogelijk extra inflatiegevaar.
 • De spanning op de arbeidsmarkt groeit. De werkloosheid in de VS is met 4,0% laag, wat de kans vergroot op hogere lonen en meer koopkracht. Dit vormt ook een risico voor extra inflatie.

 

Covid-19-crisis/politiek

 • De wereldeconomie gaat terug naar normaal, mits Covid-19 niet uit de hand loopt.
 • OPEC+ houdt strikte controle over de oliekraan. Rusland ruziet met Europa en de VS over gastoevoer en Oekraïne.
 • Het risico op politieke escalatie (en daarmee op schadelijke sancties voor de economie) groeit, maar krijgt weinig aandacht. 

 

Sentiment

 • De enorme mondiale massa aan liquiditeiten, de groei van de economie, en de winsten en dividenden van bedrijven houden ons positief voor aandelen.
 • Langer stijgende prijzen en lonen vormen op termijn een mogelijke bedreiging voor de bedrijfswinsten.
 • De tapering van de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve (minder maandelijkse opkoop van obligaties) maakt weinig indruk op aandelenbeleggers, de actie was ruim voorzien en de Fed gaat vooralsnog voorzichtig te werk.

 


 

Economische ontwikkelingen in 2022

De impact van omikron ontwricht niet.

 

Jack Horvest is investment specialist.

Voor een uitgebreide diepgaande analyse van ons beleggingsbeleid en visie op specifieke categorieën kunt u klikken op onderstaand pdf (uitgesplitst per beleggingsprofiel)

 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel