Omikron houdt financiële markten in zijn greep

Luc Aben
Luc Aben
Hoofdeconoom

Omikron houdt financiële markten in zijn greep

06 december 2021
Voorzitter Amerikaanse centrale bank (Fed) noemt inflatie niet langer tijdelijk, hoewel signalen wijzen op afnemende prijsdruk.

Voorzitter Amerikaanse centrale bank (Fed) noemt inflatie niet langer tijdelijk, hoewel signalen wijzen op afnemende prijsdruk.

 

In het kort:

  • Banencreatie Verenigde Staten valt tegen, grote aanwas arbeidspotentieel
  • Amerikaanse inflatiecijfers over november gaan vrijdag aandacht opeisen
  • Fed-besluit over afschalen opkoopprogramma op vrijdag 15 december

Het Amerikaanse arbeidsmarktrapport over de maand november leverde een ontgoochelend aantal nieuwe banen op: slechts 210.000 stuks. De marktverwachting lag op 550.000.

Nu ook in de VS bepaalde regio’s te kampen krijgen met heroplevende viruscurves, betalen de traditioneel gevoelige (diensten)sectoren zoals horeca en recreatie weer het gelag. Dit betekent niet dat het beeld van de arbeidsmarkt plots is omgeslagen van ‘goed’ naar ‘slecht’. Het aantal nieuwe aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen ligt bijvoorbeeld zeer laag.

Verder was er goed nieuws over het arbeidsaanbod: bijna 600.000 Amerikanen traden opnieuw toe tot de arbeidsmarkt. Als dit arbeidsaanbod de komende maanden toeneemt, dan tempert dat de druk op lonen. Wat op zijn beurt het risico op een loon-prijsspiraal en dus verder galopperende inflatie beteugelt.

 

Minder druk op aanvoerketens

Ook andere cijfers suggereren dat we stilaan het hoogtepunt in de Amerikaanse inflatiecijfers zouden kunnen naderen. Zo lijken de verstoringen in de productie- en aanvoerketens langzaam af te nemen. Of in ieder geval niet verder toe te nemen.

Dat bleek onder meer uit de periodieke bevraging van Amerikaanse inkoopmanagers (ISM-index). Vorige week stipten we ook al aan dat autofabrikanten hun productie heropstarten. Dit kan alleen als de tekorten in de chipsector minder nijpend worden.

De verstoringen in productie- en aanvoerketens zijn, zoals bekend, één van de onderliggende oorzaken van de opgelopen inflatie. Ze leiden immers tot schaarste. En iets wat schaars is, wordt duurder. Als de aanvoerketens geleidelijk ontspannen, kan het tegenovergestelde effect optreden.

 

Fed-voorzitter maakt bocht

Dit alles komt net op het moment, dat Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve (Fed) een bocht maakte in het inflatie-debat. Hij wil die niet langer als transitoir oftewel tijdelijk bestempelen. Binnen de Fed wil hij bovendien de discussie opstarten om het tempo van de ‘tapering’ (het afschalen van het obligatie-koopprogramma) op te schroeven.

 

 Fed-voorzitter Powell wil discussie starten over hoger tempo tapering

 

Medio december steken de Amerikaanse centraal bankiers de koppen bij elkaar. Waarbij ze een evenwicht moeten vinden tussen de huidige hoge inflatiecijfers, bovenvermelde eerste signalen dat de druk zou kunnen afnemen én de impact van nieuwe virusgolven. Op woensdagavond 15 december communiceert de Fed zijn bevindingen. 

Leidt een zoveelste virusgolf tot afnemende vraag, dan nemen zowel het momentum in de economie als de inflatie af. Maar als de consument (online) goederen blijft kopen, dan kan de inflatoire druk vanuit die hoek juist aanhouden. Vooral als het aanbod weer zou lijden onder een haperende (wereldwijde) productie door covid-uitbraken.

Eind deze week verwachten we de Amerikaanse inflatiecijfers over de maand november. Die zullen in ieder geval nog oncomfortabel hoog aanvoelen. Ook wat de kerninflatie betreft. Powell zal bijgevolg vasthouden aan bovenvermelde bocht. Maar misschien heeft hij na het arbeidsmarktrapport van afgelopen vrijdag ook wel even binnensmonds gevloekt, dat hij die bocht net nú heeft ingezet.

 

Wachten op vaccinnieuws

Ondertussen lijkt het er niet op dat we ons veel illusies moeten maken over de verspreiding van omikron. Hopelijk compenseert een (zoals het zich nu laat aanzien) minder ernstig ziektebeeld enigszins voor de hogere besmettelijkheid (zoals het zich nu laat aanzien). Waarbij we moeten opletten dat we onze wens niet de vader van de gedachte laten zijn.

 

Optimistische en voorzichtige vaccinberichten wisselen elkaar af

 

Daarnaast blijft het natuurlijk wachten op nieuws van het vaccinfront. Optimistische en eerdere voorzichtige berichten wisselen elkaar hier af. Moderna heeft twijfels over de werking van de huidige vaccins tegen omikron, Pfizer ziet het positiever in.

Financiële markten dansten de voorbije dagen op en neer naargelang de tone of voice in het nieuws. Per saldo gingen aandelen de afgelopen week licht lager uit (MSCI Europe -0,18%, MSCI USA -1,3%). In de VS hadden vooral technologieaandelen last van bovenvermelde bocht van Fed-voorzitter Powell. Traditioneel zijn hoog gewaardeerde groeiaandelen gevoelig voor (dreigende) renteverhogingen.  

Voor de komende tijd verwachten we een gelijkaardig, aarzelend marktpatroon. Waarbij beleggers vooral de nieuwsstroom vanuit Pfizer, Moderna en de World Health Organization (WHO) in de gaten zullen houden.

 

 

Belangrijke macro-economische publicaties

Van 06 december tot

en met  10 december

Publicatiedag

Regio

Publicatie van

Periode

Consensus

Dinsdag

China

Export YoY

Nov

17,2%

 

 

Import YoY

Nov

19,5%

 

Duitsland

ZEW-index

Nov

25,3

Vrijdag

VS

CPI-inflatie YoY

Nov

6,8%

 

 

CPI kern-inflatie YoY

Nov

4,9%

 

 

Consumentenvertrouwen (flash)

Dec

67,0

 

 

Luc Aben is hoofdeconoom bij Van Lanschot.

Luc Aben
Luc Aben
Hoofdeconoom
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel