Impactbeleggen: Nordomatic maakt verwarmen en koelen energiezuiniger

Collega Maarten van der Pas
Maarten van der Pas
Investment writer en eindredacteur beleggingscommunicatie
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Impactbeleggen: Nordomatic maakt verwarmen en koelen energiezuiniger
Blog
15 oktober 2021

Impactbeleggen: Nordomatic maakt verwarmen en koelen energiezuiniger

Kempen Global Impact Pool investeert in lager energieverbruik van gebouwen. Het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen is een centraal onderdeel van de wereldwijde doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het verbeteren van bestaande gebouwen door isoleren en installeren van slimme oplossingen om te verwarmen, koelen en ventileren is een belangrijk aspect om zuiniger met energie om te gaan.
Huis met zonnepanelen

Om een idee te geven: in de Europese Unie zijn gebouwen goed voor 40% van het totale energieverbruik en vertegenwoordigen ze 36% van de CO2-uitstoot. De Europese Commissie stelt dat naar schatting 75% van het gebouwenbestand in de EU inefficiënt is, en dat slechts gemiddeld 1% per jaar wordt gerenoveerd en verduurzaamd.

Met verduurzamen van bestaande gebouwen kan het totale energieverbruik van de EU met 5 tot 6% omlaag en de uitstoot van kooldioxide met ongeveer 5% verminderen. En dat is hard nodig, want de Europese Unie ligt niet op schema om haar energie-efficiëntiedoelstellingen te halen.


Impactleider worden

Nordomatic is goed gepositioneerd om het aantal energiezuinige gebouwen in Europa te vergroten. De Zweedse onderneming levert automatisering voor gebouwen om de verwarming, koeling en ventilatie efficiënter te beheren.

Nordomatic werkt samen met enkele van de grootste eigenaren van onroerend goed in Scandinavische landen en kan zo een aanzienlijk aantal gebouwen en vierkante meters bereiken met haar energie-efficiënte producten en diensten. Het bedrijf heeft de ambitie om impactleider voor slimme gebouwen te worden. Zowel de aarde als de eigenaren van onroerend goed profiteren van een lager energieverbruik van gebouwen. Nordomatic helpt de EU om haar doelstellingen voor energie-efficiëntie te halen.

 

In de Europese Unie zijn gebouwen goed voor 40% van het totale energieverbruik
en vertegenwoordigen ze 36% van de CO2-uitstoot

20-30% Minder energieverbruik

Door het automatiseren en optimaliseren van de manier waarop gebouwen worden verwarmd, gekoeld en geventileerd kan Nordomatic de behoefte aan energie verminderen. De oplossingen van het bedrijf bieden een krachtige efficiëntieslag met een reductie van het energieverbruik van gebouwen van 20 – 30% en die gemiddeld 15 jaar duurt in vergelijking met een standaard gebouwbeheersysteem (BMS).

Door te voldoen aan de normen voor duurzaam bouwen (bestaande bouw en nieuwbouw) helpt Nordomatic de CO2-uitstoot te verlagen. De producten en diensten van Nordomatic leveren een sterke en directe bijdrage aan de volgende Sustainable Development Goals (SDGs) of duurzame ontwikkelingdoelen van de Verenigde Naties:

  • SDG 7 Betaalbare en duurzame energie: tegen 2030 het wereldwijde tempo van de energie-efficiëntie verdubbelen.
  • SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur: tegen 2030 de infrastructuur upgraden en industrieën aanpassen om ze duurzaam te maken, met een efficiënter gebruik van hulpbronnen en een grotere acceptatie van schone en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen.
  • SDG 13 Klimaatactie: onderneem dringend actie om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.

Doelen Nordomatic voor 2025

-150.000 ton CO2-emissies vermeden door afnemers
-153.000 Slimme oplossingen geïnstalleerd
-50 eNPS-score op betrokkenheid van medewerkers bij bedrijf dat Impact Green Leader wil worden

Bewijsrisico’s

De impact die Nordomatic wil bereiken wordt geconfronteerd met bewijsrisico's, bijvoorbeeld door het gebruik van aannames om het niveau van energiebesparingen te bepalen. Aannames kunnen worden overschat en daarmee ook de impact te groot worden voorgesteld.

Ook is er door het gebruik van slimme (online) oplossing voor energiebeheer een verhoogde dreiging van cybersecurity-incidenten. Nordomatic is zich bewust van dit risico en hanteert actief een security-by-design-aanpak.

En er is een efficiëntierisico met de mogelijkheid dat concurrenten met goedkopere oplossingen voor een duurzaam energiegebruik bij gebouwen.

Over de Kempen Global Impact Pool

De Kempen Global Impact Pool wil een positieve bijdrage leveren aan de oplossing van wereldwijde problemen rondom voeding, water en klimaatverandering en aan de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. Het impactbeleggingsfonds wil specifiek een positieve bijdrage leveren aan:

  1. basisbehoeften en welzijn: de levering van basisgoederen en -diensten (zoals water, zorg en welzijn) aan mensen in kansarme posities
  2. fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om armoede uit te bannen
  3. duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen
  4. klimaatverandering en energietransitie: een overvloedige beschikbaarheid van schone energie en beperking van de CO2-uitstoot.

Met deze missie heeft Kempen Global Impact Pool ook als expliciete doelstelling om een marktconform financieel rendement te bieden.

Collega Maarten van der Pas
Maarten van der Pas
Investment writer en eindredacteur beleggingscommunicatie
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel