Positie in vastgoed terug naar 0%, positie in EMD vergroot

 1. Inspiratie
 2. Beleggen
 3. Positie in vastgoed terug naar 0 positie in EMD vergroot

Positie in vastgoed terug naar 0%, positie in EMD vergroot

02 september 2021
Vastgoed heeft ons koersdoel bereikt, onderwogen positie in EMD naar neutraal.

Vastgoed heeft ons koersdoel bereikt, onderwogen positie in EMD naar neutraal.

 

Huidige vermogensverdeling

Onze licht overwogen positie in aandelen blijft van kracht, kleine positie in goud. 

 

Positionering neutraal beleggingsprofiel (zonder alternatieve beleggingen)

 


 

Toelichting op positionering en beleggingsbeleid

In het kort

 • Van Lanschot bouwt zijn tactische overweging in vastgoed van 2% af vanwege de sterke koersprestatie, het onderwogen belang in obligaties van opkomende landen (emerging market debt of EMD) hogen we met 2% op naar neutraal. Lees ook het artikel Van Lanschot Advies bouwt belang in Europees vastgoed af.
 • Aandelen zijn in ons beleggingsbeleid licht overwogen, voornamelijk Europese aandelen waarmee we voorsorteren op de heropening van de economie.
 • Noord-Amerikaanse aandelen zijn licht onderwogen vanwege de pittige waardering, het momentum voor bedrijfswinsten blijft in deze regio het grootst.
 • We hebben een sterk onderwogen positie in EMU-staatsobligaties. Liquiditeiten zijn daarentegen fors overwogen.
 • Vanwege het hoge rendement hebben we een belang in Europese highyieldbedrijfsobligaties.
 • Bij hoogwaardige bedrijfsobligaties (investment grade) hebben we een voorkeur voor Europese obligatieleningen. Bij de positie in Amerikaanse bedrijfsobligaties is het valutarisico afgedekt.
 • Vanuit spreidingsoverweging houden we een kleine positie in goud aan.

 

Aandelen

 • Bedrijfsresultaten zijn buitengewoon sterk, positieve winstrevisies zijn hoog en geven aandelenmarkten brandstof.
 • Personeelstekorten, hogere kosten voor ruwe materialen en disrupties in aanvoerketens spelen meer en langer op.
 • Loongroei tast de winstmarge van bedrijven aan. Steeds meer bedrijven zien kans hun prijzen te verhogen.   
 • De waardering van aandelen uit ontwikkelde landen is pittig, maar draaglijk door positieve revisies van bedrijfswinsten.
 • Aandelen uit ontwikkelde landen hebben meer tractie dan aandelen uit opkomende landen waar Covid-19 de positieve winstrevisies een halt toeroept.
 • De volledige afbouw van de lockdowns voedt het enthousiasme onder beleggers, de deltavariant van het coronavirus is niet schadelijk voor economie bij beperkte ziekenhuisopnames en overlijdens.
 • Bedrijven gaan meer kapitaal teruggeven aan hun aandeelhouders door meer inkoop van eigen aandelen en een hoger dividend.
 • Waarde- en cyclische aandelen blijven aantrekkelijk, hun herwaardering stokt even en een bevestiging van de economische groei is nodig.

 

Obligaties en geldmarkt

 • Wij houden een bescheiden positie in EMU-staatsobligaties aan. Die zijn erg duur met een Duitse tienjaarsrente op -0,4%en een reële rente van -2%.
 • De kapitaalmarktrentes blijven in absolute zin voorlopig laag door het ruime beleid van centrale banken. De hogere inflatie lijkt tijdelijk van aard.
 • Centrale banken bieden met de opkoop van obligaties voldoende tegenwicht aan het extra aanbod van obligaties om begrotingstekorten te financieren. Dit houdt de kapitaalmarktrentes laag.
 • Bedrijfsobligaties van goede debiteuren (investment grade) in zowel de Verenigde Staten als Europa geven een redelijk extra rendement ten opzichte van staatsobligaties.
 • Wij hebben een kleine positie in obligaties van opkomende landen (EMD, in harde valuta) en in Europese highyieldbedrijfsobligaties. Het rendement compenseert voldoende voor de risico’s.

 

Vastgoed

 • De tactisch overwogen positie in Europees onroerend goed hebben we afgebouwd. De positie was sinds medio april aanwezig en heeft ons koersdoel bereikt. Wij kijken nu neutraal tegen vastgoed aan.
 • De heropeningen van samenlevingen geven de beleggingscasus voor winkel- en kantoren-vastgoedfondsen meer opwaarts potentieel.
 • Vooral winkelvastgoed blijft erg gevoelig voor negatief nieuws over Covid-19.
 • We houden een sterke voorkeur voor hoogwaardige vastgoedfondsen. Die zijn veiliger bij een mogelijke heropflakkering van de coronapandemie.
 • Diverse vastgoedniches zoals logistiek vastgoed en zorgvastgoed blijven nog aantrekkelijk vanwege de groeiperspectieven. Maar de waardering wordt pittig.

 

Grondstoffen

 • Wij hebben een klein belang in goud en hebben geen positie in andere grondstoffen.
 • De termijnmarkten voor veel grondstoffen zijn in backwardation, ze noteren op termijn tegen aanzienlijk lagere prijzen.
 • Wij voorzien een iets lager groeitempo van de Chinese economie voor de tweede jaarhelft door onder meer regulering door de staat. Dat drukt de grondstoffenvraag.
 • De Covid-19-pandemie houdt  productiefaciliteiten in opkomende landen dicht met minder vraag naar ruwe materialen als gevolg.
 • De lagere Chinese kredietgroei is vaak een betrouwbare voorloper voor komende lagere grondstofprijzen.
 • De olieprijs (WTI) schommelt rond de $ 70,- per vat, een peil waarbij OPEC+ de oliekraan gecontroleerd verder opendraait.
 • Bij beleggen in grondstoffen hebben wij een voorkeur voor energie-, kunstmest- en mijnbouwaandelen.

 

 

Aandachtspunten beleggingsbeleid

 

Centrale banken

 • De Amerikaanse centrale bank Federal Reserve (Fed) houdt zijn geldbeleid ongewijzigd. De inflatie piekt hoger dan voorzien, maar blijft tijdelijk van aard.
 • De kans op een lagere maandelijkse opkoop van obligaties door Fed (tapering) groeit. 
 • De financiële markt gaat uit van twee renteverhogingen tot medio 2023.
 • De Europese Centrale Bank (ECB) blijft fors obligaties opkopen onder het PEPP (pandemic emergency purchase programme). De inflatie is in Europa minder dreigend.

 

Bedrijfsresultaten

 • De beloning voor goede kwartaalresultaten bij bedrijven in de vorm van een hogere aandelenkoers komt langzaam op gang.
 • Winstrevisies zijn sterk, maar een lager economisch groeitempo geeft meer risico’s.
 • Hogere dividenden en inkoop van eigen aandelen gaat steun geven aan de aandelenkoers (onder andere bij banken).

 

Covid-19

 • De wereldeconomie gaat terug naar normaal, maar de delta-variant van het coronavirus werkt verlammend in Azië.
 • In ontwikkelde landen is de deltavariant veel minder een probleem.
 • Het Chinese regime trekt de teugels strak aan voor bedrijven die de samenleving ‘destabiliseren’. Dat levert gevaar op voor beleggers.

 

Overheden

 • De fiscale stimulering van de economie blijft in 2021 krachtig, dooft in de Verenigde Staten richting het jaareinde wel uit. 
 • De directe vuurkracht van het Europees Herstelfonds van 2,7% van het bruto nationaalproduct wordt  vanaf medio 2021 voelbaar.
 • De toegestane begrotingstekorten blijven in Europa hoog in 2021.
 • China neemt de economische en sociale politiek op de schop en dat geeft schokmatige aanpassingen en lagere groei van de economie.

 

Economische cyclus

 • Inkoopmanagersindices hebben gepiekt, de wereldhandel schakelt een tandje lager.
 • Arbeidsmarkten trekken aan en er zijn personeelstekorten in  meerdere sectoren.
 • Meer zorgen bij burgers over inflatie, maar dat heeft nog geen effect op bestedingen. Er is veel spaargeld om te spenderen.
 • Omvangrijkere en lagere voorraadtekorten bij fabrikanten kunnen langer fricties in de economie geven.

 

Sentiment

 • Het sentiment voor aandelen blijft sterk door de enorme massa aan liquiditeiten en zicht op een sterke groei van economie en bedrijfswinsten.
 • Stijgende prijzen en lonen vormen meer een bedreiging (inflatie).
 • Er dreigen dalende winstmarges bij bedrijven.
 • Een lagere opkoop van obligaties door Amerikaanse centrale bank Fed kan (tijdelijke) koersvolatiliteit geven.

 


 

Economische ontwikkelingen in 2021

Covid-19 en aanvoerproblemen temporiseren mondiale economie, maar de groei is nog voldoende hoog.

 

 

Jack Horvest is investment specialist.

Voor een uitgebreide diepgaande analyse van ons beleggingsbeleid en visie op specifieke categorieën kunt u klikken op onderstaand pdf (uitgesplitst per beleggingsprofiel)

 

 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel