TaxServicesWijzer

Bedrijf adviseur klant ondernemer rond de tafel

TaxServicesWijzer

Wijzer
13 juli 2021
Klanten van Van Lanschot kunnen gebruikmaken van onze Tax Services-dienstverlening om bronbelasting terug te vorderen.

Bronbelasting wordt geheven op dividend en couponinkomsten in het land waarin de uitgevende instelling gevestigd is. Deze bronbelasting wordt direct bij uitbetaling afgedragen aan de belastingdienst in het land van de uitgevende instelling.

Ter voorkoming van dubbele belastingheffing heeft Nederland met diverse landen belastingverdragen afgesloten. Als een dergelijk belastingverdrag hierin voorziet, dan kan het tarief van de geheven bronbelasting verminderd worden.

U kunt ons machtigen om voor bepaalde landen bronbelasting terug te vorderen. Per land gelden specifieke regels. U leest er meer over in deze Wijzer.

Download

Login page tracking pixel