Licht overwogen positie in aandelen blijft van kracht

Licht overwogen positie in aandelen blijft van kracht

07 juli 2021
Met overwogen positie in Europese aandelen voorsorteren op heropening economie.

Met overwogen positie in Europese aandelen voorsorteren op heropening economie.

 

Beleggen in beeld

 

 


 

Huidige vermogensverdeling

Licht overwogen positie in aandelen blijft van kracht, kleine posities in goud en Europees vastgoed. 

 

Positionering neutraal beleggingsprofiel (zonder alternatieve beleggingen)

 


 

Toelichting op positionering en beleggingsbeleid

In het kort

 • Aandelen zijn in het beleggingsbeleid van Van Lanschot licht overwogen, voornamelijk in Europa waarmee we voorsorteren op de heropening van de economie.
 • Noord-Amerikaanse aandelen zijn licht onderwogen vanwege de pittige waardering, het momentum voor bedrijfswinsten blijft in deze regio het grootst.
 • We hebben een sterk onderwogen positie in EMU-staatsobligaties. Liquiditeiten zijn daarentegen fors overwogen.
 • Vanwege het hoge rendement hebben we een belang in Europese highyieldbedrijfsobligaties.
 • Bij hoogwaardige bedrijfsobligaties (investment grade) hebben we een voorkeur voor Europese obligatieleningen. Bij de positie in Amerikaanse bedrijfsobligaties is het valutarisico afgedekt.
 • Vanuit spreidingsoverweging houden we een kleine positie in goud aan.
 • We hebben een positie in Europees vastgoed waarmee we voorsorteren op  de komende heropening van de samenleving en de economie.

 

Aandelen

 • De zon schijnt volop voor aandelen. We zien de bedrijfsresultaten voor het tweede kwartaal met veel vertrouwen tegemoet. Er is een grote kans op meevallers.
 • De waardering van aandelen uit ontwikkelde landen is pittig, maar draaglijk door positieve revisies  van bedrijfswinsten.  Ze hebben momenteel meer tractie dan aandelen uit opkomende landen.
 • De vrees voor inflatie hangt als een verstikkende deken boven de aandelenmarkt. Angst voor hogere lonen en grondstoftekort werken door bij bepaalde sectoren.
 • Een bevestiging van de tijdelijkheid van inflatie geeft een nieuwe impuls aan (groei)aandelen.
 • De volledige afbouw van de lockdowns voedt het enthousiasme onder beleggers, echter het oplaaien van nieuwe coronavarianten is een groeiend gevaar.   
 • Bedrijven gaan meer kapitaal teruggeven aan hun aandeelhouders door meer inkoop van eigen aandelen en een hoge dividend.
 • Waarde- en cyclische aandelen blijven aantrekkelijk, hun herwaardering stokt even. Tweedekwartaalcijfers moeten ze een impuls geven.

 

Obligaties en geldmarkt

 • Wij houden een bescheiden positie in EMU-staatsobligaties aan. Die zijn nog steeds duur ondanks de stijging van de rente in de eerste vijf maanden van het jaar.
 • De kapitaalmarktrentes blijven in absolute zin voorlopig laag door het ruime beleid van centrale banken.
 • Overheden geven massaal obligaties uit om de hoge begrotingstekorten te financieren. Dit aanbod duwt de rente mede omhoog. Europese en Amerikaanse centrale banken bieden met opkoop van obligaties enig tegenwicht aan de oplopende rente.
 • Bedrijfsobligaties van goede debiteuren (investment grade) in zowel de Verenigde Staten als Europa geven een redelijk extra rendement ten opzichte van staatsobligaties.
 • Wij hebben een kleine positie in obligaties van opkomende landen (in harde valuta) en in Europese highyieldbedrijfsobligaties. Het rendement compenseert voldoende voor de risico’s.

 

Vastgoed

 • We hebben een kleine positie in Europees onroerend goed.
 • De heropeningen van samenlevingen geven de beleggingscasus voor winkel- en kantoren-vastgoedfondsen meer opwaarts potentieel. 
 • Vooral winkelvastgoed blijft erg gevoelig voor negatief nieuws over Covid-19.
 • We houden een sterke voorkeur voor hoogwaardige vastgoedfondsen. Die zijn veiliger bij een mogelijke heropflakkering van de coronapandemie.
 • De defensievere beleggingscasus voor woningvastgoed ondervindt relatief meer last van inflatievrees. Wij denken dat die vrees overtrokken is en blijven op de langere termijn positief voor woningen.
 • Diverse vastgoedniches zoals logistiek vastgoed en zorgvastgoed blijven nog aantrekkelijk vanwege de groeiperspectieven. Maar de waardering wordt pittig.

 

Grondstoffen

 • Wij hebben een klein belang in goud en geen positie in andere grondstoffen. Onze positie in goud is vooral strategisch van aard. Het dient voor de diversificatie in de uitzonderlijke omgeving met veel liquiditeit en stijgende aandelenkoersen.
 • De termijnmarkten voor veel grondstoffen zijn in backwardation, ze noteren op termijn tegen aanzienlijk lagere prijzen.  De verminderde Chinese kredietgroei is vaak een betrouwbare voorloper voor komende lagere grondstofprijzen.
 • De olieprijs (WTI) schommelt tussen de $ 70 tot $ 75 per vat, een peil waarbij OPEC+ de oliekraan gecontroleerd verder opendraait.
 • Bij beleggen in grondstoffen hebben wij een voorkeur voor energie-, kunstmest- en mijnbouwaandelen.  

 

 

Centrale banken

 • De Amerikaanse centrale bank Federal Reserve houdt zijn geldbeleid ongewijzigd. De inflatie piekt hoger dan voorzien, maar is volgens de bank tijdelijk. 
 • De kans neemt toe dat de opkoop van obligaties door de Fed kleiner wordt (tapering). 
 • De financiële markt gaat uit van twee renteverhogingen tot medio 2023.
 • De Europese Centrale Bank blijft fors obligaties opkopen onder het PEPP-plan. De inflatie is in Europa minder dreigend.

 

Bedrijfsresultaten

 • Wij verwachten opnieuw een goed kwartaalcijferseizoen. Aanvoertekorten en hogere inputprijzen geven winsterosie. Er is meer focus op stijgende lonen.
 • Opwaartse winstrevisies leiden tot hogere dividendgroei en meer inkoop van eigen aandelen. Dat zijn potentiële koersaanjagers bij meer cyclische aandelen. 

 

Covid-19

 • De wereldeconomie gaat terug naar normaal, maar de delta-variant van het coronavirus werkt verlammend in Azië. Vaccinatievoorlopers als het Verenigd Koninkrijk en Israël trekken de coronamaatregelen weer aan.
 • Mondiale economische onzekerheid blijft dalen in 2021. Rust is positief.

 

Overheden

 • De fiscale stimulering van de economie blijft in 2021 krachtig, dooft in de Verenigde Staten richting het jaareinde uit. 
 • De directe vuurkracht van het Europees Herstelfonds van 2,7% van het BNP wordt  vanaf medio 2021 voelbaar.
 • De toegestane begrotingstekorten blijven in Europa hoog in 2021.
 • China meldt een ‘stabielere’ economie, stimulering is meer gericht op het binnenland.

 

Economische cyclus

 • Inkoopmanagersindices staan op een hoog niveau, ze lijken te hebben gepiekt in de Verenigde Staten en China.
 • Arbeidsmarkten trekken aan, er zijn personeelstekorten in  meerdere sectoren.
 • Meer zorgen bij burgers over inflatie, maar nog geen effect op bestedingen.
 • Omvangrijkere en lagere voorraadtekorten bij fabrikanten kunnen langer fricties in de economie geven.

 

Sentiment

 • Het sentiment voor aandelen blijft sterk door de enorme massa aan liquiditeiten en zicht op een sterke groei van economie en bedrijfswinsten.
 • Stijgende prijzen en lonen worden meer een ‘bedreiging’.
 • Dalende winstmarges voor bepaalde sectoren dreigen.
 • Minder opkoop van obligaties door Amerikaanse centrale bank Fed kan (tijdelijke) koersvolatiliteit geven.

 


 

Economische ontwikkelingen in 2021

De verwachte groei van de wereldeconomie is licht opgeschroefd, onverwacht hogere inflatie blijft een tijdelijk fenomeen.

 

 

 

Jack Horvest is investment specialist.

Voor een uitgebreide diepgaande analyse van ons beleggingsbeleid en visie op specifieke categorieën kunt u klikken op onderstaand pdf (uitgesplitst per beleggingsprofiel)

 

 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel