Impactbeleggen: Sokowatch verbetert bevoorrading kleine winkeliers in Afrika

Collega Maarten van der Pas
Maarten van der Pas
Investment writer en eindredacteur beleggingscommunicatie
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Impactbeleggen: Sokowatch verbetert bevoorrading kleine winkeliers in Afrika
Blog
10 juni 2021

Impactbeleggen: Sokowatch verbetert bevoorrading kleine winkeliers in Afrika

De markt voor levensmiddelen en producten voor persoonlijke verzorging in Afrika heeft een sterk informeel karakter. Er zijn veel kleine winkels waarbij de winkeliers vertrouwen op een zeer persoonlijk maar inefficiënt bevoorradingssysteem. Als producten zijn uitverkocht dan moet de winkel soms dicht totdat de voorraad weer is aangevuld. Inkoop moet met geld dat in kas zit. En als er geen geld beschikbaar is, dan is een winkelier al snel aangewezen op een dure lening om zijn onderneming te financieren.
Windmolen

Schattingen van de omvang van de Afrikaanse markt voor fast moving consumer goods, zoals producten als rijst, bakolie en zeep heten, lopen sterk uiteen vanwege het informele karakter. De omzet zou jaarlijks tussen de $270 en $900 miljard dollar bedragen. De kleine winkeliers vertegenwoordigen 60 tot 80% van deze markt. Levensmiddelenfabrikanten hebben op hun beurt door een gebrek aan infrastructuur moeilijke toegang tot deze winkels.


Schakel tussen winkeliers en leveranciers

Sokowatch heeft als doel om de bevoorradingsketen voor informele winkels, het zogenoemde micro-MKB, in Oost-Afrika te verbeteren. Kleine winkeliers kunnen via een sms of app van deze Keniaanse startup bestellingen doorgeven om hun winkels te bevoorraden. Als de order bij Sokowatch binnenkomt dan worden de goederen in de eigen magazijnen verzameld en gratis binnen 24 uur bezorgd. Omdat Sokowatch actief is in gebieden waar steden worden geplaagd door verkeersopstoppingen, de straten smal en de wegen slecht zijn, worden voor het transport tuk-tuks gebruikt.

Met zijn bestelplatform verbindt Sokowatch kleine winkeliers met lokale en multinationale leveranciers. Bestellen, betalen en leveren zijn gedigitaliseerd. Sokowatch streeft ernaar om voor kleine winkeliers de kosten te verlagen en de winstmarges te vergroten. Het bedrijf is momenteel actief in negen steden in Kenia, Oeganda, Rwanda en Tanzania. Het heeft 40 magazijnen, belevert ruim 13 duizend microretailers en zet 100 miljoen dollar om. 60 Procent van de klanten van Sokowatch is vrouw met een gemiddeld maandelijks inkomen van $ 50 tot 100.

 

Vanuit zijn magazijnen bevoorraadt Sokowatch gratis en binnen 24 uur 
kleine winkels in 9 steden in Kenia, Oeganda, Rwanda en Tanzania.
Winkeliers kunnen met een eenvoudige app bestellingen doorgeven.

 

Sokowatch zag dat winkeliers die zijn app gebruiken hun voorraadbeheer efficiënter kunnen inrichten wanneer zij zouden beschikken over toegang tot werkkapitaal. Daarom breidde de onderneming haar dienstverlening uit met kredietverlening voor de inkoop van voorraad. Ook financiert het de aanschaf van smartphones om de app te kunnen  gebruiken. Omdat de informele winkeliers grotendeels nog buiten het formele financiële systeem opereren, zijn voor hen financieringsmogelijkheden via de gebruikelijke wegen beperkt.
Via de app krijgt een winkelier van Sokowatch ondersteuning bij het inzichtelijk maken van de omloopsnelheid van zijn voorraad.

'De combinatie van techniek, logisitek en financiering in eigen beheer geeft Sokowatch een unieke positie', vertelde Daniel Yu, oprichter en CEO van Sokowatch, op het recent gehouden Impact Event van de Kempen Global Impact Pool. 'Wij hebben grootste zogenoemde last mile bezorgingsnetwerk in Afrika.'

De tuk-tuks van Sokowatch rijden op benzine, maar de onderneming houdt nu een proef met elektrisch aangedreven wagentjes. Yu: 'Elektrische tuk-tuks schelen enorm veel onderhoudskosten. Alleen is het lastig om onderdelen te krijgen, de infrastructuur daarvoor is er in Afrika nog niet.'

Twee uitdagingen opgelost

Sokowatch lost twee belangrijke uitdagingen voor informele winkeliers op. Gratis en snelle levering van goederen waardoor de winkel niet meer op slot hoeft om inkopen te gaan doen. En financiering van werkkapitaal, waardoor de winkelier niet afhankelijkheid is van dure, moeilijk verkrijgbare persoonlijke leningen.

Sokowatch is een investering van het Accion Quona Inclusion Fund van vermogensbeheerder Quona en dat op zijn beurt is opgenomen in de portefeuille van de Kempen Global Impact Pool. Een risico van deze belegging is als winkeliers het e-commerceplatform van Sokowatch niet of langzaam omarmen. Dan valt de beoogde impact lager uit dan verwacht.


Over de Kempen Global Impact Pool

De Kempen Global Impact Pool wil een positieve bijdrage leveren aan de oplossing van wereldwijde problemen rondom voeding, water en klimaatverandering en aan de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. Het impactbeleggingsfonds wil specifiek een positieve bijdrage leveren aan:

  1. basisbehoeften en welzijn: de levering van basisgoederen en -diensten (zoals water, zorg en welzijn) aan mensen in kansarme posities
  2. fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om armoede uit te bannen
  3. duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen
  4. klimaatverandering en energietransitie: een overvloedige beschikbaarheid van schone energie en beperking van de CO2-uitstoot.

Met deze missie heeft Kempen Global Impact Pool ook als expliciete doelstelling om een marktconform financieel rendement te bieden.

Collega Maarten van der Pas
Maarten van der Pas
Investment writer en eindredacteur beleggingscommunicatie
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel