Economische groei is bezig aan een piekkwartaal

 1. Inspiratie
 2. Beleggen
 3. Economische groei is bezig aan een piekkwartaal

Economische groei is bezig aan een piekkwartaal

04 juni 2021
Licht overwogen positie in Europese aandelen, kleine posities in goud en Europees vastgoed.

Licht overwogen positie in Europese aandelen, kleine posities in goud en Europees vastgoed.

 

Beleggen in beeld

 

Nota bene: in de animatie wordt gesproken over het herijken van de beleggingsportefeuille, dat geldt alleen voor beheerportefeuilles. 

 


 

Huidige vermogensverdeling

Licht overwogen positie in aandelen gehandhaafd, kleine posities in goud en Europees vastgoed. 

 

Positionering neutraal beleggingsprofiel (zonder alternatieve beleggingen)

 


 

Toelichting op positionering en beleggingsbeleid

In het kort

 • Van Lanschot heeft in zijn beleggingsbeleid aandelen licht overwogen, voornamelijk in Europese aandelen waarmee we voorsorteren op de heropening van de samenleving en economie.
 • Noord-Amerikaanse aandelen zijn licht onderwogen vanwege de pittige waardering, momentum voor bedrijfswinsten blijft het grootst in deze regio.
 • We hebben een sterk onderwogen positie in EMU-staatsobligaties. Liquiditeiten zijn daarentegen fors overwogen.
 • Vanwege het hoge rendement hebben we een belang in Europese highyieldbedrijfsobligaties.
 • Bij hoogwaardige bedrijfsobligaties (investment grade) hebben we een voorkeur voor Europese obligatieleningen. Bij de positie in Amerikaanse bedrijfsobligaties is het valutarisico afgedekt.
 • Vanuit spreidingsoverweging houden we een kleine positie in goud aan.
 • We hebben recent een positie in Europees vastgoed genomen vanuit het idee van het weer opengaan van  de economie in de tweede helft van het jaar.

 

Aandelen

 • De zon schijnt volop voor aandelen. Een sterk herstel van de vraag nu samenlevingen weer op gang komen zorgt voor een aanhoudend gunstig klimaat  voor cyclische aandelen. De waardering wordt pittig.
 • Een wegebbende vrees voor inflatie kan de aandelenrally een nieuwe impuls geven. Groeiaandelen haken aan.
 • De volledige afbouw van de lockdowns blijft het enthousiasme van beleggers en analisten op de korte termijn voeden.
 • Bedrijven gaan meer kapitaal teruggeven aan aandeelhouders, door meer inkoop van eigen aandelen en hogere dividenden.
 • De waardering van aandelen uit ontwikkelde landen is pittig, maar draaglijk door meer positieve winstrevisies voor 2021. Ze hebben momenteel meer tractie momenteel dan aandelen uit opkomende landen.
 • De rotatie van groei- naar waarde-aandelen blijft actueel. Een hogere rente en economische groei jagen die uitruil verder aan. Waardeaandelen zijn nog steeds goedkoop.

 

Obligaties en geldmarkt

 • Wij houden een bescheiden positie in EMU-staatsobligaties aan. Die zijn nog steeds duur ondanks de stijging van de rente in de eerste vijf maanden van het jaar.
 • De kapitaalmarktrentes blijven in absolute zin voorlopig laag door het ruime beleid van centrale banken.
 • Overheden geven massaal obligaties uit om de hoge begrotingstekorten te financieren. Dit aanbod duwt de rente mede omhoog. Europese en Amerikaanse centrale banken bieden met opkoop van obligaties enig tegenwicht aan de oplopende rente.
 • Bedrijfsobligaties van goede debiteuren (investment grade) in zowel de Verenigde Staten als Europa geven een redelijk extra rendement ten opzichte van staatsobligaties.
 • Wij hebben een kleine positie in obligaties van opkomende landen (in harde valuta) en in Europese highyieldbedrijfsobligaties. Het rendement compenseert voldoende voor de risico’s.

 

Vastgoed

 • In ons beleggingsbeleid hebben wij een kleine plaats ingeruimd voor Europees onroerend goed.
 • Komende heropeningen van samenlevingen geven de beleggingscasus voor winkel- en kantoren-vastgoedfondsen meer opwaarts potentieel. 
 • Enige rotatie uit defensieve vastgoedsegmenten als woningen naar de offensievere kantoor- en winkelsegmenten is te voorzien.
 • We blijven een sterke voorkeur houden voor hoogwaardige vastgoedfondsen.
 • De defensievere beleggingscasus voor woningen ondervindt relatief meer last van inflatievrees. Wij denken dat die vrees overtrokken is en blijven op langere termijn positief voor woningen.
 • Diverse niches zoals logistiek vastgoed en zorgvastgoed blijven aantrekkelijk vanwege hun groeiperspectieven.

 

Grondstoffen

 • Wij hebben een klein belang in goud en geen positie in andere grondstoffen. Onze positie in goud is vooral strategisch van aard. Het dient voor de diversificatie in de uitzonderlijke omgeving met veel liquiditeit en stijgende aandelenkoersen.
 • De termijnmarkten voor veel grondstoffen zijn in backwardation en noteren op langere termijn aanzienlijk lagere prijzen.  De verminderde Chinese kredietgroei is vaak een betrouwbare voorloper voor komende lagere grondstofprijzen.
 • De olieprijs (WTI) schommelt tussen de $ 65 tot $ 70 per vat, een peil waarbij OPEC+ de oliekraan gecontroleerd verder opendraait.
 • Bij beleggen in grondstoffen hebben wij een voorkeur voor energie-, kunstmest- en mijnbouwaandelen.

 

 

Centrale banken

 • Wij verwachten voorlopig geen koerswijziging van centrale banken, de opkoop van obligaties gaat door. De Europese Centrale Bank en de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve (Fed) hebben op respectievelijk 10 juni en 16 juni hun beleidsvergadering. 
 • De kans dat de Fed voor een lager bedrag obligaties gaat opkopen (tapering) groeit. 
 • De Fed ziet de inflatie eind 2021 tijdelijk hoger staan op 2,4%. In 2022 en 2023 volgt normalisatie tot de gewenste 2%. 

 

Bedrijfsresultaten

 • Eerstekwartaalresultaten van bedrijven zijn beter dan verwacht, reacties van aandelenkoersen waren aan de flauwe kant.
 • Opwaartse bijstellingen van de winst leiden tot hogere dividendgroei en meer inkoop van eigen aandelen.
 • Hogere producentenprijzen en tekorten in aanvoerketens leiden tot winstdruk bij sectoren met weinig pricing power. 

 

Covid-19-crisis / politiek

 • De Amerikaanse en Britse economie gaan terug naar normaal, opkomende landen houden langer last van de coronacrisis.
 • De mondiale economische onzekerheid is sterk gedaald  in 2021, mede door de Amerikaanse president Biden.
 • De kans op een nucleaire deal met Iran is groter geworden, dan kan op termijn tot extra olie-aanbod leiden.     

 

Overheden

 • Overheden blijven de economie in 2021 krachtig stimuleren. In de VS neemt de hulp richting het jaareinde af.
 • De directe vuurkracht van het Europees Herstelfonds van 2,7%  van het BNP wordt  vanaf medio 2021 voelbaar.
 • Toegestane Europese begrotingstekorten blijven hoog in 2021.
 • De Chinese overheid damt stimulering van de economie in om oververhitting te voorkomen.

 

Economische cyclus

 • Inkoopmanagersindices staan op hoog niveau, lijken te hebben gepiekt in de Verenigde Staten en China.
 • Arbeidsmarkten trekken aan, er zijn in meerdere sectoren personeelstekorten.  
 • Consumenten hebben meer zorgen over inflatie, maar nog geen effect op bestedingen.
 • Omvangrijkere voorraadtekorten bij fabrikanten kunnen meer fricties in economie geven.

 

Sentiment

 • Het sentiment voor aandelen blijft sterk door de enorme massa aan liquiditeiten die een bestemming zoekt en door zicht op een sterke groei van economie en bedrijfswinsten.
 • Stijgende prijzen worden meer gezien als een bedreiging. Dalende winstmarges voor bedrijven en een gewijzigd monetair beleid van centrale banken dreigen.
 • Een verdere stijging van Amerikaanse lange rente kan tot koersvolatiliteit leiden.

 


 

Economische ontwikkelingen in 2021

Ontwikkelde landen maken in het tweede kwartaaleem piekgroei door, inflatie is vooralsnog tijdelijk probleem.

 

 

 

Jack Horvest is investment specialist.

 

Voor een uitgebreidere diepgaande analyse van ons beleggingsbeleid en specifieke categorieën kunt u klikken op onderstaand pdf (uitgesplitst per beleggingsprofiel)

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel