Voorsorteren op heropening Europese samenleving en aantrekken economie

 1. Inspiratie
 2. Beleggen
 3. Voorsorteren op heropening Europese samenleving en aantrekken economie

Voorsorteren op heropening Europese samenleving en aantrekken economie

07 mei 2021
Herstel Europese economie is vertraagd, Verenigde Staten marcheert gestaag door.

Herstel Europese economie is vertraagd, Verenigde Staten marcheert gestaag door. 

 

Beleggen in beeld

 

 


 

Huidige vermogensverdeling

Gewicht obligaties opkomende landen verlaagd, positie genomen in Europees onroerend goed.

 

Positionering neutraal beleggingsprofiel (zonder alternatieve beleggingen)

 


 

Toelichting op positionering en beleggingsbeleid

In het kort

 • Van Lanschot heeft aandelen licht overwogen in zijn beleggingsbeleid, voornamelijk Europese aandelen waarmee we voorsorteren op de komende heropening van de samenleving en economie.
 • Noord-Amerikaanse aandelen zijn licht onderwogen door de pittige waardering, maar het winstmomentum blijft ijzersterk.
 • We hebben een sterk onderwogen positie in EMU-staatsobligaties. Liquiditeiten zijn overwogen.
 • Vanwege het hoge rendement hebben we een belang in Europese highyieldbedrijfsobligaties.
 • Bij hoogwaardige bedrijfsobligaties (investment grade) hebben we een voorkeur voor Europese obligatieleningen. Bij onze positie in Amerikaanse bedrijfsobligaties is het valutarisico afgedekt.
 • Vanuit spreidingsoverweging houden we een kleine positie in goud aan.
 • We hebben recent een positie in Europees vastgoed genomen, gesterkt door het idee van de heropening van de economie in de tweede jaarhelft.

 

Aandelen

 • Het succesvolle coronavaccinatieprogramma in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zorgt voor een sterk herstel van de vraag en winst voor bedrijven.
 • Afbouw van de lockdowns blijft het enthousiasme van beleggers en analisten op de korte termijn voeden.
 • Bedrijven geven meer kapitaal terug aan aandeelhouders, ook meer inkoop van eigen aandelen en hogere dividenden.
 • Bedrijven komen met sterke eerstekwartaalresultaten, die gaan vooral in Europa gepaard met hogere winstverwachtingen. 
 • De waardering van aandelen uit ontwikkelde landen is pittig, maar ze houden meer tractie dan aandelen uit opkomende landen.
 • De rotatie van groei- naar waarde-aandelen blijft actueel. Een hogere rente en economische groei jagen die uitruil verder aan. Waardeaandelen zijn nog steeds goedkoop.

 

Obligaties en geldmarkt

 • Wij houden een bescheiden positie in EMU-staatsobligaties aan. Die zijn nog steeds duur ondanks de stijging van de rente in de eerste vier maanden van dit jaar.
 • De kapitaalmarktrentes blijven in absolute zin voorlopig laag door het ruime beleid van centrale banken.
 • Overheden geven massaal obligaties uit om de hoge begrotingstekorten te financieren. Dit aanbod duwt de rente mede omhoog. Europese en Amerikaanse centrale banken bieden met opkoop van obligaties enig tegenwicht aan de oplopende rente.
 • Bedrijfsobligaties van goede debiteuren (investment grade) in zowel de Verenigde Staten als Europa geven een redelijk extra rendement ten opzichte van staatsobligaties.
 • Wij hebben een kleine positie in obligaties van opkomende landen (in harde valuta) en in Europese highyieldbedrijfsobligaties. Het rendement compenseert voldoende voor de risico’s.

 

Vastgoed

 • In ons beleggingsbeleid hebben wij een kleine plaats ingeruimd voor Europees onroerend goed.
 • De komende heropening van samenlevingen geven de beleggingscasus voor winkel- en kantoor-vastgoedfondsen meer opwaarts potentieel. 
 • Bij succesvolle coronavaccinatie en economisch herstel rekenen we later in 2021 met een verdergaande rotatie uit defensieve vastgoedsegmenten als woningen naar het offensievere kantoor- en winkelsegment.
 • De defensievere beleggingscasus voor woningen ondervindt relatief meer last van een oplopende kapitaalmarktrente. Het ergste is achter de rug.
 • Diverse niches zoals logistiek vastgoed en zorgvastgoed blijven momenteel aantrekkelijk. Wij blijven een voorkeur houden voor hoogwaardige vastgoedfondsen.

 

Grondstoffen

 • Wij hebben een klein belang in goud en hebben geen positie in andere grondstoffen. Onze positie in goud is vooral strategisch van aard. Het dient voor de diversificatie in de uitzonderlijke omgeving met veel liquiditeit en stijgende aandelenkoersen.
 • Het verwachte mondiale economisch herstel drijft de grondstofprijzen sterk op. Wij rekenen op een tijdelijke stijging, mede gedreven door inhaalvraag als de coronapandemie onder controle is.
 • De olieprijs (WTI) staat tegen de $65 per vat, een peil waarbij OPEC+ de kraan verder zal opendraaien. Gelukkig gaat de grotere olieproductie wel gecontroleerd. 
 • Bij beleggen in grondstoffen hebben wij een voorkeur voor energie-, kunstmest- en mijnbouwaandelen.

 

 

Aandachtspunten beleggingsbeleid

Centrale banken

 • De opkoop van obligaties door centrale banken gaat door, mede om rentestijging in te tomen.
 • De Amerikaanse centrale bank Federal Reserve ziet de inflatie eind 2021 tijdelijk hoger staan op 2,4%. In 2022 en 2023 volgt een normalisatie tot een gewenste 2%. 
 • De inflatie in Europa blijft laag.

 

Bedrijfsresultaten

 • Eerstekwartaalresultaten Amerikaanse bedrijven zijn zeer sterk, 86% verslaat de meetlat. Europese bedrijven doen het netjes met 68%.
 • Opwaartse winstrevisies leggen steviger fundament in Europa.
 • Aanvoerproblemen voor chips en de coronacrisis remmen Europese bedrijven.

 

Covid-19-crisis / politiek

 • Heropening Amerikaanse en Britse economie in volle gang, beleggers prijzen terugkeer naar normaal in.
 • Het beleid van president Biden heeft ook zure kanten: meer belastingen voor bedrijven en een harde lijn jegens China. Vooralsnog zijn het geen spelbedervers voor aandelenkoersen.

 

Overheden

 • De fiscale stimulering van de economie door overheden was in 2020 10% van het mondiale BNP. Deze trend zet in 2021 gematigd door.
 • De directe vuurkracht van het Europees Herstelfonds van 2,7% van het BNP komt vanaf medio 2021 in actie.
 • De begrotingstekorten van Spanje, Italië en Frankrijk bedragen in 2021 rond de 7%. Begrotingsregels van de Europese Unie worden mogelijk langer uitgesteld.

 

Economische cyclus

 • De inkoopmanagersindices stijgen in april wereldwijd door nieuwe orders en meer banen. 
 • Het economisch vertrouwen bij consumenten en fabrikanten zit meer in de lift.
 • Er is weinig aandacht voor sterk oplopende prijzen, wordt afgedaan als tijdelijk fenomeen.
 • Aanvoerproblemen met chips in diverse sectoren (auto’s, elektronica) kan economie en bedrijven schaden.

 

Sentiment

 • Het sentiment voor aandelen blijft sterk door de enorme massa liquiditeiten en het zicht op een sterkere groei van economie en bedrijfswinsten.
 • Het huidige ‘blue sky’ scenario door coronavaccinaties geeft weinig ruimte voor missers. Er heerst euforie onder beleggers.
 • Tijdelijke koersvolatiliteit voor aandelen is mogelijk door stijging van de Amerikaanse lange rente.

 


 

Economische ontwikkelingen in 2021

Amerikaanse economie op volle stoom, economie Europa staat in de startblokken

 

Jack Horvest is investment specialist.

Voor een uitgebreidere diepgaande analyse van ons beleggingsbeleid en specifieke categorieën kunt u klikken op onderstaand pdf (uitgesplitst per beleggingsprofiel)

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel