Visie op de geld- en kapitaalmarkt

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
Beleggen bij Van Lanschot

Visie op de geld- en kapitaalmarkt

Rentevisie
08 april 2021
De verwachtingen van Van Lanschot voor de renteontwikkeling.

Ontwikkelingen geldmarkt

Europese Centrale Bank (ECB)

 • De ECB hanteert een zeer ruim monetair beleid om de zwaar door corona getroffen Europese economie te ondersteunen
 • In maart kondigde de ECB aan de opkoop van obligaties binnen het coronaprogramma in het tweede kwartaal op te schroeven. Dit zagen we ook al terug in de opkoopcijfers in de 2e helft van de maand.
 • De potentiële omvang van dit zogenaamde PEPP programma (Pandemic Emergency Purchase Program) werd eind 2020 opgehoogd met € 500 miljard tot € 1.850 miljard. Daarnaast kan dit programma doorlopen tot maart 2022 . De ECB blijft bovendien in ieder geval tot eind 2023 nieuwe obligaties kopen met de gelden van leningen die vrijvallen.
 • De ECB ondersteunt ook banken. Het TLTRO financieringsprogramma (Targeted Longer Term Refinancing Operations), die de kredietverlening van banken aan het bedrijfsleven op gang moet houden, is wat vergroot. Dit programma loopt in ieder geval door tot medio 2022.
   

Federal Reserve Bank (Fed)

 • Ook de Fed handhaaft het uitgebreide pakket aan maatregelen dat is getroffen om de Amerikaanse economie te ondersteunen.
 • De officiële beleidsrentes blijven naar verwachting tot 2023 onveranderd. Ook al omdat de Fed tijdelijk een hogere inflatie dan 2% wil tolereren. 
 • Daarnaast kent de Fed een fors aankoopprogramma van obligaties en kan ze deze indien nodig uitbreiden.
 • De Fed zal de oplopende lange rentes de komende tijd in de gaten houden. Ze zal willen voorkomen dat verkrapping op financiële markten, door te snel en te sterk stijgende rentes, de economische heropleving teveel afremt. 
 • Bij voldoende economische groei in de VS kan de Fed mogelijk een wat hogere rentestand accepteren. Dat past eenmaal bij het herstel, is de motivatie.
10-jaarsrente Duitsland, Verenigde Staten, Japan en Verenigd Koninkrijk
10-jaarsrente duitsland, verenigde staten, japan en groot-brittannië
Bron: Refinitiv Datastream, 8 april 2021

Ontwikkelingen kapitaalmarkt

 • De Amerikaanse tienjaarsrente steeg in maart met ruim 0,3% naar 1,7%. We verwachten dat het inflatiethema komende maanden actueel blijft en daarmee ook de opwaartse druk op de Amerikaanse obligatierente. 
 • Door het oplopende begrotingstekort zal de VS veel extra geld moeten lenen om dit te financieren. Een zeer sterk oplopende rente is daarom ongewenst. De Fed zal dan ook voldoende tegenwicht (willen) bieden, omdat rentelasten voor de VS, burgers en bedrijven anders te sterk stijgen. 
 • De Duitse tienjaarsrente bleef in maart ongewijzigd op -0,3%. De fiscale stimulering door de EC is minder groot en de economische vooruitzichten minder gunstig. Bovendien gaf de ECB aan in het 2ekwartaal het tempo van obligatie-opkoop op te voeren. Maar ook hier zal de inflatie, door jaar-op-jaar effecten, de komende maanden hoger uitvallen.
Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie

Meer weten over beleggen?

Persoonlijk beleggingsadvies
Beleggingsadvies, vermogensbeheer of een combinatie? Wij gaan graag voor u aan de slag.