Nu aanpassen om te kunnen overleven in een duurzame wereld

Martijn Kleinbussink
Martijn Kleinbussink
Portefeuillemanager Kempen Global Sustainable Equity Fund
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Nu aanpassen om te kunnen overleven in een duurzame wereld
blog
24 maart 2021

Nu aanpassen om te kunnen overleven in een duurzame wereld

Bedrijven hebben geen keus: zij moeten investeren in een wereld met een lage CO2-uitstoot.
Duurzame wereld duurzaam beleggen

Het Klimaatakkoord van Parijs bevat algemeen aanvaarde doelstellingen om onze planeet in 2050 klimaatneutraal te maken. De hele wereld werkt aan het halen van die doelen en de Verenigde Staten doen onder president Biden ook weer mee. Kempen acht deze doelen haalbaar, maar er moet nog wel een heleboel werk worden verzet door overheden, ondernemingen en beleggers.

Ieder bedrijf moet zijn CO2-voetafdruk onder de loep nemen en een routekaart naar klimaatneutraliteit uitstippelen. Ondernemingen die dat niet doen, krijgen op enig moment niet alleen met overheden en toezichthouders te maken, maar ook met goed geïnformeerde consumenten die actie verlangen.

Aanpassen aan een lagere CO2-uitstoot betekent investeren. Bedrijven met een lagere CO2-voetafdruk verkeren in een gunstiger uitgangspositie: zij hoeven minder te investeren om de klimaatdoelen te halen. Ze kunnen dus meer investeren in groei. Zodoende zien wij belangrijke nieuwe winstkansen ontstaan voor bedrijven die investeren in producten en diensten die aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties bijdragen (de Sustainable Development Goals of SDGs).

Croda heeft berekend dat het vanaf 2030 weer kan investeren in groei

Croda neemt het voortouw

Als manager van het Kempen Global Sustainable Equity Fund wil ik beleggen in ondernemingen met een lage CO2-uitstoot. Dat zijn bedrijven die hun bedrijfsvoering beter dan de concurrentie hebben ingericht, of sowieso schoner opereren en bovendien een bijdrage leveren aan de SDGs.

Een mooi voorbeeld is Croda International. Dat is een oleochemisch bedrijf dat natuurlijke grondstoffen als plantaardige en dierlijke oliën en vetten verwerkt tot basisgrondstoffen. Anders dan de meeste chemiebedrijven past Croda geen petrochemische processen toe, het verwerkt geen aardolie.

Croda heeft een aantal stringente doelstellingen geformuleerd, onder meer om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Daarvoor nam het zijn tien meest vervuilende fabrieken onder de loep. In duidelijke doelstellingen is vastgelegd hoever de CO2-uitstoot in 2030 moet zijn gereduceerd. Croda heeft bovendien berekend hoeveel het moet investeren om deze doelen te halen en dat het vanaf 2030 weer kan investeren in groei.

Croda heeft een enorm groeipotentieel, omdat zijn strategie is afgestemd op de SDGs en de onderneming duidelijk heeft gedefinieerd hoe het volledige productenpalet bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen. Zo produceert Croda chemicaliën voor gewasbescherming die aan een efficiënter gebruik van landbouwgrond bijdragen: er kan meer geoogst worden zonder dat er meer grond nodig is. Zonder petrochemische processen is de CO2-uitstoot bovendien geringer, overeenkomstig SDG 13 - Klimaatactie.

Nike sneakers

Nike speelt in op de veranderingen die de maatschappij eist

Niet alleen overheden en toezichthouders eisen veranderingen voor een duurzamere samenleving, ook de samenleving doet dat. Mensen worden zich steeds bewuster van duurzaamheidskwesties. In onze ogen is Nike een treffend voorbeeld van een onderneming die goed inspeelt op de veranderingen die de samenleving eist.

In het verleden stond de reputatie van Nike herhaaldelijk ter discussie, omdat de onderneming in verband werd gebracht met kinderarbeid in de fabrieken die de sportartikelen maakt. Inmiddels is Nike echter een voorloper in supply chain management. Het dwingt bij toeleveranciers hoge standaarden voor arbeidsomstandigheden af.

Steeds meer consumenten onderkennen dat Nike goede dingen doet. De onderneming heeft goed gekeken naar wie de producten koopt – voornamelijk jonge mensen uit de steden – en heeft zich welbewust aangepast aan de wensen en eisen van die doelgroep. Nike heeft echter niet de illusie dat het bedrijf het iedereen naar de zin kan maken.

Klanten kunnen zich afkeren van bedrijven die werknemers slecht behandelen

Nu door de zure appel heen bijten, kan al snel vruchten afwerpen

Sommige beleggers vinden het niet aantrekkelijk om te beleggen in ondernemingen die vooral investeren in vermindering van de CO2-uitstoot of verbetering van arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen. Ze vinden dat die investeringen niet direct bijdragen aan betere financiële prestaties van de onderneming. Maar de regelgeving wordt steeds strikter en de samenleving eist aanpassingen. Dat heeft uiteindelijk ook ‘onder de streep’ gevolgen voor ondernemingen.

Klanten kunnen zich gaan afkeren van bedrijven die enorm vervuilend zijn of werknemers slecht behandelen. Ondernemingen die duurzaamheid niet omarmen, moeten hun deuren misschien wel snel sluiten. Omdat de samenleving niet langer met hen te maken wil hebben of omdat overheden en toezichthouders hen dwingen.

Bij beursgenoteerde bedrijven kan de aandelenkoers al op de korte termijn onder druk komen te staan als ze geen werk maken van duurzaamheid. Ook al lijken deze ondernemingen winstgevend. De keerzijde is dat beleggers positiever aankijken tegen ondernemingen die positieve veranderingen doorvoeren en reageren op hun duurzaamheidseisen.

Het Kempen Global Sustainable Equity Fund probeert als belegger invloed uit te oefenen bij bedrijven om stelselmatig positieve veranderingen in gang te zetten. Wij laten als belegger bij het management van ondernemingen actief onze stem horen over het duurzaamheidsbeleid.

Verder lezen over duurzaam beleggen

 

Webinar duurzaam beleggen

Wilt u meer weten over de beleggingsmogelijkheden die voortvloeien uit de transitie naar een duurzame economie? En bent u benieuwd hoe wij dit in onze duurzame aandelenstrategie verwerken? Kijk dan dit webinar terug.

Meer informatie

Wilt u weten welke beleggingen in uw portefeuille passen? Neem dan contact op met uw beleggingsspecialist.

Disclaimer

Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Dit document is opgesteld door de fondsbeheerders van Global Sustainable Equity (‘de Strategie’), beheerd door Kempen Capital Management N.V. (‘KCM’). De Strategie houdt op dit moment mogelijk positie aan in de in dit document genoemde vennootschap. Als beheerder van beleggingsfondsen (‘asset manager’) kan KCM posities opbouwen in financiële instrumenten uitgegeven door de in dit document genoemde vennootschap en ze kan op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren.

Dit document wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel