Actief beleggen is essentieel om duurzaamheid te maximaliseren

Martijn Kleinbussink
Martijn Kleinbussink
Portefeuillemanager Kempen Global Sustainable Equity Fund
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Actief beleggen is essentieel om duurzaamheid te maximaliseren
blog
30 maart 2021

Actief beleggen is essentieel om duurzaamheid te maximaliseren

Sommige bedrijven worden onterecht als niet-duurzaam beoordeeld. Actieve managers kijken daar doorheen. En zetten actief aandeelhouderschap als belangrijk instrument in om additionele waarde voor hun beleggers te ontsluiten. Ik geef twee voorbeelden.
Duurzaamheid maximaliseren met actieve aanpak

Nu duurzaamheid nadrukkelijk in de schijnwerpers blijft staan, zien we dat vermogensbeheerders overal ter wereld massaal duurzame beleggingsstrategieën lanceren. Veel van deze introducties hebben echter betrekking op passieve strategieën en portefeuilles die duurzaamheidsindices volgen (ETFs en indexfondsen).

Actieve managers voeren geconcentreerde portefeuilles met veel minder bedrijven

ETFs zijn voor sommige beleggers zeker interessant, maar Kempen is een duidelijke voorstander van actief beleggen. Passieve portefeuilles kunnen beleggers tot op zekere hoogte helpen om hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Wij menen echter, dat actieve managers duurzaamheid naar een hoger niveau kunnen tillen. De ESG-gegevens (mens, milieu en maatschappij en goed bestuur) waarop duurzame indices zijn gebaseerd, zijn vaak ineffectief of schetsen een onvolledig beeld van het duurzaamheidsprofiel van een onderneming. Actieve managers kijken daar doorheen.

Meestal voeren passieve managers nog wel gesprekken met enkele van de ondernemingen waarin zij beleggen om de duurzame prestaties van die bedrijven te verbeteren (engagement of actief aandeelhouderschap). In het algemeen zitten er echter te veel bedrijven in hun portefeuilles. Daardoor hebben zij op portefeuilleniveau geen daadwerkelijke impact. Daarentegen voeren actieve managers geconcentreerde portefeuilles met veel minder bedrijven waarin is belegd. En waarin actief aandeelhouderschap als belangrijk instrument wordt ingezet om additionele waarde voor hun beleggers te ontsluiten.

Ik wil dit graag aan de hand van enkele ondernemingen uit de portefeuille van het Kempen Global Sustainable Equity Fund toelichten. 

John Deere: duurzaam door landbouwefficiëntie

John Deere is de grootste producent van landbouwmachines ter wereld. De behoefte aan deze machines is evident: in de voedselproductie spelen landbouwmachines een cruciale rol.

De zware machines van John Deere werken onvermijdelijk nog op diesel. Elektrische motoren zijn - nog - niet in staat om benodigde de pk’s voor het landbouwwerk te leveren. Door het gebruik van diesel scoort Deere negatief op de checklists van bureaus die de duurzaamheid van bedrijven beoordelen. Dat is in onze ogen niet correct.

John Deere verricht namelijk baanbrekend onderzoek om elektrische tractoren te ontwikkelen. Daarnaast heeft Deere wereldwijd een vooraanstaande positie in precisielandbouw. De onderneming zet in toenemende mate kunstmatige intelligentie en satellietgegevens in waarmee boeren precies kunnen bijhouden hoe iedere vierkante centimeter landbouwgrond erbij ligt.

Precisielandbouw biedt boeren niet alleen een beter inzicht in de bodemkwaliteit en de groei van gewassen, maar verschaft hen ook meer nauwkeurige informatie voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Zo kunnen boeren het gebruik van vervuilende producten beperken en de bodem minder belasten, terwijl de gewasopbrengst wordt vergroot.

Deere is een geweldig voorbeeld van een onderneming die de wereld in staat stelt om meer voedsel te produceren met minder hulpbronnen. En daar draait het bij duurzaamheid uiteindelijk om.

Omdat de duurzaamheid van Deere vanwege het gebruik van diesel als negatief wordt beoordeeld, komt de onderneming niet voor in duurzaamheidsindices en wordt er niet in belegd door ETFs en indexfondsen. Maar Deere alleen afrekenen op diesel is te eendimensionaal als naar het bredere plaatje wordt gekeken. Daarom is de onderneming opgenomen in de portefeuille van het Kempen Global Sustainable Equity Fund. 

Van Lanschot voor medici medisch specialist

Siemens Healthineers: een onderneming die duidelijk goed doet

Actief aandeelhouderschap is een essentiële component van iedere duurzame beleggingsstrategie. Door in gesprek te gaan met bedrijven over hun duurzame prestaties kan een actieve aandeelhouder invloed uitoefenen op het beleid van die onderneming. Daarmee heeft hij impact op de langetermijnvooruitzichten voor het bedrijf. Ook geeft deze dialoog waardevolle beleggingsinzichten.

Siemens Healthineers is een producent van medische apparatuur en illustreert de meerwaarde van actief aandeelhouderschap perfect. Dit bedrijf lijkt de volmaakte kandidaat voor een duurzame beleggingsstrategie. Het biedt baanbrekende technologieën voor het oplossen van gezondheidsproblemen en biedt besparingsmogelijkheden op ziekenhuismiddelen. En toch geven de bureaus die ondernemingen toetsen op duurzaamheid Siemens Healthineers geen hoge score. Wat is de reden?

De reden is dat Siemens Healthineers na de afsplitsing van moedermaatschappij Siemens in 2018 naliet om een duurzaamheidsrapport op te stellen. Op basis van hun methodologie konden ratingbureaus hierdoor weinig anders doen dan een lage score op duurzaamheid toekennen. Al scoorde Siemens Healthineers verder uitstekend op duurzaamheid.

Het Kempen Global Sustainable Equity Fund is vanaf de beursintroductie aandeelhouder van Siemens Healthineers. Wij onderkenden het probleem van de afwezigheid van een duurzaamheidsrapport direct. Samen met een aantal andere beleggers hebben we de dialoog gezocht en wezen we Siemens Healthineers op de voordelen van duurzaamheidsrapportage.

Uiteindelijk boekten we succes: Siemens Healthineers is inmiddels bezig een duurzaamheidsverslag op te stellen. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat de onderneming een veel hogere duurzaamheidsscore krijgt toegekend zodra dit verslag is uitgebracht. Daarmee kan waarschijnlijk nog meer aandeelhouderswaarde worden ontsloten.

Als wij passieve beleggers waren, dan hadden we vanwege de lage duurzaamheidsscore niet in Siemens Healthineers belegd, ondanks het prominente duurzaamheidsprofiel. Een actieve belegger hoeft echter niet lang na te denken: de mismatch tussen de ESG-rating en het feitelijke profiel was evident.

Verder lezen over duurzaam beleggen

Webinar duurzaam beleggen 

Wilt u meer weten over de beleggingsmogelijkheden die voortvloeien uit de transitie naar een duurzame economie? En bent u benieuwd hoe wij dit in onze duurzame aandelenstrategie verwerken? Kijk dan dit webinar terug.

Meer informatie

Wilt u weten welke beleggingen in uw portefeuille passen? Neem dan contact op met uw beleggingsspecialist.

Disclaimer

Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Dit document is opgesteld door de fondsbeheerders van Global Sustainable Equity (‘de Strategie’), beheerd door Kempen Capital Management N.V. (‘KCM’). De Strategie houdt op dit moment mogelijk positie aan in de in dit document genoemde vennootschap. Als beheerder van beleggingsfondsen (‘asset manager’) kan KCM posities opbouwen in financiële instrumenten uitgegeven door de in dit document genoemde vennootschap en ze kan op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren.

Dit document wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel