Structured credit: een aantrekkelijke risico-rendementspropositie

Remko van der Erf
Remko van der Erf
Co-head alternative strategieën
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Structured credit: een aantrekkelijke risico-rendementspropositie
blog
10 februari 2021

Structured credit: een aantrekkelijke risico-rendementspropositie

Een belegging voor langetermijnbeleggers die op de korte termijn met volatiliteit kunnen omgaan. Wat is structured credit? En hoe kunnen structured credit beleggingen inspelen op de energietransitie?
Structured credit een aantrekkelijke risico-rendementspropositie
‘Structured credit’ betekent ‘gebundeld schuldpapier’. Hiertoe rekenen we een breed scala aan leningen en hypotheken die vaak aan consumenten worden verstrekt en gedekt worden door een of andere vorm van onderpand. Kempen is actief op vier verschillende deelsegmenten van de structured credit-markt: woninghypotheken, commercieel vastgoed hypotheken, consumentenleningen en hefboomleningen.

In vergelijking met distressed debt, schuldpapier van noodlijdende bedrijven, heeft structured credit een lager risicoprofiel maar nog steeds een hoger effectief rendement dan traditionele obligatiebeleggingen. Dat maakt deze beleggingscategorie in onze ogen aantrekkelijk.

Structured credit heeft minder last van rentestijgingen

Overtuigende beleggingsargumenten

Momenteel biedt nog slechts een zeer klein percentage van alle obligaties op de wereldwijde vastrentende markten een effectief rendement (opbrengst) van meer dan 1%. Structured credit biedt daarentegen een hogere rentevergoeding.

Kempen is actief op verschillende segmenten van de structured credit-markt en heeft daar een portefeuille opgebouwd die momenteel een effectief rendement van 4–5% heeft¹ – terwijl deze portefeuille een gemiddelde creditrating van BBB+ heeft en daarmee als hoogwaardig (investment grade) is te beschouwen.

Om het rendement in perspectief te plaatsen: voor een traditionele portefeuille Amerikaanse bedrijfsobligaties van soortgelijke kredietkwaliteit geldt momenteel een risico-opslag (spread) van rond de 125 basispunten² boven Amerikaanse staatsleningen.

Gezien de aard van de onderliggende risicoblootstelling – onder meer de ‘gewone burger’ - kan structured credit in een bestaande obligatie-allocatie een waardevolle bron van vermogensspreiding opleveren. Normaliter hebben obligaties betrekking op bedrijven en de daarbij behorende risico’s.         

Een ander voordeel is dat structured credit in het algemeen minder rentegevoelig is en bijvoorbeeld minder last heeft van rentestijgingen. De rentevergoedingen op leningen zijn hoofdzakelijk variabel en worden tussentijds aangepast.

Voor beleggers die zich meer zorgen maken over een terugkeer van inflatie kan structured credit in de toekomst mogelijk bescherming bieden. Bij dit segment stijgt de couponrente mee bij eventuele stijgingen van de korte rente. Die stijging van de korte (beleids)rente vindt veelal plaats als de centrale banken inflatie meer als een bedreiging gaan zien. 

Per saldo verbeterde het huishoudboekje van de consument in 2020

Sterk performancepotentieel dankzij solide consumenten

Tijdens de turbulentie op de financiële markten in maart 2020 kreeg structured credit rake klappen, maar daarna heeft deze beleggingscategorie goed gepresteerd. Het huidige effectief rendement van 4–5% is lager dan in het voorjaar van 2020³. Toch denken wij dat het nog niet te laat is om in te stappen.

Het effectief rendement op reguliere obligaties is zo laag omdat de kapitaalmarktrente wordt gedrukt door de obligatie-aankopen van centrale banken. Dit in het kader van extreem ruim monetaire beleid om de economie door de coronacrisis te helpen. Centrale banken kochten echter geen structured credit-producten op, dus is het beeld hier niet vertekend.

Daar komt bij dat het huishoudboekje van de consument in 2020 verbeterde door massale steunprogramma’s van overheden en centrale banken en omdat uitgaven aan vakanties en vrije tijd niet mogelijk waren. Per saldo losten consumenten schuld af in 2020 en werden spaarrekeningen meer gespekt. Wij denken dat consumenten er relatief goed voorstaan in 2021. Dit maakt het risicogewogen effectief rendement op structured credit aantrekkelijk. 

Casestudy: inspelen op de energietransitie met ABS op zonne-energieleningen

Een relatief nieuw, snelgroeiend segment van de structured credit-markt wordt gevormd door asset-backed securities (ABS) op zonne-energieleningen.

Veel mensen willen hun energierekening verlagen en hun CO2-voetafdruk verkleinen door op het dak van hun huis zonnepanelen te installeren. Dit is echter niet goedkoop. Vaak kunnen of willen zij niet direct bij aanschaf de gehele rekening voor de zonnepanelen voldoen. Daarom sluiten zij een lening of lease af die zij in maandelijkse termijnen aflossen.

Diverse instellingen bieden deze leningen aan. Via de ABS-markt kan in deze vorderingen belegd worden. Dit biedt diverse voordelen voor beleggers. Natuurlijk wordt hiermee een bijdrage geleverd aan de transitie naar een wereld met een lagere CO2-uitstoot. Daarnaast biedt dit segment blootstelling aan solide Amerikaanse consumenten. Hier komt bij dat de maandelijkse betalingen voor de zonnepaneellening als een soort elektriciteitsrekening worden gezien. Dat betekent dat deze betalingsverplichting hoge prioriteit heeft en door mensen niet gemakkelijk wordt overgeslagen. 

Een goede belegging voor de lange termijn

Er kleven ook nadelen aan beleggingen in structured credit: het segment is relatief illiquide, het is gevoelig voor sterke sentimentscorrecties (zoals we in maart 2020 zagen) en de instrumenten zijn complexer dan traditionele obligaties.

Toch vinden wij deze propositie nog steeds aantrekkelijk voor langetermijnbeleggers die op de korte termijn met volatiliteit kunnen omgaan. Het aantrekkelijke effectief rendement biedt in onze ogen meer dan voldoende compensatie voor de illiquiditeit en complexiteit.

¹ Bron: Kempen. Op 30 november 2020 bood de Diversified Structured Credit Pool een effectief rendement van 4,4%.
² Bron: Citigroup. Op 8 januari 2021 bedroeg de creditspread op Amerikaanse bedrijfsleningen van BBB+ kwaliteit circa 125 basispunten.
³ Bron: Kempen. Het effectief rendement op de Diversified Structured Credit Pool bereikte op 31 maart 2020 een hoogtepunt op 8,4%.

Verder lezen over de beleggingscategorie alternative credits

Meld u aan voor ons webinar Alternative Credit

Wilt u meer te weten komen over structured credit en andere categorieën alternative credit (bedrijfsobligaties) en over hoe en wanneer daarin te beleggen? Meld u dan aan voor ons webinar op vrijdag 5 maart.

Meer informatie

Wilt u meer weten over beleggen in structured credit? Neem dan contact op met uw beleggingsspecialist.

Disclaimer

Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Dit document wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel