Een uitgelezen moment om in distressed debt te beleggen

Remko van der Erf
Remko van der Erf
Co-head alternative strategieën
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Een uitgelezen moment om in distressed debt te beleggen
blog
02 februari 2021

Een uitgelezen moment om in distressed debt te beleggen

De huidige economische omstandigheden kunnen een gunstig moment zijn om een investering in de herstructurering van noodlijdende bedrijven te overwegen. Lees hier waarom.
De huidige omstandigheden op de financiële markten en van economieën kunnen een uitgelezen moment zijn om een belegging in distressed debt te overwegen. We leggen graag uit waarom deze beleggingscategorie mogelijk aantrekkelijk kan zijn.
 

Wat is distressed debt?

Distressed debt betekent ‘schuldpapier van noodlijdende bedrijven’. Dit zijn bedrijfsobligaties of ander schuldpapier waarvan de koers om twee redenen aanzienlijk onder pari (onder de 100% van de hoofdsom) staat: (1) omdat de onderneming in zwaar financieel weer verkeert, of (2) omdat de markt denkt dat een faillissement aanstaande is. Als bedrijven in financiële problemen raken, verkopen traditionele obligatiebeleggers hun obligaties en dalen de obligatiekoersen sterk. Veel vraag naar dergelijke obligaties is er op dat moment niet.

Beleggers in distressed debt hanteren een lange beleggingshorizon

Beleggers die zich toeleggen op distressed debt, willen juist geld steken in deze ‘goedkope’ obligaties om daarna een financiële en operationele herstructurering door te voeren zodat de onderneming er weer bovenop komt. Beleggers in distressed debt hanteren een lange beleggingshorizon, want het kan enkele jaren duren voordat een ommekeer bewerkstelligd kan worden. Dergelijke beleggingen kunnen echter zeer lucratief zijn. 

Casestudy: Frontier Communications

Hoe ziet een belegging in distressed debt er in de praktijk uit? Laten we de Amerikaanse telecommaatschappij Frontier Communications als voorbeeld nemen. Dit bedrijf groeide door overnames. Het kocht delen van AT&T Telecom en Verizon met geleend geld, ervan uitgaande dat het genoeg winst zou gaan maken om de schuld af te kunnen betalen. Dat bleek echter niet het geval en Frontier kon uiteindelijk niet langer in het netwerk investeren, terwijl de concurrentie dat wel deed. Vanwege de slechte kwaliteit van het netwerk liepen klanten weg en moest het bedrijf faillissement aanvragen.

Dankzij distressed debt-beleggers kan Frontier nu uit het faillissement herrijzen. Het moet nu glasvezel gaan uitrollen in alle 29 Amerikaanse staten waar Frontier actief is. Daarna kan het bedrijf weer nieuwe klanten gaan werven. Dit alles gaat jaren duren, maar het is een concreet plan: beleggers kunnen op basis hiervan uitrekenen hoeveel geld Frontier kan gaan verdienen en welk beleggingsrendement daaraan gekoppeld kan zijn. 

Per saldo verbeterde het huishoudboekje van  consumenten in 2020

Sterk performancepotentieel dankzij solide consumenten

Tijdens de turbulentie op de financiële markten in maart 2020 kreeg structured credit rake klappen, maar daarna heeft deze beleggingscategorie goed gepresteerd. Het huidige effectief rendement van 4–5% is lager dan in het voorjaar van 2020³. Toch denken wij dat het nog niet te laat is om in te stappen.

Het effectief rendement op reguliere obligaties is zo laag omdat de kapitaalmarktrente wordt gedrukt door de obligatie-aankopen van centrale banken. Dit in het kader van extreem ruim monetaire beleid om de economie door de coronacrisis te helpen. Centrale banken kochten echter geen structured credit-producten op, dus is het beeld hier niet vertekend.

Daar komt bij dat het huishoudboekje van de consument in 2020 verbeterde door massale steunprogramma’s van overheden en centrale banken en omdat uitgaven aan vakanties en vrije tijd niet mogelijk waren. Per saldo losten consumenten schuld af in 2020 en werden spaarrekeningen meer gespekt. Wij denken dat consumenten er relatief goed voorstaan in 2021. Dit maakt het risicogewogen effectief rendement op structured credit aantrekkelijk. 

Coronapandemie raakte ook voorheen gezonde bedrijven

Covid-19 heeft ook iets veranderd aan het beleggingsuniversum. Normaal gesproken komen alleen noodlijdende bedrijven uit problematische sectoren in het distressed debt-universum terecht. Het coronavirus heeft echter ook enkele zeer sterke bedrijven getroffen. Voorheen gezonde bedrijven uit goede sectoren, denk aan cruiserederijen, zijn ook midscheeps geraakt. Cruiserederijen waren actief in een sector met hoge entreebarrières en konden jaar in, jaar uit hun prijzen met meer dan de inflatie verhogen. Ze hadden een marktkapitalisatie van tientallen miljarden dollars. Zodra de reisbeperkingen weer worden opgeheven, zullen zij opnieuw zeer populair zijn bij vakantiegangers.

Het verleden heeft ons geleerd dat distressed debt een geweldige beleggingscategorie kan zijn na een crisis: onze berekeningen wijzen op een rendement van 15% per jaar in de drie jaar volgend op vorige crises¹. Mogelijk zal het rendement ditmaal wat lager uitvallen omdat de risicovrije, lees de algemene, rentevoet lager is. Bovendien is er door alle stimuleringsmaatregelen enorm veel liquiditeit in het systeem beschikbaar is om bedrijven te redden. Toch zien wij nog steeds een mogelijk geannualiseerd rendement van 10-12% voor de komende jaren².

¹ Bron: HFR, gemiddeld geannualiseerd rendement van de HFRI Event Driven Distressed/Restructuring Index voor en na de volgende 7 crises: de recessie in 1990-1991, de Aziatische financiële crisis van 1997-1998, de dotcom-zeepbel van 2000, de nasleep van 9/11 in 2002, de financiële crisis van 2008, de eurocrisis van 2011 en de energiecrisis van 2015-2016.

² Bron: Kempen, verwachtingen op basis van interne analyses, januari 2021.


Verder lezen over de beleggingscategorie alternative credits

Meld u aan voor ons webinar Alternative Credit

Kempen is ervan overtuigd dat dit een gunstig moment kan zijn om in distressed debt te beleggen. Wilt u meer te weten komen over de mogelijkheden in distressed debt en andere categorieën alternative credit (bedrijfsobligaties)? Meld u dan aan voor ons webinar op vrijdag 5 maart.

Meer informatie

Wilt u meer weten over beleggen in distressed debt? Neem dan contact op met uw beleggingsspecialist.

Disclaimer

Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. 

Dit document is opgesteld door de fondsbeheerders van Distressed Debt Pool (‘de Strategie’), beheerd door Kempen Capital Management N.V. (‘KCM’). De Strategie houdt op dit moment mogelijk positie aan in de in dit document genoemde vennootschap. Als beheerder van beleggingsfondsen (‘asset manager’) kan KCM posities opbouwen in financiële instrumenten uitgegeven door de in dit document genoemde vennootschap en ze kan op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren.

Dit document wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel