Webinar: Alternatieve bedrijfs­leningen: nieuwe hoeksteen van uw ­portefeuille? (5 maart 2021)

Michel Iglesias Del Sol
Michel Iglesias del Sol
Hoofd investment strategy
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Webinar: Alternatieve bedrijfsleningen: nieuwe hoeksteen van uw beleggingsportefeuille? (5 maart 2021)
uitnodiging
27 januari 2021

Webinar: Alternatieve bedrijfs­leningen: nieuwe hoeksteen van uw ­portefeuille? (5 maart 2021)

Alternative credit is een verzamelnaam voor verschillende categorieën schuldpapier, De beleggingscategorie wint aan populariteit onder beleggers. Wilt u meer weten over alternative credits of bent u benieuwd naar onze aanpak voor deze beleggingscategorie? Meld u dan aan voor ons webinar op 5 maart.
Beleggers

De afgelopen tien jaar is er veel veranderd op de financiële markten. Zo hebben andere beleggingsvormen in bedrijfsleningen (alternative credit) een sterke opmars laten zien en een prominente plaats verworven naast de financiering door reguliere bankkredieten en de uitgifte van obligaties op de effectenbeurs. De beleggingscategorie vinden wij in de huidige obligatie-omgeving kansrijk.

Alternative credit is een verzamelnaam voor verschillende categorieën schuldpapier, zoals distressed debt (schuldpapier van noodlijdende bedrijven), structured credit (gebundeld schuldpapier met onderpand) en direct lending (niet-bancaire leningen). Alternative credit wordt steeds populairder onder beleggers.

Kiem gelegd tijdens de financiële crisis

Veel marktontwikkelingen kunnen herleid worden naar de financiële crisis, en dat geldt ook voor de opkomst van alternative credit. Toezichthouders kwamen met striktere regels om het financiële systeem stabieler te maken en de kapitaalbuffers van banken te versterken. Banken werden daardoor gedwongen om veel selectiever geld te gaan uitlenen. Bedrijven hadden echter nog steeds behoefte aan financiering. Andere instellingen, zoals pensioenfondsen, sprongen in dit gat en gingen direct het kapitaal verschaffen dat bedrijven nodig hadden.

Twee belangrijke voordelen

Waarom is alternative credit zo populair geworden onder beleggers? We zien twee belangrijke redenen.

Allereerst is het effectief rendement op traditionele vastrentende beleggingen de afgelopen jaren naar een historisch dieptepunt gedaald. Dat betekent dat standaardobligaties eenvoudigweg niet meer het gewenste rendement kunnen bieden. En nu het verdere opwaarts koerspotentieel beperkt is doordat de rente niet veel verder zal dalen, vormen zij ook niet langer de veilige haven van weleer.

Beleggers moeten hun heil daarom elders zoeken. Alternative credit vormt een aantrekkelijk alternatief op grond van een hogere rentevergoeding van 1 tot 5 procentpunt* ten opzichte van de gewone reguliere obligatievormen (uitgaande van eenzelfde creditrating).

Het vastrentende spectrum van mogelijkheden

Ten tweede verschaft alternative credit aantrekkelijke spreidingsvoordelen binnen de beleggingsportefeuille. Niet alleen is de samenhang met het rendement op traditionele obligaties en aandelen relatief beperkt. Maar  alternative credit biedt ook een waardevolle risicospreiding op het gebied van tegenpartijrisico, omdat aan verschillende soorten kredietnemers, zoals aan kleinere bedrijven en gezinnen, financiering wordt verschaft. De meeste andere beleggingscategorieën kunnen een dergelijke brede spreiding van tegenpartijrisico niet bieden. 

Een duurzaam alternatief

Nu duurzaamheid steeds hoger op de beleggersagenda komt te staan, is het goed om te weten dat alternative credit veel mogelijkheden voor verantwoord beleggen biedt. In diverse alternative credit-categorieën worden steeds vaker “groene instrumenten” uitgegeven. Ook zijn er duurzame benchmarks. Het is zeker mogelijk om een evenwichtige alternative credit-portefeuille op te bouwen, terwijl uitgevende instellingen met een zwak duurzaamheidsprofiel uitgesloten worden.

Ga in zee met een ervaren beheerder

Alternative credit biedt aantrekkelijke voordelen, maar er zijn ook potentiële gevaren. Het is een complexere beleggingscategorie. Het opsporen van interessante beleggingsmogelijkheden is tijdrovend en vraagt veel expertise. Het is daarom erg belangrijk om de juiste managers te selecteren die voldoende kennis en kunde in huis hebben over de onderliggende beleggingscategorie.

Bovendien is de liquiditeit op de alternative credit-markten over het algemeen minder dan op de traditionele creditmarkten. Beleggers moeten rekenen met een langere beleggingshorizon.

*Bron: Kempen, januari 2021

Meer lezen over de beleggingscategorie alternative credits?

Meld u aan voor ons webinar Alternative Credit

Kempen is ervan overtuigd dat dit een gunstig moment kan zijn om in distressed debt te beleggen. Wilt u meer te weten komen over de mogelijkheden in distressed debt en andere categorieën alternative credit (bedrijfsobligaties)? Meld u dan aan voor ons webinar op vrijdag 5 maart.

Meer informatie

Wilt u meer weten over beleggen in alternatieve bedrijfsleningen? Neem dan contact op met uw beleggingsspecialist.

Disclaimer

Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Dit document wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel