Biden en Fed houden sentiment voor aandelen positief

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Biden en Fed houden sentiment voor aandelen positief

Biden en Fed houden sentiment voor aandelen positief

15 januari 2021
Nieuw stimuleringsplan voor economie en ruim monetair beleid geven aandelenmarkten zuurstof.

In het kort:

  • Ambitieus nieuw economisch steunpakket van $ 1.900 miljard zal forse weerstand van Republikeinen ondervinden
  • Fed belooft tijdig te communiceren over afbouw monetair beleid
  • Stijgende inflatie is het ijkpunt voor beleid Fed, voorlopig niks aan de hand  

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden kondigde eerder al plannen aan voor een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie. Donderdag werd dat meer concreet. Het American Rescue Plan bedraagt een overheidssteun van $ 1.900 miljard, dat is grofweg 9% van het totale bruto nationaal product, en moet de Verenigde Staten door de coronacrisis helpen.

De eerste reactie van economen is dat Biden’s plan de nodige tegenwind gaat ondervinden in de Senaat en het lastig wordt om de benodigde 60% van de stemmen voor directe goedkeuring te krijgen. Het is ook nog de vraag in hoeverre Democratische senatoren meegaan. 

Onderdeel van het American Rescue Plan is een eenmalige uitkering van $ 1.400 uitkering aan Amerikaanse burgers. Die komt bovenop de eerdere toezegging van $ 600 waarover eind vorig jaar een akkoord werd bereikt tussen Democraten en Republikeinen. De werkloosheidsuitkering wordt opgehoogd naar $ 400 per week en loopt door tot minimaal september.

Nog geen uitgemaakte zaak

De extra uitkering aan burgers en werklozen ondersteunen de koopkracht en leveren direct steun aan de economie. Dat maakt ze mogelijk verteerbaar voor de Republikeinen. Maar anderen voorstellen in het plan van Biden, zoals steun aan lokale overheden ter grootte van $ 350 miljard, 100.000 extra medewerkers in de gezondheidszorg en de verhoging van het minimumloon tot $ 15 per uur roepen meer weerstand op bij Republikeinen.

We rekenen erop dat mogelijk de helft van het steunpakket uiteindelijk de eindstreep haalt. Financiële markten reageerden lauw op het American Rescue Plan, omdat het weinig nieuwe elementen bevat. Niettemin leidt het plan mogelijk tot 1,7 procentpunt extra groei van de economie met een totale groei van iets boven 5% in 2021. Dat is een forse impuls. Zie ook de grafiek voor mogelijke groeiscenario's voor de Amerikaanse economie.

Voorlopig is het afwachten hoe het economisch getouwtrek tussen de Democraten en Republikeinen over Biden’s steunpakket verloopt. Een pluspunt is dat er een voortvarend plan al op tafel komt, maar hoe dat betaald gaat worden is nog de vraag.

Mogelijke scenario’s voor de groei van de Amerikaanse economie

Fed bevestigt aanhoudend ruim monetair beleid

Bijna tegelijk met Biden liet ook de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve (Fed) Jerome Powell van zich horen. Het is niet de tijd om over verkrapping van het monetaire beleid te praten, stelde hij. Want de Amerikaanse economie zucht wederom onder het oplaaiende coronavirus en de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering lopen weer op.

Verder beloofde Powell ruim op tijd aan te kondigen wanneer het obligatie-opkoopprogramma van de centrale bank wordt ingekrompen. De Fed heeft geleerd van zeven jaar geleden, toen beleggers onaangenaam werden verrast werden door een plotselinge aankondiging van afbouw van de obligatie-opkoop.

Inflatie is ijkpunt

Het waren mooie woorden van Powell, maar eens zal de Fed overstag moeten en zijn monetaire beleid gaan verkrappen. Maar voorlopig dus nog niet dus. Daarbij is de inflatie het belangrijkste ijkpunt. Het verhogen van de beleidsrente zal gebeuren bij een alarmerende stijging van de inflatie. Denk aan dik boven de 2%, liet Powell weten.

Die consumentenprijsinflatie in Amerika neigt de komende maanden naar oplopen, maar is met 1,6% (exclusief prijzen voor voeding en energie) nog ruim onder die grens van dik boven 2%. Een inflatie die rond of boven 2% uitkomt stuwt de kapitaalmarktrente op en kan het positieve sentiment op de aandelenmarkten doen afbrokkelen. Er is nog niks aan de hand maar de spanning en aandacht voor inflatie groeit. Het ruime monetaire beleid van de Fed en de stimuleringsagenda van Biden voorzien aandelenmarkten de komende tijd nog van voldoende zuurstof.

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel