Effect ECB-opkoop zichtbaar in obligatierente

Ellen Engelhart - Van Lanschot
Ellen Engelhart
Specialist obligaties
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Effect ECB-opkoop zichtbaar in obligatierente

Effect ECB-opkoop zichtbaar in obligatierente

17 december 2020
Renteverschillen tussen obligaties van hetzelfde bedrijf.

Renteverschillen tussen obligaties van hetzelfde bedrijf.

 

In het kort:

  • ECB koopt veel bedrijfsobligaties
  • Dit geeft beleggers van deze leningen extra comfort
  • Uiteindelijk profiteren ook andere bedrijfsobligatieleningen  

De Europese Centrale Bank (ECB) koopt al enige jaren bedrijfsobligaties om de economie en de inflatie aan te jagen. Inmiddels heeft de ECB circa € 250 miljard van dit soort obligatieleningen op haar balans staan.

De ECB koopt niet alle bedrijfsleningen. Er gelden enkele restricties (bron: ECB). Zo koopt de ECB bijvoorbeeld alleen bedrijfsobligaties in euro’s met een investment-graderating (= minimaal BBB-/Baa3). Ook komen slechts obligaties van niet-bancaire bedrijven voor opkoop in aanmerking. En bovendien kan de ECB alleen obligaties kopen van bedrijven die gevestigd zijn in het eurogebied. Obligaties van bedrijven uit bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland vallen hier dus buiten, ook als het bedrijf wel in euro’s leent.

 

ECB drukt stempel

Inmiddels weten we dat de ECB met haar opkoopbeleid een sterke stempel drukt op de bedrijfsobligatiemarkt. Obligatieleningen die de ECB koopt zijn duurder, of anders gezegd, deze geven een lager effectief rendement, dan obligaties die niet door de ECB worden gekocht.

Om dit goed te illustreren, kunnen we het best twee obligatieleningen van hetzelfde bedrijf met elkaar vergelijken. Het kredietrisico is voor de belegger dan immers gelijk.

Een recent voorbeeld is van BP. Dit Britse oliebedrijf leent regelmatig geld op de obligatiemarkt. Niet alleen in Britse ponden en Amerikaanse dollars, maar ook in euro’s. Normaal gesproken leent de Britse moedermaatschappij dit geld in euro’s, wat betekent dat de ECB die obligatieleningen niet koopt.

Vorige maand kwam BP echter voor het eerst met een eurolening naar de markt die het uitgaf vanuit een Nederlandse entiteit. Hierdoor voldoet deze nieuwe lening wel aan de opkoopcriteria van de  ECB. En dit was te zien in de prijsvorming. Bij uitgifte betaalde BP ruim 0,1%-punt minder rente in vergelijking tot andere BP-obligaties in euro’s met dezelfde looptijd, maar dan uitgegeven vanuit de Britse entiteit. Dit is een flink verschil bij een couponrente van 0,9% en laat duidelijk het effect van de ECB-opkoop zien.

 

Opkoop uiteindelijk ook positief voor niet-opgekochte obligaties

(Professionele) beleggers letten nauwgezet op de ontwikkeling van het effectief rendement van diverse obligatieleningen. Als de rentes tussen obligatieleningen in dezelfde valuta, vergelijkbare looptijd en met hetzelfde kredietrisico te ver uit elkaar gaan lopen, zullen zij hiervan gebruikmaken. Ze kopen dan de lening met het hoogste effectief rendement. Dit vermindert vervolgens de renteverschillen tussen obligaties.

Het opkoopprogramma is dus in eerste instantie vooral gunstig voor die obligatieleningen die de ECB koopt. Maar omdat de obligatiemarkt redelijk efficiënt is, zullen uiteindelijk ook andere obligatieleningen meeliften op dit positieve effect, zij het op gepaste afstand. Want het stabiliserende effect van een grote koper als de ECB, geeft beleggers natuurlijk wel wat extra comfort. 

 

Ellen Engelhart is specialist obligaties.

Ellen Engelhart - Van Lanschot
Ellen Engelhart
Specialist obligaties
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel