ECB biedt winterhulp

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. ECB biedt winterhulp

ECB biedt winterhulp

11 december 2020
Extra monetaire stimulering houdt de rente blijvend laag in 2021.

In het kort:

  • Conform verwachting hoogt de ECB zijn obligatie-inkopen op.
  • Corona-effecten blijven langer voelbaar in 2021, groeiprojectie naar beneden
  • Volgende week waarschijnlijk belangrijk uitsluitsel over dividenduitkeringen door banken

Er staat een gure economische winter voor de deur. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) reden om de eurozone nu al van extra monetaire zuurstof te voorzien. Het obligatie-opkooppprogramma PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) wordt opgehoogd met € 500 miljard tot € 1.850 miljard. De duur van PEPP schuift op van medio 2021 naar minimaal maart 2022. En de aflopende leningen binnen het programma worden geherinvesteerd tot minimaal eind 2023. Het Europese bankwezen kan zich blijven laven aan goedkoop geld voor kredietverstrekking. Het daarvoor bestemde TLTRO-III-programma wordt ietwat vergroot en verlengd met een jaar tot medio 2022. 

Wij vinden dat het verhogen en verlengen van PEPP / TLTRO-III voldoende kracht geeft om de coronacrisis te bezweren en de kapitaalmarktrente blijvend te drukken in 2021. Vooral in de Zuidelijke landen wil de ECB de rentestanden verder terugbrengen. Wij verwachten dat de Duitse tienjaarsrente daarmee rond het huidige niveau van -0,5% tot -0,6% blijft dobberen.  

De ECB gaat er in haar aannames van uit dat groepsimmuniteit in de eurozone door vaccinatie pas eind 2021 wordt bereikt. Dat remt het economische herstel in 2021, de ECB is dan ook erg zuinig met haar groeiverwachting van 3,9%. Economen rekenen gemiddeld op 4,7%.

Over de inflatie(verwachtingen) is ECB-bazin Christine Lagarde niet echt te spreken. Dit jaar komt het niveau nauwelijks boven de nulstand uit. Voor 2023 voorziet de ECB een gemiddelde inflatie van 1,4%, wat als te optimistisch wordt gezien. De stijgende euro duwt de (import)inflatie opnieuw lager. Vanuit deze hoek is er ook alle reden om de geldkraan extra open te houden. Die duurdere euro wordt in de gaten gehouden, maar is momenteel geen bron van zorg.

Banken en dividenden

Naar verluidt hakt de ECB komende week een knoop door over komende dividenduitkeringen door banken. Mogelijk verder uitstel lonkt (van zes maanden) en er komt meer aandacht voor de individuele financiële kracht van een bank bij het toestaan van dividenduitkeringen. Beide aannames passen in de voorzichtige economische projectie van de ECB voor 2021 en het beeld dat Covid-19 langer negatief blijft drukken op de economie.

Door geen dividenden uit te keren in 2020 hebben banken nu € 30 miljard aan extra vermogen op de balansen gehouden. De belangrijke kapitaalratio CET1 ligt nu bijna op 15% voor de grote 34 Europese banken en duidt op een sterke kapitaalpositie. Het wel of niet kunnen uitkeren van dividend is volgens ons een belangrijke koersaanjager in de bankencasus. Wij geven daarom de voorkeur aan sterk gekapitaliseerde banken die het snelst in aanmerking komen voor dividendhervatting.

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel