Van Lanschot Advies vergroot belang aandelen in beleggingsbeleid

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Van Lanschot Advies vergroot belang aandelen in beleggingsbeleid

Van Lanschot Advies vergroot belang aandelen in beleggingsbeleid

12 november 2020
Nieuws coronavaccin en rustiger Amerikaanse politieke koers stemmen ons positiever.

In het kort:

  • Gewicht aandelenbelang iets uitgebreid van licht onderwogen naar neutraal/licht overwogen
  • Groter gewicht wordt pro rata gespreid over Europese en Amerikaanse aandelen
  • Wij verkleinen onze positie in liquiditeiten en/of obligaties (afhankelijk van profiel)

Van Lanschot Advies past zijn beleggingsbeleid aan. In het neutrale beleggingsprofiel wordt het gewicht van aandelen iets vergroot met twee procentpunt. Voor zowel aandelen uit Europa als Noord-Amerika voegen wij 1 procentpunt toe. Voor de financiering van deze uitbreiding in aandelen verkleinen wij onze positie in risicovollere obligaties en/of liquiditeiten. Per profiel bekijken wij de keuze tussen deze twee afbouwmogelijkheden.

 

Ontwikkeling coronavaccin en Biden als president stemmen positiever

Met de keuze voor Joe Biden als president belanden de Verenigde Staten in een rustiger politiek vaarwater. Een minder harde handelspolitiek en verzoenende woorden naar de eigen bevolking laten een positieve indruk achter. Tegelijkertijd wordt de uitvoering van de opportunistische Democratische agenda een halt toegeroepen. Naar verwachting blijft de Senaat in Republikeinse handen en dat kortwiekt het binnenlandse beleid van de Democraten. Onder andere de gevreesde belastingverhoging voor bedrijven is immers een stuk lastiger in te voeren en is zo niet onrealistisch.

Een andere belangrijke factor is de progressie bij de ontwikkeling van een vaccin tegen Covid-19. De testresultaten van het vaccin van Pfizer-BioNtech zijn veelbelovend. Vooral de effectiviteit van het vaccin ligt met 90% fors boven ieders verwachting. Normaliter wordt gerekend met een effectiviteit van 50% tot 60%. Het Pfizer-vaccin beschermde in de testfase 90% van de proefpersonen tegen corona.

Hoewel er nog onzekerheden en vragen zijn bij het vaccin, denken wij dat de komende tijd meer positief nieuws het sentiment op aandelenmarkten gunstig beïnvloedt. 

Met het uitzicht op een mogelijk einde van de coronapandemie en -crisis zijn beleggers meer geneigd om risico’s te lopen bij hun investeringen. Een resultante is een extra allocatie naar aandelen vanuit liquiditeiten en/of obligaties. Verder voorzien wij dat zowel monetaire en de fiscale beleidsmakers voldoende stimulering aan de economie blijven toedienen om het herstel van de groei extra aan te jagen.

 

Vlag niet helemaal uit

Toch kan de aandelenvlag niet helemaal uit. Tal van onzekerheden blijven aanwezig zoals de brexit en de zwakke economische groei in Europa als gevolg van de lokale lockdowns. Echter, er is door de genoemde recente ontwikkelingen voldoende vertrouwen gewekt om onze licht onderwogen positie in aandelen om te buigen naar neutraal/licht overwogen.

Volledigheidshalve merken wij op dat in de beleggingscategorie obligaties juist al sterker was ingezet op risicovollere beleggingen (bedrijfsobligaties, highyieldbedrijfsobligaties en schulden van opkomende landen), die eveneens profiteren van een coronavaccin en president Biden.

 

Nieuwe vermogensverdeling

Onderstaande tabel laat de nieuwe vermogensverdeling zien in ons neutrale beleggingsprofiel.

 

 

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel