Amerikaanse economie krijgt het taaier

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Amerikaanse economie krijgt het taaier

Amerikaanse economie krijgt het taaier

20 november 2020
Na een gure winter gloort de lente, corona(vaccin) is de spelbepaler.

Na een gure winter gloort de lente, corona(vaccin) is de spelbepaler.

 

In het kort:

  • Economische cijfers VS over vierde kwartaal verzwakken
  • Optimisme over beschikbaarheid van werkend vaccin groots ingecalculeerd
  • Sentiment op financiële markten blijft sterk, groot vertrouwen in steun beleidsmakers

De groei van de Amerikaanse economie raakt in de verdrukking. Die berichtgeving sijpelt meer door en is de optelsom van de recente macrosignalen uit de VS. De stormachtige derde kwartaalgroei van 33,1% (kwartaal-op-kwartaal, geannuliseerd) daalt sterk, tot circa 2,5% tot 3%, is de gemiddelde verwachting voor het lopende tijdvak. De aanhoudende stijging van het aantal coronagevallen legt lokaal delen van de economie stil, het herstel op de arbeidsmarkt vertraagt aanzienlijk en de bestedingen van burgers raken in het geding. Dat laatste door politiek geharrewar over steunmaatregelen aan burgers, die als groep hun inkomen de komende tijd zien slinken.

Gelukkig houden economen en beleggers zich vast aan de verwachte beschikbaarheid van effectieve coronavaccins in de komende zes maanden. De intrede van Joe Biden - mogelijk vergezeld van een extra fiscaal stimuleringspakket - kan vervolgens de economische perspectieven voor de VS verbeteren.

 

Na gure winter gloort de lente

Diverse Amerikaanse burgers gaan mogelijk een gure winter tegemoet. Eind december raken er bij ongewijzigd beleid circa dertien miljoen burgers hun inkomenssteun kwijt. Ook de bescherming tegen huisuitzettingen en bevriezingen van betalingen op studentenleningen lopen eind 2020 af. Ongeveer 6 miljoen uitzettingen dreigen begin 2021 als er geen verlenging komt. Momenteel wordt er op grofweg op 90% van de studentenleningen niets betaald aan rente en aflossingen. Stevige cijfers, maar gelukkig beschikt de gemiddelde Amerikaanse burger nog over voldoende spaargeld om Covid-19 verder uit te zingen, lees te blijven consumeren. De echte pijn komt terecht bij kwetsbare groepen als werklozen, zzp’ers of laagbetaalde arbeiders. Vervelend, maar vooralsnog is dat geen economische gamechanger.  

Wat een daadwerkelijk economisch risico vormt op korte termijn is het aantal oplopende Covid-19-besmettingen in de VS. Als opnieuw meer mensen in de WW raken, gaat de consumptiegroei omlaag. De huidige verwachting is dat de werkloosheid de komende tijd niet meer verder daalt en zich stabiliseert zo rond de 7%. Het dubbele van voor corona, maar meer dan helft lager dan in het heetst in de coronacrisis. Bij toenemende besmettingen zullen centrale bankiers en overheden opnieuw bijspringen om de economie te redden, zeker nu de ‘haven’ in zicht is. De komst van een werkend vaccin binnen afzienbare tijd is die haven.

 

Sentiment sterk, optimisme overheerst

Wij verwachten dat de Fed mogelijk het tempo van obligatie-inkopen opvoert de komende tijd, gezien de groeiende economische bezorgdheid bij Fed-leden. Op die manier wordt de iets opgelopen kapitaalmarktrente beteugeld en de rust bewaard op de obligatie-, krediet, en aandelenmarkten. Iets waar we ook op rekenen voor de rest van 2020. Medio december is er nog een Fed-beleidsvergadering, mogelijk dat kerstman Jerome Powell nog een monetair cadeau in petto heeft. De oplopende coronabesmettingen hebben bovendien verdere consequenties voor de wijze van consumeren. In onderstaande grafiek zien we een afvlakking van activiteiten in diverse branches. Het belangrijke winkelseizoen (holiday season) kan mogelijk grote(re) verschuivingen laten zien in het winkelpatroon. Fysieke winkels worden opnieuw gemeden, online-verkopen daarentegen zullen sterker floreren. Die trend kan de voorkeur bij beleggers opnieuw richting e-commerce aandelen sturen zoals Amazon. 

Daling aantal hotelboekingen en restaurantbezoek in de VS 

Bron: Open Table, STR,TSA

De Amerikaanse economie moet nog even door de zure appel heen bijten. Dat hoeft geen grote negatieve consequenties op te leveren voor financiële markten, zolang de coronapandemie geen grote delen van de economie platlegt en er zicht blijft op de massale uitrol van een werkend vaccin. Meer progressie op vaccingebied zal daarbij aandelenkoersen opnieuw positief in beweging zetten. 

 

Jack Horvest is investment specialist.

 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel