Luc Aben ziet dat beleggers rekenen op een blauwe golf

Luc Aben
Luc Aben
Hoofdeconoom
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Luc Aben ziet dat beleggers rekenen op een blauwe golf

Luc Aben ziet dat beleggers rekenen op een blauwe golf

12 oktober 2020
Beleggers gaan uit van Joe Biden als nieuwe president met een Democratische meerderheid in het Congres.

En verder:

  • Wij gaan nog steeds uit van een brexitdeal, al dan niet een gedeeltelijk of voorlopig
  • China heeft het coronavirus onder controle en de economie herstelt goed
  • Het duurt nog wel even voordat de industriële productie in de EU en de VS weer op het niveau van voor de Coivd-19-crisis zit.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn over drie weken en Joe Biden loopt in de peilingen verder uit op Donald Trump. Het ordinaire televisiedebat en zijn positieve coronatest hebben Trump niet geholpen.

Biden heeft volgens de website fivethirtyeight.com een kans van 84% om de nieuwe president van de Verenigde Staten te worden. Dat is het hoogste percentage sinds begin juni. Toch is het alles behalve een gelopen race. Vier jaar terug kreeg Hillary Clinton rond deze periode 88% kans toebedeeld om te winnen. Het gaat bij de Amerikaanse verkiezingen om het winnen van de meeste kiesmannen, want het niet zo dat de kandidaat met de meeste stemmen automatisch president wordt. Dat heeft te maken met het Electoraal College en het toewijzen van kiesmannen.

Voor het Huis van Afgevaardigden lijkt de race minder spannend. Daar zullen de Democraten hun meerderheid behouden. De belangrijke Senaat daarentegen is een dubbeltje op z’n kant. Maar ook hier nemen volgens de peilingen de kansen van de Democraten toe met weliswaar een nipte meerderheid van 51 tegenover 49 zetels. Fivethirtyeight.com schat die waarschijnlijkheid in op 68%.

Aandelenmarkten hebben de afgelopen dagen het scenario van een ‘blauwe golf’, Biden als president met een democratisch Congres, alvast omarmd. Beleggers nemen het gedeeltelijk terugdraaien van Trump’s belastingverlaging voor lief en rekenen op massale economische injecties vanuit de overheidsbegroting vanaf volgend jaar. Vooral de binnenlandse economie en meer op het binnenland gerichte sectoren varen daar wel bij. In het artikel Amerikaanse presidentsverkiezingen en de gevolgen voor aandelen onderzoek wij de gevolgen van 4 mogelijke uitkomsten van de verkiezingen voor diverse economische sectoren.

Steun voor economie noodzakelijk 

Ondertussen blijft het onduidelijk of er vóór de verkiezingsdag op 3 november nieuwe steun komt van de Amerikaanse overheid voor werklozen en ondernemingen. De afgelopen twee weken wisselden optimisme en pessimisme hierover in de onderhandelingen tussen Democraten en Republikeinen elkaar af. Dat bepaalde in belangrijke mate de dagelijkse schommelingen op financiële markten.

De Amerikaanse consument heeft de afgelopen maanden een stevige spaarbuffer opgebouwd. Dat kan de consumptie op peil houden en dat is weer een belangrijk onderdeel in het herstel van de Amerikaanse economie in de Covid-19-crisis. Maar die spaarbuffer zit vooral bij de hogere inkomens, wat de vraag oproept hoe lang lagere inkomensgroepen kunnen blijven uitgeven? Zonder significante nieuwe stappen in het heropenen van de economie en zonder nieuwe steun dreigen gezinsinkomens een klap te krijgen van in totaal meer dan 1.000 miljard dollar. 

Samen met de verkiezingscampagne blijft de discussie over een nieuw economisch steunpakket een belangrijke parameter voor het verloop van de aandelenmarkt op korte termijn. Daarnaast beginnen vanaf deze week de bedrijfsresultaten voor het derde kwartaal binnen te druppelen. Vrijwel alle Amerikaanse banken melden deze week hun derdekwartaalresultaten en die weerspiegelen het wel en wee van de Amerikaanse economie.

Macro-economische agenda

Brexit-onderhandelingen in ‘eindfase’

De belangrijke Europese Raad komt donderdag bijeen om verder te praten over de brexit. De brexit-onderhandelingen zijn nog volop bezig. Wellicht wordt de deadline niet gehaald, maar de algemene perceptie is dat er toch enige vooruitgang wordt geboekt. Daarom blijven wij er op dit moment van uitgaan dat er uiteindelijk een deal uit de bus komt, al dan niet een gedeeltelijk of voorlopig. De wederzijdse belangen voor het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zijn te groot om per 1 januari 2021 een ‘harde’ brexit te hebben zonder afspraken.

China herstelt verder

De ogen van belegger zijn de komende dagen ook op China gericht. Het land heeft het coronavirus goed onder controle. Sinds medio augustus komen nieuwe besmettingen enkel nog van reizigers uit het buitenland. China komt deze week onder meer met handelscijfers en monetaire data (krediet- en geldgroei) voor september.

Het herstel van de Chinese economie blijft op het goede pad. Zo kwam de inkoopmanagersindex voor de dienstensector van onafhankelijk marktonderzoeksbureau Caixin vorige week vrijdag iets boven verwachting uit. Wij zien dat de binnenlandse economie sterker begint aan te trekken en dat ook het midden- en kleinbedrijf daarvan profiteert.

De Chinese overheid stimuleert de economie en het effect blijkt onder meer uit de zogenoemde social financing. Dat is een maatstaf voor het circuleren van krediet en liquiditeit in een economie. In augustus nam dat bedrag met meer dan 13% toe ten opzichte van een jaar eerder. Eenzelfde beeld zal zich aftekenen bij de krediet- en geldgroei in september, waarover donderdag cijfers komen. China concentreert zich even minder op de afbouw van de schuldenberg.

Industriële productie herstelt geleidelijk

In Europa en de Verenigde Staten krijgen we deze week nieuwe cijfers over de industriële productie. We weten al dat de industriële productie in Duitsland in augustus tegenviel. Dat had echter grotendeels te maken met autofabrieken die hun poorten in de vakantiemaanden traditioneel sluiten. Vaak wordt er dan onderhoud gepleegd. Italiaanse fabrikanten planden dat onderhoud al eerder en daar was het productievolume in augustus 10% hoger dan een jaar eerder.

Verschillende sectoren profiteerden de afgelopen maanden van (online) consumentenbestedingen, bijvoorbeeld fabrikanten van elektronische apparaten of meubels. In het algemeen echter situeert de Europese industriële productie zich nog 6% à 7% onder het pre-corona niveau. Naar verwachting  zal het herstel zich de komende maanden geleidelijk voortzetten. Het duurt nog wel even voordat het productievolume in Europa en de VS  weer op het niveau van voor de Covid-19-crisis zit.  

Amerikanen behouden het vertrouwen

Vanuit de Verenigde Staten krijgen we inflatiecijfers voor september. Die zullen richting de 2% gaan (met name de kern-inflatie, inflatie zonder prijsstijgingen van energie en voeding meegerekend).

Het blijft wel opletten met de interpretatie van de inflatiecijfers. Door de snelle herneming van de detailhandelsverkopen en de tijdelijke verstoringen in de productie krijgen veel sectoren te maken met opwaartse prijsdruk. Die zal echter verdwijnen naarmate de productie de opgelopen coronaschade inhaalt. De huidige inflatiecijfers geven dus niet noodzakelijk een beeld van de structurele, onderliggende prijsdruk.

Wij kijken deze week uit naar hoe het de Amerikaanse detailhandelsverkopen en het consumentenvertrouwen vergaat. Waarmee we terug zijn bij het begin van dit artikel: de mate waarin de aantrekkende arbeidsmarkt tegengewicht kan bieden aan de gereduceerde ondersteuning van de economie door de overheid.

Vooralsnog verwachten we weinig verandering in het beeld van verdere ‘plusjes’ in zowel consumentenbestedingen als -vertrouwen. Wellicht is het nog te vroeg om een significant effect te zien van de lagere begrotingssteun.

Misschien dat het consumentenvertrouwen enige hinder heeft ondervonden van de gebeurtenissen rond coronapatiënt Trump de afgelopen twee weken. Maar daar hoeven we vanuit een economische blik voor de langere termijn niet al te zwaar aan te tillen.

 

Belangrijke macro-economische publicaties

Van 12 oktober tot

en met 16 oktober

Publicatiedag

Regio

Publicatie van

Periode

Consensus

Dinsdag

China

Export YoY

Sep

10,0%

 

 

Import YoY

Okt

0,2%

 

Duitsland

ZEW-index

Okt

74,0

 

VS

CPI-inflatie MoM

Sep

1,4%

 

 

CPI kern-inflatie MoM

Sep

1,8%

Woensdag

Europa

Industriële productie YoY

Aug

-7,1%

Donderdag

China

Uitstaande kredieten  YoY

Sep

12,9%

 

 

Geldgroei (M2) YoY

Sep

10,4%

 

Europa

Europese Raad

 

 

Vrijdag

VS

Detailhandelsverkopen MoM

Sep

0,6%

 

 

Industriële productie MoM

Sep

0,6%

 

 

Consumentenvertrouwen (U Mich)

Okt

81,0

 

Luc Aben
Luc Aben
Hoofdeconoom
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel