Visie op de geld- en kapitaalmarkt

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
Beleggen bij Van Lanschot

Visie op de geld- en kapitaalmarkt

Rentevisie
04 september 2020
De verwachtingen van Van Lanschot voor de renteontwikkeling.

Ontwikkelingen geldmarkt

Europese Centrale Bank (ECB)

 • De ECB houdt de beleidsrentes zeer laag. Zo bedraagt het depositotarief al langere tijd 0,5%. Dit betekent dat banken geld betalen om overtollige middelen te stallen bij de ECB.
 • De kortlopende euribortarievenvertonen meestal een sterke koppeling met deze beleidsrentes. Zo noteert het driemaands euribortariefnu -0,47%. Dit tarief is sinds eind april overigens flink gedaald. Tijdens de hevige stress op de financiële markten in maart en april steeg dit geldmarkttarief fors.
 • De ECB ondersteunt banken op diverse manieren om de kredietverlening gaande te houden.
 • Ook koopt de ECB veel staats-en bedrijfsobligaties op. Via een regulier programma en een speciaal coronaopkoopprogramma. Dit corona oftewel PEPP-programma loopt in ieder geval tot en met 2021, maar de kans bestaat dat het programma nog verder wordt opgehoogd en/of verlengd.

Federal Reserve Bank (Fed)

 • De Fedheeft een uitgebreid pakket aan maatregelen getroffen om de Amerikaanse economie te ondersteunen.
 • De officiële beleidsrentes blijven de komende paar jaar (en mogelijk veel langer) zeer laag.
 • Daarnaast loopt een fors aankoopprogramma voor zowel staats-als bedrijfsobligaties. Zelfs indien deze een  relatief zwakke(re) kredietwaardigheid kennen.
 • Powell liet weten dat de maatregelen uitgebreid kunnen worden indien gewenst.
 • Eind augustus maakte de Fedbovendien een herziening van de strategie bekend. De Fed kan een hogere inflatie dan 2% tijdelijk tolereren om de werkgelegenheid lang hoog te houden. Dit betekent nog nadrukkelijker dat de rentes langer laag zullen blijven. Financiële markten denken zelfs aan ‘forever low’.
10-jaarsrente Duitsland, Verenigde Staten, Japan en Verenigd Koninkrijk
10-jaarsrente duitsland, verenigde staten, japan en verenigd koninkrijk
Bron: Refinitiv Datastream, 1 september 2020

Ontwikkelingen kapitaalmarkt

 • De Duitse tienjaarsrenteis in augustus licht gestegen.
 • Het renteverschil tussen Duitsland en de financieel zwakkere Zuid-Europese landen daalde flink sinds april door ondersteuning van de ECB en het akkoord over een herstelfonds. In augustus kwam de daling ten einde. Zo bleef het renteverschil tussen tienjaars Duitsland en Italië onveranderd op 1,5%-punt. 
 • De Amerikaanse tienjaarsrente is dit jaar sterk gedaald, mede door de renteverlagingen van de Fed. Eind juli werd zelfs een historisch dieptepunt van 0,5% bereikt. In augustus is deze rente echter met ruim 0,2%punt opgelopen. 
 • De Japanse tienjaarsrente schommelt al jaren rond het nulpunt. 
Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie

Meer weten over beleggen?

Persoonlijk beleggingsadvies
Beleggingsadvies, vermogensbeheer of een combinatie? Wij gaan graag voor u aan de slag.