Jack Horvest is voorzichtig positief over Amerikaanse steunmaatregelen

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Jack Horvest is voorzichtig positief over Amerikaanse steunmaatregelen

Jack Horvest is voorzichtig positief over Amerikaanse steunmaatregelen

10 augustus 2020
Banencreatie in juli is voldoende goed in VS, China en de VS evalueren de afgesloten handelsdeal.

Banencreatie in juli is voldoende goed in VS, China en de VS evalueren de afgesloten handelsdeal.

En verder:

·       Cijfers over de consumptieve bestedingen in de VS en China  

·       Mogelijke financiële steun voor Amerikaanse burgers; beter iets dan niets

·       Meer oog voor inflatiecijfers in de VS bij beleggers


De macro-uitsmijter van afgelopen week, het Amerikaanse banenrapport over de maand juli, verhitte de gemoederen gelukkig niet extra afgelopen vrijdag. De banencreatie van bijna 1,8 miljoen was een stuk beter dan de verwachte 1,5 miljoen. De heropening van restaurants, bars en winkels in de VS zorgde voor een flinke aanwas van een driekwart miljoen aan betrekkingen. Verder nam de overheid fors meer personeel aan (+250.000) ten opzichte van juni. In de industrie was de banencreatie erg magertjes met 26.000 stuks.

 

Toch zijn er nog 13 miljoen Amerikanen minder aan het werk dan in februari. Het bredere werkloosheidscijfer U-6, wat naast werklozen ook mensen meetelt die onvrijwillig parttime werken of zich kansloos achten en zich hebben uitgeschreven als werkzoekende, zit nog op een torenhoge 16,5% wat bijna 10 procentpunt meer is dan in februari. Ja, we gaan de goede richting op maar de weg is lang om volledige werkgelegenheid te bereiken.

 

Werkgelegenheid in de VS  (miljoenen banen, excl. landbouw)

Bron: Bloomberg 

Snel meer witte rook over extra stimulering

Gênant is het Amerikaanse politieke geharrewar over nieuwe steunmaatregelen voor de burgers. Miljoenen mensen geraken in de financiële problemen door het uitblijven van extra steun. Urgentie is geboden op dit dossier. Afgelopen weekend greep president Trump persoonlijk in en tekende een aantal decreten. De additionele wekelijkse steun voor werklozen zal $ 400 gaan bedragen, een verlaging van de eerdere $ 600. Daarbij is de totale pot voor deze steun begrensd en zal naar verwachting voor hooguit een paar maanden toereikend zijn.

Bovendien is het nog niet duidelijk of Trump wel de bevoegdheid heeft om dergelijke maatregelen te nemen. Dat hoort namelijk toe aan het Congres. Maar goed, er is weer zicht op financiële steun. De kans is reëel dat Democraten en Republikeinen in het Congres de eerder mislukte gesprekken weer zullen opstarten. En dat geeft even opluchting op de financiële markten.

 

Deze week is de macro-agenda licht gevuld. Eind van de week kijken we naar de kooplust van burgers uit de diverse landen. De Chinese detailhandelsverkopen over juli staan op de rol. We gaan uit van een verder herstel. China heeft het coronavirus redelijk onder controle gekregen en de burger krijgt langzaam wat meer vertrouwen alhoewel het herstel van de arbeidsmarkt magertjes is.  Een mogelijke meevaller uit China zal meer moeten komen van de industriële productie.

 

In de VS zullen de detailhandelsverkopen in juli wederom licht aantrekken op maandbasis. Of de consument echter goed gemutst blijft, zal het consumentenvertrouwen ons vrijdag verklappen. Het voortwoekerende coronavirus is een stevig risico. Op dinsdag komt de sentimentsindex NFIB naar buiten, deze meet het ondernemersvertrouwen van het belangrijke MKB in de VS. Het optimisme bij MKB’ers is zeer snel hersteld afgelopen maanden, daarin wordt ook nu weinig verandering verwacht.  

 

Een nieuw puntje van aandacht is het Amerikaanse inflatiecijfer. Het junicijfer zal niet spectaculair zijn maar de verwachtingen van beleggers over toekomstige inflatie zijn de afgelopen tijd flink opgetrokken. Medio mei werd gerekend met een 0,7% inflatie op jaarbasis voor de komende vijf jaar, nu denken beleggers dat de prijzen met 1,5% stijgen. Dat hogere inflatievooruitzicht - mede door zorgen over het expansieve begrotingsbeleid- deed de Amerikaanse dollar snel afglijden van $ 1,08 naar $ 1,18. Wij rekenen erop dat de koersval van dollar zich niet verder doorzet. Een sterke daling tot dik boven $ 1,20 -grens zou vervelend zijn voor Europa, de omvangrijke Europese exportindustrie zal terrein verliezen op de wereldmarkten.

 

Handelsbesprekingen tussen China en de VS 

Naar verwachting vinden er eind van de week/komend weekend besprekingen plaats tussen de China en de VS. Hierbij staat de evaluatie van de afgesloten handelsdeal centraal. In de eerste jaarhelft hebben de Chinezen slechts een kwart ingevoerd uit de VS van wat was overeengekomen. Covid-19 is uiteraard een spelbreker geweest, maar goed de relatie is niet best. 

Beide landen willen het handelsdossier apart zien van de overige spanningen. Dat is een positieve insteek en hoeft de financiële markten niet flink in de wielen te rijden. Een escalatie tot een volledige confrontatie tussen de landen is vanzelfsprekend funest. Dat is niet te verwachten, maar het blijft politiek. 

 

 

Jack Horvest is investment specialist

 

 

 

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel