Economisch glas is nog halfvol, maar…

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Economisch glas is nog halfvol maar

Economisch glas is nog halfvol, maar…

01 juli 2020
Herstel economie lijkt te vertragen, de consument moet meer gaan besteden.

Herstel economie lijkt te vertragen, de consument moet meer gaan besteden.

 

In het kort:

  • Consumentenvertrouwen laat een zeer geleidelijk herstel zien
  • Economisch sentiment in Europa minder positief dan verwacht
  • Wij blijven in ons beleggingsbeleid licht onderwogen in aandelen

De euforie onder beleggers over de verbetering van economie in de Covid-19-crisis komt meer tot bedaren. Het wereldwijde aantal mondiale coronabesmettingen loopt op waarbij vooral de Verenigde Staten de aandacht trekt met nieuwe besmettingen.

De economische data laten zien dat de mondiale economie weliswaar herstelt, maar neigt het tempo te verliezen. Een belangrijke pijler onder het economisch herstel is de consument en die blijft erg terughoudend in zijn uitgavenpatroon en reageert zeer beducht op coronanieuws. Nu de effecten van de coronacrisis meer zichtbaar worden in de vorm van ontslagen zal dat het consumentenvertrouwen de komende maanden drukken.

De grafiek hieronder laat de consumentenbestedingen in een aantal landen zien. Na een herstel buigen die nu weer omlaag.

 

Ontwikkeling in consumentenactiviteit

Bron: Huq data, t/m 20 juni, zevendaags voortschrijdend gemiddelde, benchmark januari 2020 

 

Gemengder beeld bij economisch herstel in VS

In de VS is er vertraging in het versoepelen van lockdownmaatregelen of worden regionaal de maatregelen opnieuw ingesteld vanwege nieuwe coronabesmettingen. Dat kan de economische groei vertragen. Vooralsnog wordt dit scenario door economen en beleggers niet voorzien.

Het voorlopige consumentenvertrouwen gemeten door de University of Michigan was iets onder de verwachtingen, net als de Markit inkoopmanagersindices voor industrie en diensten voor de maand juni. Er ontstaat een gemengder beeld wat wordt aangewakkerd door de toenemende coronabesmettingen.

 

Beetje meer vertrouwen bij Europese consument

In Europa werd afgelopen maandag de Economische Sentiments Indicator (ESI-index) voor de maand juni gepresenteerd. Hoewel de stijging tot 75,7 punten een record op maandbasis was (mei: 67,5 punten), was het cijfer beduidend onder de verwachting van economen van 80 punten. De industrie profiteert van een inhaalvraag, maar de dienstensector blijft beduidend achter met een zeer beperkt herstel.

Het consumentenvertrouwen in Europa herstelt wel, maar niet spectaculair. Op landenniveau herstellen de Duitse en Franse economie het snelst, de teruggang van het sentiment in Italië was groter en we zien nu een trager herstel van de economie.

Wil de economische groei meer tractie krijgen dan moet de consument de komende tijd bijschakelen en bovenal meer vertrouwen krijgen in zijn koopkrachtbehoud, lees behoud van zijn baan.

 

Chinese inkoopmanagers positiever

De Chinese inkoopmanagersindices voor de industrie, zowel het officiële cijfer van de overheid als van marktonderzoeksbureau Caixin, steeg in juni iets sterker dan verwacht. Inkoopmanagers bij Chinese industriebedrijven hebben meer vertrouwen in de economie gekregen. Het herstel van de export(orders) is de grote drijfveer. Zo neemt de vraag uit Europa naar Chinese goederen toe, omdat Europa uit de lockdown komt. Daarnaast stijgen de Chinese uitgaven aan infrastructuur en dat geeft de industriële productie een extra zetje.  

 

De inkoopmanagersindex voor de Chinese dienstensector laat een beperkte groei zien, mede gedreven door hogere prijzen. Wij plaatsen een kanttekening bij de component werkgelegenheid in de indices voor beide sectoren, die wijzen op een aanhoudende krimp en laten voor juni geen verbetering zien. Dat blijft vooralsnog drukken op de Chinese consumentenbestedingen.

 

Meer consumptie is voorwaarde

De mondiale economie heeft in de periode mei tot en met half juni veerkracht getoond en heeft het corona-dal snel overbrugd. Nu lijkt er meer een adempauze te ontstaan. Om de inkoopmanagersindices overtuigend in de groeizone te krijgen (boven de 50 punten) is het opschakelen van de consumptie een voorwaarde. Behoud van werkgelegenheid en ondersteuning van burgers (aanvullende uitkeringen door de overheid) gaan meer een hoofdrol spelen.

Als het economisch herstel vertraagt is dat een bedreiging voor de aandelenkoersen. Vanwege de onzekerheid blijft Van Lanschot in zijn beleggingsbeleid onderwogen in aandelen.

 

Jack Horvest is investment specialist.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel