Visie op de geld- en kapitaalmarkt

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
 1. Inspiratie
 2. Beleggen
 3. Visie op de geld- en kapitaalmarkt
Beleggen bij Van Lanschot

Visie op de geld- en kapitaalmarkt

Rentevisie
05 juni 2020
De verwachtingen van Van Lanschot voor de renteontwikkeling.

Ontwikkelingen geldmarkt

Europese Centrale Bank

 • De ECB ondersteunt banken op diverse manieren om de kredietverlening gaande te houden.
 • Ook koopt de ECB veel staats- en bedrijfsobligaties op.
 • Het extra corona-opkoopprogramma (PEPP) wordt uitgebreid. Naast de al aangekondigde € 750 miljard tot eind 2020, gaat de ECB nog eens € 600 miljard extra kopen en verlengt ze dit programma tot medio 2021 en herbeleggingen tot eind 2022.
   

Federal Reserve (Fed)

 • Fed heeft uitgebreid pakket aan maatregelen getroffen om Amerikaanse economie te ondersteunen.
 • Waaronder een fors aankoopprogramma voor zowel staats- als bedrijfsobligaties. Zelfs indien deze een relatief zwakke(re) kredietwaardigheid kennen.
 • Powell liet weten dat de maatregelen uitgebreid kunnen worden indien gewenst. 
 • Fed waarschuwt voor risico’s op langere termijn nu economie stilligt.
   

Bank of Japan

 • BoJ breidt opkoopprogramma voor obligaties flink uit.
 • Voor staatsobligaties wordt het eerder opgestelde plafond van 80 biljoen yen volledig los gelaten. BoJ kan ongelimiteerd staatsobligaties kopen.
 • Voor bedrijfsobligaties wordt het aankoopmaximum door de BoJ verhoogd naar 20 biljoen yen.
 • Doelstelling is de rente laag te houden.
10-jaarsrente Duitsland, Verenigde Staten, Japan en Verenigd Koninkrijk
10-jaarsrente duitsland, verenigde staten, japan en verenigd koninkrijk
Bron: Refinitiv Datastream, 4 juni 2020

Ontwikkelingen kapitaalmarkt

 • Duitse tienjaarsrente schommelt rond -0,5%.
 • Renteverschil tussen Duitsland en de financieel zwakkere Zuid-Europese landen daalt flink door een (mogelijk) herstelfonds.
 • De Amerikaanse tienjaarsrente is dit jaar sterk gedaald onder aanvoering van de renteverlagingen door de Fed.
 • Japanse tienjaarsrente schommelt al jaren rond het nulpunt.

   
Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie

Meer weten over beleggen?

Persoonlijk beleggingsadvies
Beleggingsadvies, vermogensbeheer of een combinatie? Wij gaan graag voor u aan de slag.