Meer PEPP van de ECB

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Meer PEPP van de ECB

Meer PEPP van de ECB

05 juni 2020
Europese Centrale Bank laat tanden zien met vergroten van obligatie-inkoop.

In het kort: 

  • ECB zorgt voor voldoende vuurkracht om kapitaalmarktrentes laag te houden
  • Positief sentiment op aandelenmarkten krijgt opnieuw brandstof toegediend
  • Wij blijven voorzichtig met aandelen in deze liquiditeitsgedreven markten, opvallend is de sterkere euro.

De Europese centrale bank ECB liet donderdag zijn tanden zien en verhoogde het obligatie-opkooppprogramma PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) met € 600 miljard. Dat is meer dan de verwachte verhoging van € 500 miljard en de omvang van het programma loopt daarmee op tot € 1.350 miljard. De duur van PEPP schuift op van eind 2020 naar medio 2021 en de aflopende leningen binnen het programma worden geherinvesteerd tot minimaal eind 2022.

Wij vinden dat het verhogen van PEPP voldoende vuurkracht geeft om de coronacrisis te bezweren en de kapitaalmarktrente in de zuidelijke landen van de eurozone (Italië) te drukken. De ECB kan tot eind 2020 wekelijks voor € 26 miljard aan obligaties inkopen en dan is er iets meer dan € 1.000 miljard verbruikt.   

Overheden zijn aan de beurt

ECB-bazin Christine Lagarde meldde dat de economie van de eurozone dit jaar met 8,7% zal krimpen om vervolgens in 2021 sterk te herstellen met 5,2%. Pas na 2022 zal het groeiniveau van voor de coronacrisis worden bereikt, stelt de ECB. Dat wijst op een langduriger herstel van de economie dan de markt verwacht.

Wij stellen dat de ECB heeft geleverd om de eurozone door de Covid-19-crisis te helpen en nu het stokje doorgeeft aan de Europese Commissie en de nationale overheden. Gelukkig worden daar stappen gezet. Duitsland kondigde deze week een fiscaal stimuleringspakket aan ter grootte van 4% van het BNP. Daarnaast zijn er stimuleringsinitiatieven van andere landen in aantocht. Kortom, er is een stortvloed aan kapitaal en dat steunt het positieve sentiment op de kapitaalmarkten sterk.

Meer brandstof voor aandelenmarkten

De financiële markten blijven overspoeld worden met liquiditeiten. Kapitaal dat een bestemming moet krijgen, maar ook neerslaat in het financiële systeem. Dat betekent opnieuw brandstof voor de aandelenmarkten, die nu mogelijk een te positief economisch scenario incalculeren. Dat geeft meer risico. De plotse kracht van de euro baart daarbij eveneens zorgen. Een sterkere euro kan de belangrijke exportsector in de wielen rijden en daarmee het economisch herstel vertragen.

Wij zien naast de sterke euro dat de Amerikaanse dollar snel verzwakt ten opzichte van andere munten. In twee weken tijd nam de waarde van de dollar circa 3,5% af tegenover een mandje van de belangrijkste handelsvaluta.

Voorzichtig met aandelen

Wij blijven momenteel voorzichtig met aandelen gezien de aanwezige zwakke economische fundamenten, de oplopende waardering en grote valutabewegingen. Op korte termijn blijft het sentiment voor aandelen krachtig. Het is voor beleggers spelen met vuur, want vertrouwen (sentiment) komt te voet en gaat te paard. Aandelenbeleggers moeten kort op de bal blijven bij deze sterk door overtollig kapitaal gedreven aandelenmarkten.

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel