Luc Aben vindt dat beleggers niet té voorzichtig moeten zijn

Luc Aben
Luc Aben
Hoofdeconoom
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Luc Aben vindt dat beleggers niet t voorzichtig moeten zijn

Luc Aben vindt dat beleggers niet té voorzichtig moeten zijn

15 juni 2020
Aandelenkoersen kregen domper, maar er is met ups and downs zicht op economisch herstel.

Aandelenkoersen kregen domper, maar er is met ups and downs zicht op economisch herstel.

 

En verder:

  • Amerikaanse centrale bank is voorzichtig over economie
  • Voor financiële markten is de richting van economisch herstel vaak belangrijker dan het niveau
  • Het gevaar dat beleggers de beste beursdagen missen is desastreus voor hun rendement

“Er lijkt weinig marge voor onvoorziene vertragingen in het heropenen van de economieën, voor opnieuw tegenvallende economische cijfers of voor teleurstellend nieuws van het virusfront.” Dat schreven wij begin vorige week in deze rubriek, toen we vaststelden dat er een gespannen relatie was tussen de aandelenrally van de afgelopen weken en de reële economie. Beleggers waren erg optimistisch over het herstel van de economie in de Covid-19-crisis, liepen op de muziek vooruit, maar die economie moet de opgelopen aandelenkoersen uiteindelijk wel ondersteunen en rechtvaardigen.

Drie dagen later bleek die kleine marge en speelden met name tegenvallend nieuws over de economie en over indammen van het coronavirus beleggers parten. Vooral donderdag gingen de aandelenkoersen fors omlaag. Het duurt nog wel even voordat de economie op het oude niveau is en het coronavirus is nog niet bedwongen.

Voor de economische domper zorgde Jerome Powell, de baas van de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve (Fed). Hij sloeg een voorzichtige toon aan bij zijn vooruitzichten voor de Amerikaanse economie. Bovendien komen er voorlopig geen bijkomende monetaire initiatieven. Tenzij we de ‘belofte’ om de beleidsrente op nul te houden tot (minstens) eind 2022 en de bevestiging dat de Fed klaar staat om het tempo van obligatie-inkopen wederom op te voeren als zodanig mogen interpreteren.

Uit de Verenigde Staten kwam tegenvallend nieuws over het coronavirus. De afgelopen weken maakten we al een aantal keer de bedenking dat sommige staten wel heel snel uit de lockdown gingen. Dat waren vaak staten met een Republikeinse gouverneur, aangejaagd door president Trump. In de ‘Verdeelde Staten van Amerika’ heeft zelfs een virus een politieke kleur.

In een aantal staten die de lockdown snel ophieven neemt het aantal coronabesmettingen weer toe, bijvoorbeeld in Florida en Texas. Voor de VS als geheel stijgt het aantal besmettingen licht, dat relativeert het één en ander. Maar de besmettingscurve vertoont in de VS niet dezelfde verbetering als in de meeste Europese landen. Een additionele schrikreactie bracht de virusuitbraak in Beijing teweeg. Het geeft aan dat het ‘bezworen’ virus plots weer kan opduiken.  

 

Maken beleggers zich terecht zorgen?

De Fed is voorzichtig over de Amerikaanse economie en er kwamen geen nieuw stimuleringsinitiatieven. Financiële markten hadden van voorzitter Powell niets anders verwacht. Hij sprak wederom wel zijn onvoorwaardelijke steun voor de economie uit en zal monetair ingrijpen als de situatie dat vereist. Dat stelt gerust.

De zorgen over het virus zijn begrijpelijk. De verspreiding hiervan wàs, is en blijft een cruciale economische parameter. Veel zogenoemde ‘activity trackers’ zoals verkeerscongestie, restaurantbezoek en vliegbewegingen gaan de goede kant op. Ze nemen weet toe, maar het gaat zeer geleidelijk.

Bij een eventuele heropflakkering van het coronavirus zullen de meeste landen wellicht een totale lockdown vermijden en alleen een bepaalde regio op slot doen. Een recent voorbeeld is Peking, waar op dit moment lokale maatregelen worden genomen voor een deel van de stad. Een hogere test- en volgcapaciteit laat toe om de herinvoering van beperkende maatregelen meer geografisch te concentreren.

Bij veel consumenten blijft het vertrouwen wankel. Samen met de aanhoudende social distancing verhindert dit dat de economie snel weer op volle kracht draait. Een vaccin is een geschenk uit de hemel, en hoewel er bemoedigende voortgang is, zal dat nog wel minstens een maand of zes op zich laten wachten.

Voorlopig blijft het behelpen en proberen te vermijden dat een eventuele tweede besmettingsgolf al te krachtig wordt. Zolang die onzekerheid voortduurt, blijft de consumptie onder het normale niveau en aarzelen ondernemingen om te investeren. Een wat voorzichtige houding bij beleggen in  aandelen blijft dus van kracht.

 

Niet te voorzichtig op langere termijn

Toch kan het gevaarlijk zijn om te overdrijven met de voorzichtigheid. Zeker als we onze blik richten op de iets langere termijn van een aantal maanden. Er zijn verschillende redenen aan te wijzen dat een te sterke voorzichtigheid dan niet past.

Ten eerste blijft het absolute niveau van de economische activiteit weliswaar laag, het verloop is wél positiever. Of beter: steeds minder negatief. En voor financiële markten is de richting vaak belangrijker dan het niveau. Zolang er - met de nodige ups-and-downs -  zicht is op herstel, kunnen beleggers zich daaraan optrekken.

Ten tweede moet de massale liquiditeitssteun van centrale banken niet worden onderschat. Zowel in de eurozone als in de VS neemt de geldhoeveelheid fors toe. Naast de al even grootschalige begrotingsmaatregelen van overheden helpt dit veel consumenten en ondernemingen om de moeilijke crisisperiode te overbruggen. Bovendien stroomt een deel van dit geld richting financiële markten en wordt de rente laag gehouden. Dat kan  steeds meer beleggers uiteindelijk over de streep trekken om toch maar ‘op jacht’ te gaan naar enig rendement.

Ondanks de aandelenrally in de laatste maanden is de gemiddelde positie in aandelen bij veel beleggers niet overdreven hoog. Dat levert meteen een derde argument op. Er is nog bijkomend potentieel wat betreft vraag naar aandelen. Veel beleggers zitten nog aan de zijlijn en wachten nog op een goed instapmoment. Dat biedt aandelenmarkten steun en kan tevens zorgen voor flinke opwaartse bewegingen als de seinen meer op groen springen.  

 

Mis niet de beste beursdagen

Dat wij er voor de langere termijn voor waken om niet té voorzichtig te zijn, wil niet zeggen dat er onderweg geen heftige turbulentie kan optreden op financiële markten. Zodat enige voorzichtigheid geboden blijft. Maar het verleden leert dat de beste beursdagen vaak vlak na de slechtste komen. Schommelingen op korte termijn proberen te voorspellen, laat staan daarop te anticiperen, is moeilijk. Al te veel afzijdig blijven van de markt en bijgevolg die beste dagen missen, is echter desastreus voor het uiteindelijke rendement van een beleggingsportefeuille op de iets langere termijn.

 

Macro-economische agenda

Nog geen witte rook voor Herstelfonds

De macro-economische agenda is deze week niet erg vol. Maandagochtend kregen we cijfers uit China over de industriële productie (+4,4% jaar-op-jaar) en detailhandelsverkopen (-2,8%) in mei. Beide cijfers illustreren dat de Chinese economie uit het dal kruipt, maar ze bleven wat onder de verwachtingen. Het bevestigt nogmaals het beeld dat het economisch herstel na corona geleidelijk verloopt.

In de cijfers voor de Amerikaanse detailhandelsverkopen en industriële productie in mei zou de geleidelijke heropstart van de economie zichtbaar moeten zijn (publicatie op dinsdag). 

De Europese Raad (de regeringsleiders of staatshoofden van de lidstaten van de Europese Unie en de voorzitter van de Europese Commissie) komt bij elkaar en het voorstel van de Europese Commissie voor een Herstelfonds is het onderwerp van gesprek. Een akkoord zal nog niet uit de bus komen, daarvoor zijn de meningsverschillen over de omvang, financiering en modaliteiten (leningen of giften) van het fonds nog te groot. Definitieve witte rook verwachten wij op zijn vroegst in de loop van juli.

 

 

 

Belangrijke macro-economische publicaties

Van 15 juni tot

en met 19 juni

Publicatiedag

Regio/land

Publicatie van

Periode

Consensus

Maandag

China

Detailhandelsverkopen YoY

Mei

-2,8%

 

 

Industriële productie YoY

Mei

+4,4%

Dinsdag

VS

Detailhandelsverkopen MoM

Mei

+8%

 

 

Industriële productie MoM

Mei

+3%

 

Duitsland

ZEW-index

Jun

60,0

Woensdag

VS

Opstartende woningbouw

Mei

1,1Mio

Donderdag

VS

CB Leading Indicator MoM

Mei

+2,4%

 

 

Luc Aben is hoofdeconoom bij Van Lanschot.

 

 

Luc Aben
Luc Aben
Hoofdeconoom
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel