De tijd dringt voor herstelplan Europese economie

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. De tijd dringt voor herstelplan Europese economie

De tijd dringt voor herstelplan Europese economie

24 april 2020
Financiële markten niet blij met verdeeldheid op EU-top.

In het kort:

  • Economisch vertrouwen bij inkoopmanagers veel lager dan verwacht
  • Amerikaanse werkloosheid nadert in april 15%, afvlakking naar 7% einde jaar
  • EU-top levert geen doorbraak op, opnieuw naar de tekentafel maar tijd dringt

Een reeks economische cijfers trok donderdag voorbij: inkoopmanagersindices uit de Verenigde Staten en Europa, de aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de VS en er was een EU-top over economische steun. Een kort commentaar op de cijfers en het ‘besluit’ op de Europese top.

Weinig vertrouwen onder inkoopmanagers

Het vertrouwen in de economie onder inkoopmanagers is bijzonder laag. De PMI (Purchasing Managers' Index) voor inkoopmanagers in de eurozone was in april met 13,5 indexpunten veel slechter dan voorzien. Analisten verwachtten een stand van 25. Een indexwaarde boven de 50 wordt doorgaans gezien als een teken van vertrouwen en groei. Bij een indexstand onder de 50 wordt een afname van bedrijfsactiviteiten verwacht.

Het indexcijfer zegt niet zoveel is deze abnormale economische tijd, zeker nu de dienstensector vrijwel stilligt. Echter, indexcomponenten als  werkgelegenheid en nieuwe orders ondergingen een dramatische correctie. Dat is een indicatie dat het gehoopte snelle herstel van de economie toch wat langer op zich laat wachten.

In de VS laten inkoopmanagers een zelfde laag vertrouwen in de economie zien. De dienstensector kreeg er stevig van langs in april, maar ook opvallend is de zwakke prestatie van de industrie.

Hoge werkloosheid in VS

Het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS bedroeg afgelopen week 4,427 miljoen. Dat is iets lager dan de verwachte 4,5 miljoen, maar is nog steeds een absurd hoog cijfer. Daarmee lijkt de VS in april af te stevenen op een werkloosheid van 15%.

Uiteraard is er veel tijdelijk baanverlies, maar toch rekenen economen met een werkloosheidspercentage voor de VS van 7% aan het eind van 2020. Dat is een verdubbeling van de werkloosheid voor de coronacrisis. Het betekent een lagere groei van de Amerikaanse economie voor wat langere tijd.

Herstelfonds van 1.000 miljard euro

Op de EU-top spraken de Europese regeringsleiders af, dat de Europese Commissie een opzet maakt voor een economisch herstelfonds om de coronarecessie het hoofd te bieden. Begin mei zal de commissie met eerste voorstellen komen over de inrichting van een fonds, waarna de lidstaten er later weer over zullen doorpraten.

Over de precieze omvang van het fonds bestaat onder de EU-lidstaten nog grote onenigheid. Er wordt gesproken over 1.000 miljard euro of meer. Ook over de voorwaarden om aanspraak te maken op geld uit het fonds en of het fonds leningen of giften gaat uitgeven is er verdeeldheid.

Verdeeldheid onder Europese regeringsleiders zoals altijd, maar de winst is dat iedereen ervan doordrongen is dat er snel een oplossing moet komen. De kans dat er te weinig hulp voor de economie komt en dat die steun te laat komt, is levensgroot. De waarschuwing van ECB-baas Lagarde dat de economie van de eurozone in het meest negatieve scenario zelfs 15% kan slinken is hopelijk goed in de oren geknoopt.

Italië nog geen junk-status

De financiële markten waren uiteraard niet blij met de besluiteloosheid op de EU-top. De Italiaanse tienjaarsrente schoot fors omhoog tot 2,10. De Duitse evenknie ging juist fors omlaag naar -0,48%. Gelukkig liet kredietbeoordelaar Moody’s vrijdagochtend weten dat de kredietwaardigheid van Italië op korte termijn ‘mogelijk’ nog niet wordt gedegradeerd naar de status van junk bond. Er is nog ruimte voor coulance vanwege de abnormale omstandigheden, stelde Moody’s.

Het begrotingstekort voor Italië loopt dit jaar mogelijk op tot boven de 10% en de ratio overheidsschuld/bruto nationaal product klimt boven de 150%. Dat zijn onhoudbaar hoge cijfers waarbij rentelasten de zuurstof wegnemen voor herstel en groei van Italiaanse economie. 

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel