Luc Aben verkoopt geen aandelen en wacht met bijkopen

Luc Aben
Luc Aben
Hoofdeconoom
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Luc Aben verkoopt geen aandelen en wacht met bijkopen

Luc Aben verkoopt geen aandelen en wacht met bijkopen

02 maart 2020
Het is te vroeg om mee te gaan in vrees voor economische recessie.

Het is te vroeg om mee te gaan in vrees voor economische recessie.

 

En verder:

  • China draait op halve kracht
  • Amerikaanse arbeidsmarkt blijft sterk
  • Beleggers kijken met argusogen naar Super Tuesday

Het coronavirus blijft de financiële markt in zijn greep houden. Het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen is momenteel constant met ongeveer 1.000 mensen per dag. Die wonen vooral in andere landen dan China. In China zijn de besmettingen teruggevallen van enkele duizenden naar ongeveer 400 gevallen per dag. In ongeveer een week nam het aantal getroffen landen toe van 26 naar 46.

Maatregelen om de uitbraak in te dammen drukken op het economische verkeer. Naarmate het virus meer landen treft, houden financiële markten steeds meer rekening met een door het coronavirus geïnitieerde wereldwijde recessie. Bij de uitbraak van het virus was het uitgangspunt nog dat het eerste kwartaal weliswaar als ‘verloren’ kon worden beschouwd, maar dat de economie en financiële markten vervolgens snel een inhaalbeweging konden maken. Dit relatief optimistische scenario maakt nu plaats voor de mogelijkheid van een wereldwijde recessie.

De toegenomen vrees voor een recessie is breed voelbaar op financiële markten. Een paar illustraties: de wereldwijde aandelenindex MSCI World gaf sinds zijn hoogtepunt op 19 februari twaalf procent prijs (omgerekend in euro). Het rendement op een tienjarige Amerikaanse staatslening, traditioneel een toevluchtsoord in tijden van onzekerheid, daalde van 1,90% begin dit jaar naar een all time low van 1,20%. Voor een ounce goud, die andere ‘veilige haven’, betaalt een belegger ondertussen acht procent meer dan bij de jaarwisseling (in USD).

 

Van Lanschot is voorzichtig

Van Lanschot neigt in zijn beleggingsbeleid sinds medio 2019 naar een voorzichtige houding. Concreet houden we al enige maanden een zogenoemde ‘onderwogen’ positionering in aandelen aan. Dat betekent een kleiner gewicht aandelen in de portefeuille dan gemiddeld op lange termijn. De belangrijkste achterliggende reden voor deze houding was onze inschatting dat beleggers te optimistisch waren over de winstgroei van ondernemingen.

Afgelopen september kochten we Amerikaans staatspapier. Dat ‘profiteert’ dit nu juist van de nervositeit onder beleggers.

Op maandag 24 februari besloten we een extra defensieve stap te zetten in ons beleggingsbeleid. In het obligatiedeel van een gespreide portefeuille namen we voor een deel winst op onze posities in bedrijfsobligaties. Het extra te verwachten rendement was al mager en gezien de kwetsbaarheid van de economische groei naar onze mening onvoldoende om een groot aandeel bedrijfsobligaties in de in de allocatie aan te houden.

 

Beleggingsbeleid momenteel onveranderd

Vanuit onze positionering en geconfronteerd met het verloop op financiële markten rijst de vraag of verdere aanpassingen van het beleggingsbeleid nodig zijn? Vooral wat betreft beleggingen in aandelen zijn er twee concrete vragen:

Is het alsnog raadzaam om verder aandelen te verkopen?
Nee, naar onze mening niet. Het is nog te vroeg om mee te gaan in de recessievrees die markten op dit moment overspoelt. Het spreekt voor zich dat de verdere verspreiding van het coronavirus en de reactie van overheden hierin cruciaal zijn. Maar als er medio maart zicht is op het onder controle komen van de epidemie, dan kan de uiteindelijke economische schade voor geheel 2020 overzichtelijk blijven.

Bovendien prijzen de huidige lagere beurskoersen al veel negatief nieuws in. Markten lijken al rekening te houden met een jaar waarin de bedrijfswinsten niet zullen groeien. Overheden en centrale banken komen wellicht met ondersteunende fiscale en monetaire maatregelen.

 

Zijn de huidige aandelenkoersen een koopmoment?
Nee, daarvoor vinden wij het nog te vroeg. Graag willen we eerst zien dat de verspreiding van het virus daadwerkelijk aan momentum verliest. Dan kunnen we beter inschatten wat de uiteindelijke economische impact is en hoe snel een herstel kan optreden. Dat herstel zal wellicht ondersteund worden door monetaire en fiscale maatregelen.

Van Lanschot laat zijn beleggingsbeleid op dit moment onveranderd. We bouwden reeds voorzichtigheid in met een lager dan gemiddelde weging van aandelen, de aankoop van Amerikaans staatspapier en de verkoop van bedrijfsobligaties. Markten prijzen op dit moment veel pessimisme in. Bij indamming van het virus in de komende weken kan de economische groei herstellen en de recessievrees wegebben.

 

Macro-economische agenda

China draait op 60 procent

Het afgelopen weekend kregen we uiterst zwakke cijfers over het vertrouwen in de economie onder Chinese inkoopmanagers in de industrie (manufacturing PMI’s). Komende woensdag krijgen we de Caixin PMI uit de dienstensector. Ook die zal uiteraard laag zijn vanwege de corona-epidemie.

Relevanter zijn de ‘alternatieve gegevens’ die proberen te meten óf en in welke mate China kan terugkeren naar een normaler activiteitenniveau. Denk dan aan het aantal dagelijkse files, het energieverbruik, het aantal containers dat in havens op verscheping wacht, of zelfs de verkoop van bioscooptickets. Een ruwe inschatting leert dat China momenteel maar op een procent of zestig van de normale economische ‘snelheid’ draait met tot nu toe maar een heel geleidelijke normalisering.

 

Amerikaanse arbeidsmarkt blijft sterk

De Amerikaanse arbeidsmarkt won de afgelopen maanden verder aan kracht. Afgaande op beschikbare vacatures, de ontwikkelingen op de uitzendmarkt en/of het lage aantal nieuwe werkloosheidsaanvragen mogen we ook voor de maand februari een sterk arbeidsmarktrapport verwachten. Dat wordt vrijdag gepubliceerd.

In het scenario van een sterke Amerikaanse arbeidsmarkt zouden ook de consumentenbestedingen, die de afgelopen weken wat tegenvielen, uiteindelijk weer moeten aantrekken. Wat betreft het monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve is het verloop van de lonen belangrijk. Tot nu betekende het groter aantal nieuwe banen niet dat lonen fors stegen. Hierdoor hoeft de Fed niet naar het rentewapen te grijpen om eventuele stijgende inflatie tegen te gaan.

Wellicht komt er op korte termijn geen verandering in de situatie van een sterke arbeidsmarkt. Van de 15 tot 64-jarige Amerikanen is bijna 72% aan het werk. Dat is nog iets minder dan net voor de crisis van 2008. Rond de eeuwwisseling was zelfs 75% van deze leeftijdscategorie aan de slag. Structurele factoren zoals langer studeren verklaren een deel van dit verschil. Maar toch lijkt de krapte op de Amerikaanse arbeidsmarkt minder uitgesproken dan het werkloosheidspercentage van 3,6% doet vermoeden.

 

Aandacht voor Amerikaanse dienstensector

Wij kijken in de VS verder naar de ISM-indices voor zowel de industrie- als de dienstensector. Met name naar de vertrouwensbarometer van diensten kijken we met meer dan gemiddelde aandacht uit. De soortgelijke index van Markit kwam anderhalve week fors onder de verwachtingen uit.

Om de Amerikaanse economische machine op een voldoende toerental te houden, zijn de op het binnenland gerichte dienstensectoren cruciaal. We verwachten niet dat de ISM Non-Manufacturing komende woensdag eenzelfde voorzichtig beeld zal opleveren. Al was het maar omwille van de sterke Amerikaanse arbeidsmarkt.

 

Super Tuesday

De Democratische Partij houdt dinsdag in 14 Amerikaanse staten voorverkiezingen voor een kandidaat die het in de presidentsverkiezingen in november gaat opnemen tegen Donald Trump. Deze belangrijke dinsdag wordt Super Tuesday genoemd.

Beleggers kijken met argusogen naar de populariteit van Bernie Sanders. Enerzijds stelt zijn succes hen gerust omdat ze de kans klein achten dat Sanders het tegen Trump kan halen in een rechtstreeks verkiezingsduel. Anderzijds blijkt uit peilingen dat zoiets ook niet helemáál kan worden uitgesloten.

Sterker nog: 54 directe peilingen naar de voorkeur onder de Amerikanen voor Trump of Sanders wezen de afgelopen twaalf maanden 48 keer uit dat Sanders het zou halen. Beleggers vrezen dat Bernie Sanders het ondernemingsvriendelijke beleid van de Trump-regering terugschroeft.

De voorverkiezingen in South Carolina afgelopen zaterdag brachten in de ieder geval de gematigde Joe Biden weer in de race. Het kan nog alle kanten op, zoals de verkiezingen in 2016 ook al uitwezen.

 

 

Belangrijke macro-economische publicaties

Van 02  maart tot

en met  06 maart

Publicatiedag

Regio/land

Publicatie van

Periode

Consensus

Maandag

VS

ISM Manufacturing

Feb

50,5

Dinsdag

Eurozone

Werkloosheid

Jan

7,4%

 

 

Inflatie CPI YoY

Feb

1,2%

 

 

Kern-inflatie CPI YoY

Feb

1,1%

Woensdag

China

Caixin Services PMI

Feb

 

 

VS

ISM Non-Manufacturing

Feb

54,5

 

Eurozone

Kleinhandelsverkopen YoY

Jan

1,0%

Vrijdag

VS

Jobcreatie

Feb

170K

 

 

Uurlonen MoM

Feb

0,3%

 

 

Werkloosheid

Feb

3,5%

Zaterdag

China

Export YoY

Jan-Feb

 

 

 

Import YoY

Jan-Feb

 

 

 

Luc Aben is hoofdeconoom bij Van Lanschot.

Luc Aben
Luc Aben
Hoofdeconoom
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel