Chinese economie loopt meer averij op

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Chinese economie loopt meer averij op

Chinese economie loopt meer averij op

02 maart 2020
Vertrouwen Chinese inkoopmanagers duikt fors omlaag, herstel economie gaat langer duren.

Vertrouwen Chinese inkoopmanagers duikt fors omlaag, herstel economie gaat langer duren.

 

In het kort:

  • Orderinstroom en werkgelegenheid in Chinese industrie bijzonder zwak in februari
  • Nieuwe importorders op vergelijkbaar niveau als tijdens kredietcrisis in 2008
  • Aandelen uit opkomende landen en regio Pacific zijn meest kwetsbaar 

De eerste indicaties van de economische schade door het coronavirus kwamen dit weekend aan de oppervlakte. Het economisch vertrouwen onder Chinese inkoopmanagers zoals gemeten door de Chinese overheid (NBS) en door het particulier onderzoeksbureau Caixin schetsten een rampzaliger beeld dan economen hadden voorzien.

De Caixin-index voor het economisch vertrouwen onder inkoopmanagers in de Chinese industriesector werd door economen ingeschat op 46,0 punten. Er rolde echter een record laagtestand van 40,3 uit de bus (sinds de start van index in 2004).

 

Minder import en export

Een paar opvallende elementen in de industriële vertrouwenscijfers wijzen op een langer aanhoudende terugslag voor Chinese fabrikanten. De component ‘nieuwe orders’ zakte veel harder terug. Hiervan maken ook exportorders deel uit. De terugval van de exportorders is vergelijkbaar met de kredietcrisis van 2008 toen de export met 60% daalde (jaar-op-jaar).

De importen van Chinese fabrikanten lieten ook een sterke terugval zien en zijn op een vergelijkbaar niveau als tijdens kredietcrisis in 2008. Dat heeft forse negatieve economische consequenties voor opkomende landen in Azië en grondstoffenproducerende landen. Die zijn voor hun economie sterk afhankelijk van vraag uit China.

Het vooruitzicht voor fabrikanten op minder orders  betekent ook dat de component ‘werkgelegenheid’ in de inkoopmanagersindices veel meer onder druk staat. Een sterke afname van de werkgelegenheid kan het vertrouwen bij consumenten aantasten. Een herstel van deze component is een stuk weerbarstiger.

 

Dienstensector biedt even geen soelaas

Uit het officiële inkoopmanagersindexcijfer voor de Chinese dienstensector blijkt eveneens grote economische zwakte. De Chinese bouwsector, die onder de dienstenrubriek valt, kreeg in februari een ongenadige klap. Veel arbeiders konden niet naar de bouwplaatsen vanwege het reisverbod.

De grote zwakte van de altijd stabiele dienstensector wijst eveneens op een langere periode van economische malaise in China. Wij moeten er rekening mee houden dat een snel herstel van de economie - de zogenoemde V-beweging - meer en meer onrealistisch is en dat het coronavirus in toenemende mate ook de verwachte economische groei voor het tweede kwartaal aantast. De economieën en aandelenmarkten van opkomende landen en landen in de regio Pacific hebben daar het meeste last van.

Het langer achterblijven van de Chinese economie, die nu grofweg op 60% van zijn capaciteit draait, zal bij bedrijven voor meer winst- en omzettegenvallers zorgen. De meeste bedrijven rekenen vooralsnog met een beperkte impact.

 

Volatiele financiële markten

Analisten bouwen de nodige voorzichtigheid in voor wat betreft de omzet en winst van bedrijven. Zo verwacht Goldman Sachs dat de winstgroei voor Amerikaanse bedrijven (S&P500-index) voor geheel 2020 nihil zal zijn, eerder werd nog 9% voorzien.

Het is een positief teken dat effectenhuizen hun winsttaxaties fors neerwaarts aanpassen. De vraag rest of deze aanpassingen voldoende zijn? Bij een coronapandemie is dat niet de verwachting. Echter als het coronavirus snel wordt getemd en het aantal besmettingen afneemt dan kan er een opluchtingsrally ontstaan. Het onderliggende sentiment voor aandelenbeleggingen was tot voor kort nog gunstig. Zolang het coronavirus voortwoekert blijven financiële markten volatiel.

  

Jack Horvest is investment specialist.

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel