Amerika veilige haven voor beleggers bij corona-epidemie

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Amerika veilige haven voor beleggers bij corona-epidemie

Amerika veilige haven voor beleggers bij corona-epidemie

20 februari 2020
Amerikaanse aandelen minst besmet met coronavirus, aandelen uit opkomende markten meest besmet.

Amerikaanse aandelen minst besmet met coronavirus, aandelen uit opkomende markten meest besmet.

 

In het kort:

  • Amerikaanse economie kan stootje hebben
  • Behoudens calamiteiten voorzien economen een lichte groeiversnelling in 2020
  • Beleggers zoek toevlucht bij Amerikaanse financiële markten

De notulen van de beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve (Fed) van 28 en 29 januari bevatten een iets optimistischer kijk op de Amerikaanse economie. De handelsperikelen tussen China en de Verenigde Staten zijn afgenomen. Het verdwijnen van de onzekerheid die de handelsvete veroorzaakte bij bedrijven jaagt de economische groei aan, stelde de Fed.

Een kanttekening bij de notulen is dat het coronavirus zich op het moment van de beleidsvergadering al had geopenbaard, maar de volle omvang en disruptie van de Chinese economie was nog onbekend. Maar afgaande op de onderliggende positieve ontwikkelingen zien wij dat de Amerikaanse economie zeker een stootje kan hebben. Dat neemt niet weg dat bepaalde sectoren en bedrijven met een grotere afhankelijkheid van China (voor afzet en/of productie) nadelen zullen ondervinden, zeker als het virus aanhoudt tot in het tweede kwartaal.

 

Amerikaanse economie blijft groeien

Economen schatten het negatieve effect van het coronavirus op de Amerikaanse economie in op een groeivertraging circa 0,2% in het eerste kwartaal. Die wordt vooral veroorzaakt door een tekort aan onderdelen die in China worden gemaakt.

Een groter risico voor de Amerikaanse economie, en dat minder op het netvlies staat, is de stopzetting van de productie van de Boeing 737 Max. Dat schaaft in het eerste kwartaal mogelijk 0,5% van de groei van de Amerikaanse economie af (op jaarbasis gemeten).

Maar de Amerikaanse economie laat zich niet door het coronavirus en problemen met de Boeing 737 MAX van de wijs brengen. De groei zal in het eerste kwartaal rond de 2% bedragen. En mogelijk trekt de economische groei in de tweede helft van het jaar licht aan als de corona-epidemie op korte termijn onder controle komt.

 

Ondernemers en consumenten vol vertrouwen

Het consumentenvertrouwen in Amerika blijft torenhoog en staat nu op een hoogste punt in twee jaar. Het coronavirus heeft hierop weinig impact. Het hoge vertrouwen vertaalt zich in een stevige stijging van afgegeven bouwvergunningen en bouw van nieuwe woningen. De huizenmarkt floreert. De arbeidsmarkt toont geen verslapping en de lagere energieprijzen verbeteren de koopkracht van burgers. Dat alles zal de consumptie blijven steunen en verhogen.

Het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf begon 2020 met vol vertrouwen. De NFIB Small Business Optimism-index, een sentimentsgraadmeter van brancheorganisatie NFIB, sprong in januari 1,6 punt omhoog tot 104,3 punten. Daarmee komt de januari-stand van de index in de top 10% van alle NFIB-waarnemingen. De gang van zaken bij MKB-bedrijven is belangrijk omdat die in alle haarvaten van de samenleving aanwezig zijn.

 

Amerika als veilige haven

De VS heeft van een verdere uitbreiding van het coronavirus relatief het minste last, omdat zijn economie minder afhankelijk is van de wereldhandel. Daarnaast worden de financiële markten van de VS door beleggers gezien als een veilige vluchthaven.

Opkomende landen in met name Azië zijn het meest besmet met het coronavirus. Veel landen fungeren als toeleverancier van de Chinese economie. Zo gaat van de omvangrijke Zuid-Koreaanse export 25% naar buurland China. Ook (opkomende) landen die grondstoffen exporteren betalen het gelag. Een bijkomend nadelig effect is een mogelijk verder stijgende dollar voor de opkomende landen.

 

Jack Horvest is investment specialist.

  

 

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel