Beleggingsstrategie januari: gewicht aandelen vergroot

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
 1. Inspiratie
 2. Beleggen
 3. Beleggingsstrategie januari gewicht aandelen vergroot

Beleggingsstrategie januari: gewicht aandelen vergroot

10 januari 2020
Economie presteert licht beter, geopolitieke onzekerheid heeft weinig vat op sentiment voor aandelen.

Economie presteert licht beter, geopolitieke onzekerheid heeft weinig vat op sentiment voor aandelen.

 

Beleggen in beeld: 2019 was een topjaar

 

 


 

Huidige vermogensverdeling

Gewicht aandelen aangepast, hogere weging voor Europa ten laste van liquiditeiten (geldmarkt)

Positionering neutrale beleggingsportefeuille (zonder alternatieven)

 


 

Toelichting positionering en beleggingsbeleid

In het kort:

 • Wij hebben onze onderweging in aandelen verkleind en de sterke overweging in geldmarkt-beleggingen (liquiditeiten) verlaagd.
 • Het gewicht van Europese aandelen is opgehoogd naar neutraal, de stabilisatie van mondiale economische prestaties is de belangrijkste reden.
 • Aandelen uit opkomende landen en Pacific zijn redelijk gewaardeerd, de politieke onzekerheid is vooralsnog te fors en vandaar onze neutrale weging.
 • Aandelen uit Noord-Amerika zijn duur en daarom handhaven wij een onderwogen positie.
 • Obligaties uit opkomende landen zijn bovengemiddeld aanwezig in ons beleggingsbeleid door het aantrekkelijke rendementsperspectief.
 • We hebben geen posities in grondstoffen, onroerend goed en highyieldbedrijfsobligaties.

 

Aandelen

 • De mondiale economie lijkt aan kracht te winnen. De geopolitieke onzekerheid is onverminderd groot maar krijgt weinig vat op het sterke aandelensentiment bij beleggers. Forse escalatie in Amerikaans-Chinese handelsoorlog en spanningen in het Midden-Oosten zijn de grootste risico’s.
 • De winstverwachtingen voor het vierde kwartaal van 2019 zijn niet al te hoog gespannen. Daarnaast hebben analisten hun winsttaxaties voor 2020 wat afgezwakt. Tot op heden zijn er weinig neerwaartse winstaanpassingen door bedrijven.
 • Waarderingen van aandelen worden als fair beschouwd, Amerikaanse aandelen zijn aan de dure kant.
 • De focus van beleggers op dividendaandelen houdt aan vanwege de extreem lage rentestand.
 • Beleggers krijgen mogelijk meer aandacht voor conjunctuurgevoelige sectoren door de verbeterende economische data.

 

Obligaties en geldmarkt

 • Bij obligaties richten we ons op een lage(re) rentegevoeligheid, want de kans op een lichte rentestijging in de eurozone wordt steeds groter door de licht betere economische prestaties. Politieke onrust kan tijdelijk de kapitaalmarktrente drukken. Wij denken dat de koersvolatiliteit bij obligaties de komende tijd groter blijft. Dat biedt ruimte voor actiever beheer.
 • De overweging in bedrijfsobligaties blijft opportuun. Echter de waardering raakt aan de hoge kant. Wij hebben een extra positie opgenomen in obligaties uit opkomende landen waarbij het valutarisico is afgedekt naar de euro. Het rendementsperspectief van circa 2,3 procentpunt boven liquiditeiten is mede reden voor de stap in emerging market debt (EMD).
 • Wij hebben geen positie in highyieldbedrijfsobligaties. De beloning voor de risico’s is te karig. Een rentestijging kan latente problemen bij bedrijven aan de oppervlakte brengen.

 

Onroerend goed

 • Wij hebben in ons beleggingsbeleid geen positie in onroerend goed.
 • De waardering voor Europees vastgoed is fors opgelopen door koersstijgingen in 2019. Kantoren en winkelvastgoed vinden wij aan de dure kant waarbij ook de koers van kwalitatief mindere fondsen (onterecht) hard  zijn opgelopen.
 • Selectief winst nemen is het devies.
 • Beleggers hebben meer oog voor de hoge en stabiele dividenden in de vastgoedsector. De betere fondsen genieten duidelijk onze voorkeur.

 

Grondstoffen

 • Voor grondstoffen is momenteel geen plaats in ons beleggingsbeleid. Wij willen eerst meer bevestiging zien van stabilisatie ofwel versnelling van de groei van de wereldeconomie. De zwakke inflatietrend is negatief voor grondstoffen.
 • Goud- en olieprijzen zijn volatieler door geopolitieke onrust. Dat geeft ruimte voor actief beheer. Fundamenteel is er  weinig reden voor duurzame en grote prijsmutaties. Wij voorzien voor 2020 een olieprijs van rond de $ 60 per vat WTI. 
 • De markt verwacht een goudprijs van tegen de $ 1.600 eind 2020. 

 

 

Aandachtspunten beleggingsbeleid

Centrale banken

 • Europese overheden geven te weinig fiscale prikkels.
 • Centrale banken nemen een meer afwachtende houding aan. Een recordaantal centrale banken voert een ruimer monetair beleid.
 • De nieuwe bazin van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde houdt vast aan inflatiedoel van 2%. De Amerikaanse centrale bank Fed wil meer inflatie toelaten.

 

Bedrijfswinsten

 • De zorgen bij analisten over de haalbaarheid van winstgroei bij bedrijven in 2020 zijn meer naar de achtergrond.
 • Diverse cyclische sectoren (zoals chipsindustrie) melden uitbodeming van activiteiten. Het laagste punt lijkt te zijn bereikt.
 • De lat voor de verwachte winstgroei bij bedrijven in het vierde kwartaal van 2019 ligt laag. Dat biedt kans op positieve verrassingen.

 

Politieke ontwikkelingen

 • De politieke onrust blijft - te - groot en dat is alsmaar destructiever voor de wereldeconomie doordat bedrijven investeringen uitstellen.
 • De Brexit sluimert voort en de uitkomst van de handelsvete tussen China en de VS blijft ongewis.

 

Waardering

 • Aandelen uit Noord-Amerika hebben hoogste waardering van alle regio’s.
 • Europese aandelen en aandelen uit opkomende landen zijn relatief goedkoop. Wij wachten wel op meer bevestiging van het economisch herstel.
 • EMU-staatsobligaties zijn extreem overgewaardeerd.
 • Vastgoed is aan de dure kant.

 

Economische cyclus

 • De economische groei in de VS en Europa stabiliseert. De dienstensector trekt de kar.
 • Economische groei leunt zwaarder op consumptiegroei. Arbeidsmarkten blijven robuust in ontwikkelde regio’s en dat geeft de consument vertrouwen.
 • Een oplossing van of ontspanning in de Amerikaans-Chinese handelsvete is een absolute randvoorwaarde voor een duurzaam herstel van de economische groei.

 

Sentiment

 • Het sentiment onder beleggers voor aandelen is sterk door de lagere rente en een relatief hoog dividendrendement (in Europa).
 • Betere economische cijfers en kalmering in handelsvete tussen Amerika en China kan als katalysator dienen.
 • De grootste vijand voor aandelenbeleggers blijven onberekenbare geopolitieke uitwassen.

 


 

Economische ontwikkelingen in 2020

Een voldoende stabiele economische groei, aanhoudend lage inflatie en dito rentestanden, risico op recessie is gedaald.

 

Jack Horvest is investment specialist.

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel