Fed voor langere tijd aan de rentezijlijn

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Fed voor langere tijd aan de rentezijlijn

Fed voor langere tijd aan de rentezijlijn

12 december 2019
Behoudens economische calamiteiten geen aanpassing van Amerikaanse rente tot ver in 2020.

In het kort:

  • Fed voorziet voor 2020 en 2021 een stabiele economische groei
  • Inflatieverwachtingen blijven gematigd, geen rente-actie verwacht op korte termijn
  • Focus aandelenbeleggers kan mogelijk meer verschuiven naar andere regio’s     

De toelichting van de Amerikaanse centrale bank Fed woensdag op zijn besluit om de huidige beleidsrente te handhaven schetst een positiever beeld van de Amerikaanse economie. Fed-leden voorzien niet langer meer 'onzekerheden' voor de Amerikaans economie en het huidige monetaire beleid is passend bij het stabiliserende groeitempo. Voor 2020 en 2021 voorziet de Fed een economische expansie van respectievelijk 1,9% en 2,0% waarbij het werkloosheidspercentage zich op de huidige lage niveaus handhaaft.

 

Inflatie-ontwikkeling is de crux

De reden voor eventuele rente-actie van de Fed kan een forse, structureel hogere inflatie zijn, aldus Fed-baas Jerome Powell. Tot op heden zijn de prijsstijgingen in de VS echter gematigd en wordt daarin weinig verandering verwacht. De voor volatiele componenten geschoonde kerninflatie  voor consumenten (zonder inflatie door brandstof en levensmiddelen) klom in november met 0,2% op maandbasis. Het jaartempo is hiermee rond de 2,0%. Gezien de stabiele loongroei en beperkt stijgende inputprijzen bij fabrikanten is een forse inflatieversnelling op de korte termijn niet in zicht. De Fed kan een afwachtende houding aannemen bij het verhogen van de beleidsrente.

Onrust door de Amerikaans-Chinese handelsoorlog en geopolitieke spanningen blijft echter wel aanhouden. Een escalatie kan ervoor zorgen dat de Fed alsnog moet bijspringen met een renteverlaging. De centrale bank bevestigde zijn neutrale positie door te stellen dat berichtgeving over handelsontwikkelingen worden gevolgd, maar pas tot actie zal leiden bij een grote negatieve economische impact.

 

Blik op Europa, opkomende landen en Pacific

Een voortgaande stabiele economische groei van 2% en vergelijkbare stabiele inflatietrend klinken goed in de oren van economen. Het haalt duidelijk meer onzekerheden weg voor de wereldeconomie en dat is ook beter nieuws voor aandelenbeleggers.

Een herstel van de wereldhandel, stabilisatie van de wereldeconomie en de relatief aantrekkelijke waardering zal de focus van beleggers meer verschuiven naar de lager gewaardeerde en meer exportgedreven aandelenregio’s als Europa, opkomende landen en Pacific. Een bijkomend voordeel is dat veel van deze regio’s nog wel inzetten op een verdere verruiming van het monetaire beleid en dat geeft potentieel brandstof voor deze aandelenmarkten.

 

Jack Horvest is investment specialist.

 

 

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel