Van Lanschot Advies vergroot positie in obligaties opkomende landen

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Van Lanschot Advies vergroot positie in obligaties opkomende landen

Van Lanschot Advies vergroot positie in obligaties opkomende landen

14 november 2019
Wij bouwen onze positie in liquiditeiten af ten gunste van emerging market debt in USD.

Wij bouwen onze positie in liquiditeiten af ten gunste van emerging market debt in USD.

 

In het kort:

  • Opname EMD vanwege relatief aantrekkelijke rendementsverwachting en een langer aanhoudende lage rente
  • Wij nemen iets meer risico in onze portefeuilles: EMD is risicodragend.
  • Opname vindt plaats in alle beleggingsprofielen van zeer defensief tot zeer offensief.

In het beleggingsbeleid van Van Lanschot Advies vergroten wij onze positie in obligaties van opkomende landen (emerging market debt, EMD). Voor een neutraal beleggingsprofiel betekent dit een opname van een extra 2% in de subcategorie EMD. In totaal houden wij in dit profiel nu een belang van 5 procentpunt in EMD. Het gaat om leningen in hard currency: in Amerikaanse dollar. Wij kiezen daarbij voor afdekking van het valutarisico van de Amerikaanse dollar tegenover de euro.

 

Motivatie opname schulden van opkomende landen

Wij verwachten met EMD een extra rendement ten opzichte van liquiditeiten in euro van circa 2,50% en dat is aantrekkelijk. Door te beleggen in EMD genoteerd in dollars lopen we geen lokaal valutarisico. De Amerikaanse dollar is vervolgens afgedekt naar euro. Dat kost rendement, maar neemt het risico op een daling van de dollar ten opzichte van de euro weg.   

Een andere belangrijke drijfveer om onze positie in EMD te vergroten is wederom het ruimere monetaire beleid dat centrale bankiers zijn gaan voeren. Niet alleen de Amerikaanse centrale bank Fed en de Europese centrale bank ECB bewandelen dat pad. Ook in tal van opkomende landen grijpen steeds meer centrale banken naar het rentewapen en verlagen de beleidsrente.

De renteverlaging door centrale banken in opkomende landen wordt mogelijk gemaakt door aanhoudend lagere inflatieverwachtingen en is tevens noodzakelijk vanwege de licht vertragende economische groei. Een lager rentepeil is positief voor bedrijven (en obligaties) uit deze landen (minder financieringslasten).

Wij verwachten dat de (Amerikaanse) beleidsrente het komend jaar verder zal afzwakken en dat de kapitaalmarktrente in het komende jaar niet of zeer beperkt zal stijgen. Door een langer uitzicht op lage rentestanden zetten de beleggers de zoektocht naar extra rendement voort. En dat zorgt voor extra vraag naar risicovollere obligatiebeleggingen zoals EMD.

 

Twee risico’s

Traditioneel zijn er nog twee additionele risico’s bij beleggen in obligaties van opkomende landen: de dollar en de economische voortgang. Voor wat betreft de dollarkoers, die lijkt op basis van diverse economische inschattingen aan de hoge kant. Dit vermindert in onze ogen de kans op aansterking. EMD dat is uitgegeven in Amerikaanse dollars is gebaat bij een stabiele dan wel zwakkere dollar ten opzichte van de eigen, lokale valuta. Een (sterke) stijging van de dollar kan de capaciteit om rente- en aflossingsbetalingen doen verminderen.

Het economische risico bestaat uit verslechterende economische omstandigheden waardoor de kans toeneemt dat opkomende landen in gebreke blijven bij terugbetaling van schulden. Wij denken dat de huidige grootschalige monetaire en fiscale stimulering in de opkomende landen voor een stabilisatie dan wel lichte versnelling van het economische groeitempo gaat zorgen gedurende 2020. Een scenario dat de risicoperceptie bij EMD neerwaarts drukt.

 

Huidige vermogensverdeling

Positionering neutrale beleggingsportefeuille (zonder alternatieve beleggingen)

(Gegevens per 14 november 2019)

 

Jack Horvest is investment specialist.

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel