Groei Chinese economie meer in het gedrang

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Groei Chinese economie meer in het gedrang

Groei Chinese economie meer in het gedrang

15 november 2019
Zwakke Chinese economie zeer nadelig voor groeiherstel wereldeconomie.

Zwakke Chinese economie zeer nadelig voor groeiherstel wereldeconomie.

 

In het kort:

 

  • Zwakke economische rapportcijfers over oktober, consumptiegroei op zijn retour
  • Herstel Chinese economie wordt doorgeschoven, toenemende risico’s wereldeconomie
  • Chinese overheid moet bijspringen

De Chinese economie zakte in oktober op veel plaatsen door het ijs. De belangrijkste gangmaker detailhandelsverkopen haalde de verwachte groei bij lange niet. En dat gold ook voor de investeringen, industriële productie en kredietverlening. De uitdagingen voor de Chinese beleidsmakers om de economie voldoende te laten groeien rond 6% stijgen. Meer stimuleringsmaatregelen of een handelsakkoord met de Verenigde Staten zijn de oplossing.

De Chinese winkelverkopen stegen in oktober met 7,2% jaar-op-jaar en dat is de zwakste stijging sinds april. Economen rekenden op een toename van 7,9%. Het is een stevige scheur in het laken. De vraag naar duurdere en duurzame consumptiegoederen zoals meubels, huishoudelijke apparatuur en bouwmaterialen groeide minder hard. De daling van de autoverkopen verhevigde zich.

De voor China belangrijke bouwsector, indirect verantwoordelijk voor een geschatte 15% tot 20% van het bruto nationaal product, schakelt nu ook een tandje lager na een bloeiperiode in 2019. De prijsstijgingen bij nieuwbouwwoningen in de grote steden nemen af.

 

Voorsorteren op mindere marktomstandigheden

De groei van de Chinese duurzame investeringen was met 5,2% over de eerste tien maanden van 2019 beneden de maat. Er was 5,4% verwacht. Wederom is het de overheid die de boel overeind moet houden. Bij de overheidsinvesteringen zagen we een onveranderde groei van 7,3%. Investeringen in de veel grotere private sector lieten een stevige groeivertraging zien tot 4,4%. Voor de komende maanden rekenen we op een verdergaande lichte afkoeling van de totale Chinese investeringen.

De industriële productie groeide in oktober met 4,7% in oktober (jaar-op-jaar), maar vertraagde daarmee veel meer dan de voorziene 5,4% groei. Vooral in de basisindustrieën als chemie, staal en mijnbouw zakte het tempo, evenals bij de fabrikanten van kapitaalgoederen. Duidelijke tekenen dat die cyclische takken voorsorteren op aanhoudende mindere economische marktomstandigheden.

De grafiek hieronder laat zien dat de motoren van de Chinese economie op een lager toerental draaien.

 

De verzwakkende aandrijvers van de Chinese economie

 

De Chinese centrale bank meldde eerder deze week cijfers over de kredietgroei in oktober. Die vielen op diverse vlakken tegen. Een scherpe daling van het bedrag van nieuwe woninghypotheken en sterke mindere kredietvraag vanuit het bedrijfsleven. Om het tij te keren zette de centrale bank begin november een rentestapje. Dat was te weinig.  

 

Dringende actie geboden

De Chinese economie heeft dringend behoefte aan zuurstof. Dat wordt alsmaar duidelijker. Een forse groeivertraging is zeer ongewenst gezien de kans op meer sociale onrust door een oplopende werkloosheid. Vooral meer fiscale stimulering ligt het meest voor de hand. Meer duidelijkheid in afloop van de handelsvete met Amerika kan leiden tot (inhaal)investeringen en de economie tijdelijk stevig stuwen. Behoudens dat, is er op de korte termijn geen quick fix aanwezig. Het zal meer tijd kosten om het groeivliegwiel in China op gang de krijgen en daarmee ook de wereldeconomie. 

De zwakkere Chinese economische groei is wederom nadelig voor de beleggingscasus van opkomende landen. Bij toeleveranciers van de Chinese economie zoals Zuid-Korea (halffabricaten) blijft er druk staan op de economie. Maar ook grondstof exporterende landen als Brazilië worden geraakt door bijvoorbeeld lagere opbrengstprijzen voor ijzererts. Wij zijn momenteel licht onderwogen op aandelen in opkomende landen.

 

Jack Horvest is investment specialist.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel