Economie eurozone lijkt in rustiger vaarwater gekomen

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Economie eurozone lijkt in rustiger vaarwater gekomen

Economie eurozone lijkt in rustiger vaarwater gekomen

29 november 2019
Economische groei blijft voldoende hoog om aandelenmarkten te ondersteunen.

Economische groei blijft voldoende hoog om aandelenmarkten te ondersteunen.

 

 

In het kort

  • Groeitempo economie stabiliseert, risico’s blijven aan de onderkant
  • Vooruitzichten werkgelegenheid brokkelen af, kredietgroei is voldoende goed
  • Wij hebben een onderwogen positie in Europese aandelen vanwege politieke risico's

De ESI-index, de economische sentimentsindicator voor de eurozone, laat voor november een fractioneel hogere stand zien van 101,3 punten. De gemiddelde verwachting van economen was een iets lager met 101,00 punten. De index toont een voorzichtige stabilisatie van de economische groei in de eurozone op een laag niveau en dat stemt ons al gerust.

Opmerkelijk is dat de sentimentsverbetering zich nagenoeg bij alle componenten van de index voordeed: bij consumenten, fabrikanten, dienstverleners en detailhandel. Grote landen in de eurozone-economie Frankrijk en Duitsland lieten beide een lichte stijging van het vertrouwen optekenen. In Italië was een kleine teruggang te bespeuren en daar zal de economie dit kwartaal moeite hebben om uit de krimpzone te blijven.

 

Werkgelegenheid ontpopt zich als zorgenkind 

De vlag kan zeker nog niet uit voor de economie in de eurozone, daarvoor is de stijging van het sentiment te minimaal. Een punt van zorg wordt de werkgelegenheid. Diverse sectoren melden in het ESI-rapport een verdere vertraging in het aantal nieuwe banen en die de komende tijd mogelijk onder de 1% op jaarbasis duikt. De loongroei heeft eveneens gepiekt. De groei van de koopkracht van burgers slinkt. Naast steun van een lagere inflatie zijn fiscale prikkels door overheden van kernlanden noodzakelijk om de koopkracht en bestedingen van burgers op peil te houden. Hier is helaas onvoldoende vooruitgang geboekt en zijn de verwachtingen ronduit tegenvallend.

De effecten van de zwakkere economische groei druppelen nu - eindelijk - door in de groei van werkgelegenheid in diverse sectoren. Dat is niet verwonderlijk nu er geen echt herstel van de economische groei voor 2020 en 2021 wordt voorzien en geopolitieke risico’s zoals de handelsoorlog en Brexit onverminderd hoog blijven. Een punt van zorg ontstaat als werkloosheidscijfers weer gaan oplopen en het consumentenvertrouwen wordt aangetast. Zover zijn we niet en vooralsnog gaan wij niet uit van dit scenario.        

 

Kredietgroei nog steeds robuust

De kredietverlening aan de private sector in de eurozone blijft robuust. Op jaarbasis leenden huishoudens 3,5% meer geld in oktober en staan nu voor € 6.121 miljard in het krijt. Ook bij bedrijven zien we een voortgaande gezonde kredietvraag die op jaarbasis met 3,8% toenam. Kredietgroei staat synoniem voor economische groei en schetst het vertrouwen in de economische toekomst.

Als voor de eurozone de balans opmaken voor november dan zien we voortgaande licht economische groei die zich stabiliseert tegen de 1,0%. Dat is niet spectaculair, maar is voldoende hoog om de aandelenmarkten te ondersteunen. Wij houden een onderwogen positie voor Europese aandelenmarkten aan vanwege de grote gevoeligheid voor geopolitieke risico’s. Amerikaanse aandelen hebben hier beduidend minder last van en geniet mede daarom meer onze voorkeur.

 

Jack Horvest is investment specialist.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel